Gedwongen vaccinatie, Bewijs van Immuniteit en vervolgings-app?+ vrijheid van de burgers voor particuliere belangen!

Door: Freddy Kühne*)

Wie komt er consequent op voor de basisrechten, de vrijheid van de burgers, tegen vaccinatiedwang, Bewijs van Immuniteit en vervolgings-app? Wie komt in verzet tegen Gentech-vaccinaties?

Opwinding alom gedurende de laatste weken en dagen. Wij zullen ze nog eens kort de revue laten passeren. In Januari en Februari werd de Corona-shutdown in de Chinese regio Wuhan bekend. Toen de grootste oppositiepartij in het Duitse Parlement, de AfD, grens- en luchthavencontroles eiste, werd ze door de Duitse minister van gezondheid hierom uitgelachen en bespot. Van regeringszijde werd er gesproken van “complottheoretici.”

In maart vervolgens de radicale ommekeer van de regering: Naast het sluiten van de grenzen – wat plotseling tóch kon – kwam een meerdere weken durende exportstop voor beschermende kleding en daarop zelfs een shutdown van de samenleving en de economie. Toen de regering merkte, dat vanuit angst voor verlies van het leven stijgende verkiezingspeilingen voortkwamen, kon het enkelen niet scherp genoeg zijn. Nu probeerde de deelstaatregering in Beieren over te gaan tot de scherpste regelingen van alle deelstaten.

De deelstaatregering in Noordrijn-Westfalen wilde meteen het hele basisrecht op fysieke onschendbaarheid buiten spel zetten – om alle mensen gedwongen te kunnen inenten. En dat – hoewel er geen vaccin is. Ook moest plotseling – op aandringen van Bill Gates en zijn farmaceutische netwerken in WHO, Gavi, RKI e. v. a. – de aansprakelijkheid voor de nieuwe vaccins niet meer bij de producenten, maar bij de staten liggen. Daarnaast moest het onderzoek worden bekort, zeg maar: Wij allemaal zouden moeten worden gedegradeerd tot vaccinatie-vee en vaccinatie-proefkonijnen, met vaccins, wier werking en bijwerkingen klinisch überhaupt niet zijn uitgetest en wier genetische vaccinatie-technologie beschikt over massieve bijwerkingen.

De beslissing, of ze een dergelijk genetisch vaccin tot hun eigen lichaamscellen toelaten zou de mensen moeten worden afgenomen: De staat zou de burgers onmondig willen maken. En dat allemaal vanwege een mengeling van paniekzaaierij voor het virus en de druk van vaccinatie-netwerken rondom Bill Gates.

Gates, die niet alleen de op één na grootste sponsor van de WHO is, maar tevens één van de grootste sponsors van het vaccinatie-netwerk Gavi, en die net als anderen de agenda ID 2020 ondersteunt, wiens doel het is, wereldwijd alle mensen een nano-chip onder de huid te spuiten, die mooi-pratend en bagatelliserend “digitale vaccinatiepas” wordt genoemd. Die echter ook – na het afschaffen van het contante geld – zou kunnen worden gebruikt om ermee te betalen – en om de mensen te lokaliseren, waar ze ook gaan of staan.

Minister Spahn sprak zeer verhullend niet van “digitale vaccinatiepas”, maar van een zogenaamd Bewijs van Immuniteit.

Wat zou dat zogenaamde “Bewijs van Immuniteit dan wel moeten opleveren, behalve nadelen voor volkomen gezonde mensen, die zich niet willen onderwerpen aan dit “Bewijs van Immuniteit en aan een gedwongen vaccinatie?

Begrijpt U mij niet verkeerd: Er zijn zinvolle en tevens noodzakelijke vaccinaties. En er zijn gebruikelijke gen-technologievrije vaccinatie-technologieën Ik ben dus geen volledige tegenstander van vaccinaties. Als liberaal-conservatief ben en blijf ik bij de opvatting, dat er nagenoeg nooit een reden is voor gedwongen vaccinaties. De staat heeft zo min mogelijk gebruik te maken van dwang en dient de burgers zoveel mogelijk vrijheid ter eigen verantwoordelijkheid te geven.

In het bijzonder, wanneer het gaat om het eigen lichaam mag het basisrecht op fysieke onschendbaarheid niet buiten werking worden gesteld. En al helemaal niet bij nieuwe niet-onderzochte vaccinaties en vaccinatie-technologieën. En onder de huid ingespoten nano-chips als “digitale vaccinatie-passen” dienen algemeen te worden afgewezen, aangezien ze kunnen worden misbruikt als bewaking en omdat zo’n chip zogezegd nooit meer kan worden verwijderd.

Het scenario van een zogenaamd “Bewijs van Immuniteit”

Stel, U en uw gezin zijn volkomen gezond. Althans tot nu toe. Tot op heden kunt U zich volledig vrij bewegen – in elk geval vóór de shutdown. En nu voert de regering – onder het motto van een shutdown of een intelligente shutdown – zo’n “Bewijs van Immuniteit in.

