Politiek verraad aan de gezinnen in de virus-crisis

Door: Wolfgang Hübner.

OVER DE HELE LINIE AFSCHUIVEN VAN VERANTWOORDELIJKHEID

Het was de Duitse regering, die aan het begin van de acute virus-crisis het onzalige parool verbreid heeft van de noodzakelijkheid van een “sociale distantiering” http://www.pi-news.net/2020/04/die-virus-krise-als-globalisierungsbeschleuniger/. Voor de families in Duitsland met kleine kinderen en/of schoolplichtige kinderen moet dit parool wel van dag tot dag steeds cynischer klinken. Want binnen het belangrijkste, absoluut onontbeerlijkste instituut der samenleving, het gezin dus, heeft het sluiten van kinderdagverblijven en scholen geleid tot een situatie, die distantiëring niet alleen onmogelijk maakt, maar veel meer nog leidt tot onbeschrijfelijke conflicten en drama’s.

Dezelfde politici, partijen en media, die sedert vele jaren de betekenis van het gezin bagatelliseren of slechts afdoen met nietszeggende frasen; die penetrant het combineren van beroep en het opvoeden van kinderen bezweren; dezelfden, die er verantwoordelijk voor zijn, dat miljoenen gezinnen slechts met arbeidsverhoudingen van vaders èn moeders financieel althans half rond komen, diezelfde elementen hebben met een ijskoude onverschilligheid, die beslist kan worden gekenmerkt als minachting, alle verantwoordelijkheden pijlsnel op de gezinnen afgewenteld – op de ouders in dezelfde mate als op de kinderen, zij het ook op verschillende manieren.

Wat zelfs in niet weinig welgestelde, goed opgeleide en met grote appartementen of huizen toegeruste gezinnen voor ernstige spanningen en zenuwslopende uitdagingen zorgt, dat is voor de grote massa van financieel- en qua ruimte minder goed tot slecht bedachte gezinnen sinds weken aan alle kanten een zware belasting. Buitengewoon hard worden alleenstaanden, meestal vrouwen, alsook zogenoemde “benadeelde” sociale klassen, dus arme- en gemigreerde gezinnen, in de laatsten vooral de kinderen getroffen. Dezen zijnde voornaamste verliezers, maar daarover maken de anders om hen zo bezorgde groenlinkse voorsprekers zich blijkbaar totaal niet meer druk – men wordt momenteel in deze kringen voldoende bezig gehouden door het eigen overleven.

Optimisten vermoeden, dat er de komende maanden veel zwangerschappen kunnen worden gemeld. Momenteel raken echter de Vrouwenhuizen vol vanwege steeds meer gevallen van huiselijk geweld, en in geen geval alleen, waar het kringen van vreemde culturen betreft. En het is goed mogelijk, dat het aantal scheidingen na de virus-crisis hoger zal zijn dan het aantal nieuwe geboorten. Dit alles zou niettemin noodgedwongen te accepteren zijn, als het zou gaan om het verhoeden van massale sterfte. Daarvan kan echter geen sprake zijn.

Met veel goede wil kan de Berlijnse regering worden toegekend, van de schrikwekkende beelden in Italië in paniek te zijn geraakt, en aldus over-gereageerd te hebben. Maar onvergeeflijk is de totaal falende voorbereiding op het nu opgetreden geval van een epidemie/pandemie. Een dergelijke gebeurtenis is namelijk op geen enkele manier de beroemde “Zwarte Zwaan”, die eigenlijk niemand ooit voor mogelijk houdt, maar juist in het wereldwijd vertakte export- en immigratieland Duitsland een zeer realistische mogelijkheid.

Niemand krijgt het planmatige falen van politiek en autoriteiten thans zo zeer voor hun kiezen als gezinnen met kinderen. Terwijl Amazon en mega-markten snorren en grote concerns als Adidas, TUI of Lufthansa worden ondersteund met miljarden uit de schijnbaar onuitputtelijke staatskas, is er nog niets te horen en te zien van echte materiële ondersteuning van de gezinnen in Duitsland, van geestelijke ondersteuning al helemaal niet. Maar hoe kan het ook anders met een kinderloze kanselier, een kinderloze minister van financiën en een kinderloze minister van Volksgezondheid. Gezinnen in de crisis: Politieke afschuiving van verantwoordelijkheid en verraad over de hele linie!

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2020/04/politischer-verrat-an-den-familien-in-der-virus-krise/