Internationale journalistenkletskoek

VEEL LOF VOOR MERKEL IN VIRUS-CRISIS

Door: Wolfgang Hübner

In enkele buitenlandse media wordt het tot nu toe tamelijk genadige verloop van de virus-crisis in Duitsland positief in verband gebracht met de persoon van de Bondskanselier. En de conformistische massa-media van Duitsland zijn zonder meer vol lof over de zo wonderbaarlijk “herrezen” Angela Merkel.

Daarentegen worden hier te lande geheel onverbloemd de tot nu toe grotere aantallen slachtoffers in de VS en Groot-Brittannië tevens verklaard met hun niet-geliefde politieke leiders Trump en Johnson. Aan de andere kant wordt in het oog springend vermeden, de hoge percentages doden in Italië en Spanje in verband te brengen met hun huidige linkse regeringen.

Om het kort samen te vatten: Dat alles is internationaal verbreide journalistenkletskoek, die óf voortkomt uit polemische verblinding, óf uit notoire reflectie-ongeschiktheid. Want of en waarom er sprake zal zijn van zwaarwegende verschillen in de indirecte werking van het virus in de verschillende landen, kan pas over enkele maanden, misschien zelfs jaren na grondig analyseren met zekerheid worden vastgesteld.

Eigenlijk mag reeds nu worden vermoed, dat dan de toestand en het niveau van de gezondheidszorg, evenals de volksgezondheid, een niet te onderschatten rol zouden kunnen spelen bij de balans van deze dramatische gebeurtenis.

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2020/04/internationaler-journalistenschwachsinn/