Corona: WHO eist, de toegang tot alcohol duidelijk in te perken

Door: David Berger.

De WHO valt momenteel steeds valer op door zichzelf tegensprekende en warrige eisen. In een actuele stellingname eist ze, zolang de Corona-pandemie duurt, de mogelijkheden om aan alcohol te komen duidelijk in te perken. Anders zouden de “in hun huizen opgesloten mensen te veel drinken”.

In de stellingname van 14 april http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/news/news/2020/04/alcohol-does-not-protect-against-covid-19-access-should-be-restricted-during-lockdown heet het: Alcohol is wereldwijd verantwoordelijk voor 3 miljoen doodsoorzaken per jaar, waarvan één derde in de Europese regio van de WHO. Niet alleen is dit de regio met het hoogste alcoholverbruik en het hoogste potentieel aan drinkers onder de bevolking, maar is ze ook de regio met het hoogste potentieel aan stoornissen van het alcoholverbruik onder de bevolking en het grootste aandeel aan doodsoorzaken in verband met alcohol van alle doodsoorzaken.

“Opgesloten in hun woningen”

“Alcohol wordt in de Europese regio in overmatige hoeveelheden geconsumeerd en maakt te veel slachtoffers. Tijdens de COVID-19-Pandemie zouden wij ons werkelijk moeten afvragen, welke risico’s wij nemen, wanneer wij mensen, die in hun huizen zijn opgesloten (under lockdown in the homes), alleen laten met een substantie, die zowel voor hun gezondheid als wat betreft de uitwerkingen op hun gedrag jegens anderen, geweld inbegrepen, schadelijk is”, zegt Carina Ferreira-Borges, programma-coördinatrice van het programma Alcohol en illegale drugs bij het WHO-regionale Bureau voor Europa.

Bestaande regels en voorschriften ter bescherming van de gezondheid en ter vermindering van schade door alcohol, zoals b. v. beperkingen om eraan te komen zouden tijdens de Pandemie COVID-19 en in noodsituaties moeten worden aangehouden en zelfs versterkt, terwijl elke versoepeling van de voorschriften of doorzetting van die versoepeling zou moeten worden vermeden.”

Tot zover de stellingname van de WHO. Goed zo – Als je ze toch al opsluit, mogen ze het zichzelf ook niet nog eens gezellig maken!

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/04/16/corona-who-fordert-den-zugang-zu-alkohol-deutlich-einzuschraenken/