U bent gezond. U wilt U noch een gedwongen vaccinatie met genetisch-gemanipuleerde cellen laten toedienen, noch wilt U een U volledig bewakende app op uw handy laten installeren, noch Uzelf aan een “Bewijs van Immuniteit” onderwerpen.

En ja, nu komt het: Vervolgens zou de regering tegen U kunnen zeggen, dat U een risico vormt voor het algemeen belang. De basisrechten blijven bij U ingeperkt. U mag niet naar de schouwburg, niet naar de bioscoop, niet naar de kerk, niet naar school.

En dat, hoewel U volkomen gezond bent.

Op deze manier zou de regering druk kunnen uitoefenen op elk individu om zich te onderwerpen aan een gedwongen vaccinatie. Een vaccinatie, waarvan de werking noch bewezen functioneert, noch tegenhoudt, die elk seizoen zou moeten worden hernieuwd. Met een vaccinatie, wiens genetische manipulatie zelfs volledig tegendraads zou kunnen werken in uw lichaam, die daarnaast verdere bijwerking zou kunnen opwekken, zoals auto-immuniteitsziekten en kanker.

Hoofdzaak is, dat het Gates-netwerk dichter bij zijn doel komt, om alle mensen gedwongen te laten vaccineren, waaraan Gates en de farmacie-branche miljarden verdienen. En waarmee daarnaast ook nog bij de mensen een bewakings-chip kan worden ingespoten – vermomd als “Digitaal Bewijs van Immuniteit”. En aan de mensen, die ziek worden van de bijwerkingen van de vaccinatie, kan de farmaceutische industrie dan weer geld verdienen…

Vooral de AfD steunt de burgers consequent tegen gedwongen vaccinatie, Bewijs van Immuniteit en bewakings-app

Waar bleef het verzet van de Groenen tegen gentech-vaccinaties?

Nu, vanwege de openlijke druk van de onafhankelijke vrije media, de druk van demonstraties op straat – en vanwege de massieve kritiek van AfD en SPD-partijleidster Esken – krabbelde Spahn tenminste voorlopig terug: Nu zou er “voorlopig geen sprake meer zijn van een Bewijs van Immuniteit, aldus de minister van Volksgezondheid.

Maar ook zonder de voorlichting van onafhankelijke artsen, biologen, epidemiologen via de onafhankelijke sociale media was het de samenleving niet gelukt, de politiek tot rede te brengen: Het Verzet 2020 is voorbeeldig positief van onverschrokkenheid en burgerlijke moed door deze burgers!

Want de politiek staat voortdurend bloot aan het gevaar, zich door miljarden-zware private netwerken, verbonden en private stichtingen, zogenaamde niet- regeringsorganisaties te laten manipuleren en vanaf een afstand te laten bedienen – en zich aldus tot marionetten te laten maken van dier particuliere winst- en lobbybelangen.

De druk van de burger via sociale netwerken, via vrije media op de politiek blijft daardoor verder zonder alternatief!

Overigens: Waar bleef het verzet van de Groenen tegen gen-technische gedwongen vaccinaties? Ik, in elk geval, heb het vanuit die hoek tot nu toe niet vernomen, maar vooral dingen van de Alternative für Deutschland!

De AfD heeft zich in deze crisis consequent uitgesproken voor het zich opnieuw inzetten voor de basisrechten, de beëindiging van de lockdown en tegen gedwongen vaccinatie, tegen een zogenaamd “Bewijs van Immuniteit” en tegen “bewakings-apps”, wat U kunt bekijken in de hieronder gelinkte video van Peter Boehringer.

Aldus heeft de AfD zich ingezet als consequente voorvechter voor de vrijheid van de burgers!

Deze vrijheid van de burgers dient continu gemeenschappelijk te worden verdedigd tegen de particuliere belangen van individuele machtige, miljarden-zware netwerken!

Verdere informaties:

Klik om toegang te krijgen tot Entwurf_Zweites_Gesetz_zum_Schutz_der_Bevoelkerung_bei_einer_epidemischen_Lage_von_nationaler_Tragweite.pdf

Genetische Impfstoffe gegen Covid-19: Hoffnung oder Risiko ?

Origineel: https://99thesen.com/2020/05/07/impfzwang-immunitaetsnachweis-und-verfolgungs-app-freiheit-der-buerger-vor-partikularinteressen/?fbclid=IwAR1TvYHSTqRFVE2NfBNgXcPpwhKkR0mmL1pUC4DFMKHF7uBiksWgWR_61D0#more-17296

*) Freddy Kühne beheert het blog http://99thesen.com/ en is een regelmatige columnist bij conservo.

Door: Freddy Kühne.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/05/07/impfzwang-immunitaetsnachweis-und-verfolgungs-app-freiheit-der-buerger-vor-partikularinteressen