Corona:Söder (CSU) en Kretschmann (Groenen) willen gedwongen inenting zodra werkzaam vaccin beschikbaar is

Door: David Berger *)

Na een ontmoeting tussen beide deelstaat- minister-presidenten in Ulm liet Markus Söder weten, dat hij een algemene inentingsplicht tegen het Coronavirus voorstond: “Voor een inentingsplicht zou ik ten zeerste openstaan.” En tegelijkertijd dreigde hij, dat tot er sprake zou zijn van een vaccin, er geen ‘signaal veilig’ en ook geen versoepelingen zouden zijn. Zo zou er tot die tijd bijvoorbeeld een mondmaskerplicht bestaan.

Met de CSU-hardliner Markus Söder en de minister-president van Baden-Württemberg Winfried Kretschmann van de anti-liberale verbodspartij de Groenen hebben twee politici, die voor elkaar gemaakt schijnen te zijn, elkaar gevonden. Dat is ook nu weer opnieuw gebleken:

Mondmaskerplicht is van kracht tot men gedwongen is ingeënt

Na een ontmoeting tussen beide deelstaat- minister-presidenten in Ulm liet Markus Söder weten, dat hij een algemene inentingsplicht tegen het Coronavirus voorstond: “Voor een inentingsplicht zou ik ten zeerste openstaan.” En tegelijkertijd dreigde hij, dat tot er sprake zou zijn van een vaccin, er geen ‘signaal veilig’ en ook geen versoepelingen zouden zijn. Zo zou er tot die tijd bijvoorbeeld een mondmaskerplicht bestaan. Samen met Kretschmann is Söder het er over eens, dat er in Beieren en Baden-Württemberg geen versoepelingen van de shut-down zullen komen zoals in andere deelstaten. Zij tweeën vormden een “gemeenschap van de omzichtigen” zoals Söder de politieke mannenbetrekking, bestaande uit diepzwart en groen aanprees.

Lauterbach: Volkomen onduidelijk wanneer het vaccin beschikbaar is: 2022?

Het zou kunnen, dat het zwart-groene mannenverbond zich uitbreidt tot een driemansbetrekking van omzichtigen. Want reeds gisteren liet de SPD-specialist voor epidemie-aangelegenheden Lauterbach, weten: “Eer wij weer in de volkomen normaliteit, zoals wij die kennen uit het jaar 2019, zal het waarschijnlijk 2022 zijn (…) Zelfs wanneer wij een vaccin hebben ontwikkeld, is het onduidelijk, of wij daarmee iedereen kunnen inenten, of allereerst alleen risico-groepen, omdat er mogelijk niet voldoende van is. Het is tevens onduidelijk, of het vaccin vervolgens afdoende werkt. Mogelijk zal het virus muteren.

Beatrix von Storch van de AfD heeft reeds gereageerd op de gedwongen-inentings-ideeën van Söder: “Er is niet veel, dat ik ZO zeer afwijs, als een inentingsplicht. De gedwongen injectie van wat dan ook tegen wil en dank houd ik voor onverdragelijk. Voorlichten ja. Inenten graag. Maar nooit gedwongen”. (Bron: https://twitter.com/Beatrix_vStorch/status/1253309045131431939)

Waar blijft het basisrecht op lichamelijke onschendbaarheid?

Bekritiseerders van de gedwongen inenting wijzen erop, dat de “lichamelijke onschendbaarheid” is vastgelegd in artikel 2 (rgl. 2) van onze grondwet. Hoe dan ook kunnen specifieke wetten het recht op lichamelijke onschendbaarheid buiten werking stellen resp. inperken.

Het Jura-Forum https://www.juraforum.de/lexikon/koerperliche-unversehrtheit leert ons: “Ook een eventueel optredende epidemie-aangelegenheid kan ertoe leiden, dat volgens paragraaf 20 IfSG ( wet op bescherming tegen infecties) mens gedwongen moeten worden ingeënt.”

Dat de momentele “epidemie-aangelegenheid” wordt gebruikt om bijna alle basisrechten op te heffen, zou immers niets nieuws zijn. Dan komt het op een verdere dispensering van een mensenrecht vanuit het oogpunt van de meerderheid der bevolking vermoedelijk ook niet meer aan.

—–

(Oorspr. artikel: https://philosophia-perennis.com/2020/04/23/corona-soeder-csu-und-kretschmann-gruene-wollen-zwangsimpfung-wenn-wirkstoff-bereitsteht/

******

*) De Berlijnse filosoof en theoloog David Berger (geb. 1968) was na zijn promotie (Dr. Fil.) en habilitatie (Dr. theol.) vele jaren professor in het Vaticaan. Outing 2010, als het tot bestseller wordende boek “De heilige schijn” over zijn werk in het Vaticaan als homoseksuele man verschijnt. Hierna twee jaar hoofdredacteur van een homo-magazine, ontslag vanwege te openlijke Islamkritiek. Sinds 2016 blogger (philosophia perennis) en freelance journalist (o. a. voor Die Zeit, Junge Freiheit, The European). Zijn bibliografie aan wetenschappelijke geschrifeen omvat ca. 1.000 titels.
Dr. David Berger beheert het blog PHILOSOPHIA PERENNIS, dat regelmatig met conservo artikelen uitwisselt.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/04/24/corona-soeder-csu-und-kretschmann-gruene-wollen-zwangsimpfung-wenn-wirkstoff-bereitsteht/#more-27559