Versoepelingen?

Door: DR.PHIL.MEHRENS, SCHRIJVER EN PUBLICIST

“Versoepelingen” is het framing-begrip van de maand. Het moet verbloemen, dat een buiten z’n boekje gaande staat zonder veel omhaal korte metten heeft gemaakt met de basisrechten.

De particuliere zender Radio Sleeswijk-Holstein riep afgelopen zondag zijn luisteraars op, voorstellen in te dienen voor haar persoonlijke “Onwoord” in verband met de “Corona”-crisis. Mijn kandidaat voor de verkiezing tot Onwoord van het jaar is “Versoepelingen”. “Versoepelingen” insinueert, dat er ergens iets vastzit, dat nu gaandeweg dient te worden losgemaakt. Maar er zit niets vast. Er is iets weg. De vrijheid is weg. De elementaire burgerrechten zijn weg. Voor iedereen, die het nog steeds niet heeft begrepen: In feite zijn Artikel 2 (Persoonlijke vrijheid), Artikel 8 (Vrijheid van Vergadering) en Artikel 11 (Vrijheidsbeschikking)van de Grondwet nog steeds door heel Duitsland buiten werking gesteld.

Bewakingsmaatregelen van Staatswege, bewerkstelligd door dezelfde politici, die een jaar geleden nog de Grondwet vierden, verhinderen, dat de burgers aanspraak op haar maken. De Bondspresident kijkt willoos toe. Verklikkers en een van de regering afhankelijke nieuwszender met gewild-vrolijke moderators, die conformistisch de staatspropaganda na-bidden ( “Wij blijven thuis”) en de opoffering voor de volksgezondheid solidair helpen meedragen, werken mee aan een grenzen-overschrijdende staat. Het oh zo onafhankelijke kunst- en cultuurwezen staat tegenover de “Corona”- inperkingen als Leni Riefenstahl tegenover Hitler. Het meest sprekende voorbeeld is het “Corona”- solidariteitslied “We maken er het beste van” van Silbermond, een moeilijk te verdragen gekwijlbabbel waarmee de Duitse zendgemachtigden door dik en dun het gezonde mensenverstand van hun luisteraars beledigen. Proeve van de tekst: “Ook als werkelijk alles om ons heen wankelt en afstand noodzakelijk is, Komen wij met onze harten dicht bij elkaar, maken wij er het beste van.” Men kan zich maar beter niet voorstellen, wat Silbermond, als die band toen al had bestaan, in 1935 ingevallen zou zijn, ter gelegenheid van de Neurenberger wetten.

De elk jaar bij de jaarwisseling uitgezonden “taalkritische actie” van de “Onwoord van het Jaar”-verkiezing moet holle frasen ontmaskeren, die slechte bedoelingen verhullen. Zo vermoedden de taal-critici achter “vervreemding”, het winnende woord van 1993, buitenlandervijandigheid, die retorisch zo goed is vermomd, dat de burger het duistere motief totaal niet door heeft. Momenteel noemt men dat ook “framing”. Met het framing-begrip “versoepeling” moet nu de indruk worden gewekt, dat de vrijheid helemaal niet weg is, ze is alleen maar tijdelijk ingeperkt

Vragen wij voor de goede orde toch nog eens heel onnozel: Is een mens, die als rechtsgeldig veroordeelde in een gevangeniscel van tien vierkante meter zijn straf uitzit, nog in het bezit van zijn vrijheidsrechten? En in welke mate überhaupt? Hoe dan ook kan hij immers in zijn cel nog van tralie naar tralie zwerven. Bovendien kunnen de inperkingen langzamerhand worden “versoepeld” met de genadige toezegging van “proefverloven”. Strikt genomen zit hij helemaal niet in de gevangenis.

Vragen we verder: Wat wil “tijdelijk” zeggen? Hoe lang mag “tijdelijk” zijn? Waren de twaalf jaar Nationaal-Socialistische dictatuur ook alleen maar tijdelijk en was daarna de vrijheid er weer, alsof er niets gebeurd was? Dat zijn de vragen, die elke liberale democraat nu moet stellen. De recent gehouden gedelegeerden-vergadering van de partij, die afgaande op de naam is samengesteld uit Westduitse ecologisten en Oostduitse voorvechters voor de burgerrechten, stelde heel andere vragen. De vraag, die de verenigde Groenen het meest scheen bezig te houden, was: Hoe kunnen wij uit het feit, dat het Duitse volk het afschaffen van zijn vrijheid zo gewillig heeft laten gebeuren, een volmacht slepen voor soortgelijke maatregelen ter “redding van het klimaat”? Robert Habeck eiste een “pact voor duurzaamheid”, dat een liberaal economisch systeem moet omvormen tot een eco-fundamentalistisch systeem.

De vrijheidswil, die ooit de strijders voor burgerrechten van “Bündniss 90” bezielde, is onherkenbaar verbleekt. De notoir-bleke voorzitster Annalena Baerbock is een toonbeeld van deze ontwikkeling. De liefde voor de vrijheid was eigenlijk, FDP en AfD en enkele uitbrekers uit de Unie (Laschet, Schäuble) uitgezonderd, ook bij de concurrentie niet buitengewoon geprononceerd. De AfD verspeelde de kans, zichzelf in de crisis aan te prijzen als nieuw “Verbond 20”. Het had het effect van een boemerang, dat Alice Weidel reeds voor 15 maart in het Parlement strengere beschermingsmaatregelen had geëist, om de toen nog inactieve regeringspartijen met een Minister van Volksgezondheid, die Duitsland eind januari “goed voorbereid” had verklaard, onder druk te zetten. Als zij nu om burgerrechten zou gaan roepen, zou dat niet erg geloofwaardig zijn.

Maar ook de Liberalen, aan wie de conformistische Staatszender in “Report München” in zelfingenomenheid verzinkende draagvlakken voorhield, lieten met betrekking tot de a-liberale “Corona”- maatregelen veel te weinig hun tanden zien. Waar zijn de politici, die zeggen: “Het gaat hier niet om versoepelingen, het gaat om het herstel van de burger in zijn constitutionele rechten” in plaats van de waarheid te verhullen? En waar zijn de onafhankelijke massamedia, die hier de vinger op de zere plek leggen?

Door: DR.PHIL.MEHRENS, SCHRIJVER EN PUBLICIST.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/05/08/lockerungen/#comments