Stadsraadslid Heidelberg: Parlementaire navraag over de zaak-Bahner

Door: David Berger

Het Heidelbergse AfD-stadsraadslid Timethy Bartesch heeft aan de Stadsraad van de stad Heidelberg parlementaire navraag gedaan met betrekking tot de gebeurtenissen rondom deadvocate Beate Bahner https://philosophia-perennis.com/?s=Bahner . Op de voorgrond staat hier de beschuldiging van Bahner, dat de politie met buitenproportioneel geweld tegen haar is opgetreden. Wij documenteren hier de tekst:

De zaak-Bahner gooit in de media hoge ogen, in het bijzonder ook in de alternatieve media. In mijn functie als stadsraadslid in Heidelberg probeer ik met de bijgevoegde parlementaire navraag, die ik vandaag aan Meneer de Eerste Burgemeester Würzne heb gezonden, bij te dragen aan de opheldering van de situatie.

Zeer geachte Heer Burgemeester,
Zeer geachte Dames en Heren,

Ik verzoek U in het kader van het vraag-uur der Gemeenteraad de volgende vraag te beantwoorden:

In meerdere pers-artikelen wordt overeenstemmend bericht, dat de Heidelbergse burgeres mevrouw Bahner in de psychiatrie is ondergebracht.

Daarnaast circuleert in de sociale media een geluidsopname, die van mevrouw Bahner afkomstig zou zijn, waarin zij enkele harde beschuldigingen uit:

“De politie kwam, ze heeft me handboeien omgedaan, op de rug, mij tegen de grond gedrukt, mij door het vuil gerold, massief politiegeweld aangewend… vervolgens hebben ze mij naar de psychiatrie gebracht, vervolgens heb ik ze gevraagd of ik mocht gaan zitten, toen zei de agent, gaat u zitten, hier is een bank, Daarop heeft hij me tegen de grond gedrukt en mijn hoofd vanaf een meter hoogte tegen de stenen vloer gesmakt, tot op heden is het niet verbonden…vervolgens hebben ze me met zijn vieren naar de dokter gedragen… Ik kreeg geen advocaat, ik mocht niemand bellen…toen hebben ze me gedwongen, de hele nacht in de Guantanamo-zwaarbewaakte afdeling van de psychiatrie….daar lag ik op de grond, geen toilet, geen wastafel, zonder zeep, geen handdoek, anders niets…”

1. Is de stad Heidelberg bekend met dit audiobericht?

2. Spreekt naar de stad Heidelberg bekend is, mevrouw Bahner op dit audiobericht?

3. In het audiobericht is sprake van politiegeweld, zo zou een agent het hoofd van mevrouw Bahner vanaf een meter hoogte op de stenen vloer hebben gesmakt. Voor zover de stad Heidelberg hiermee bekend is, Uitleg geven, a. u. b.

4. Heeft mevrouw Bahner een hoofdwond? (zo ja, wanneer werd deze wond medisch verzorgd)?

5. Klopt het met de feiten, dat mevrouw Bahner verscheidene uren werd ondergebracht in een ruimte zonder toilet, zonder wastafel, zonder zeep en zonder handdoek?

6. Werd mevrouw Bahner afgevoerd met handboeien? Zo ja, a. u. b. de redenen hiervoor, voor zover bekend, uitvoerig uiteenzetten.

7. Werd mevrouw Bahner naar een psychiatrische kliniek gebracht? Zo ja, a. u. b. de redenen hiervoor, voor zover bekend, uitvoerig uiteenzetten.

8. Is de informatie correct, dat mevrouw Bahner als beschuldigde werd gedagvaard m. b. t. een onderzoek vanwege openlijk aanzetten tot strafbare feiten volgens paragraaf 111 Wetboek van Strafrecht?

9. Wanneer heeft de in vraag 8 gestelde rechtszitting plaatsgevonden?

10. Welke invloed hebben de meest recente ontwikkelingen op het in vraag 8 genoemde onderzoek?

* * *

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/04/15/heidelberger-stadtrat-parlamentarische-anfrage-zum-fall-bahner/