Weg met de Corona-muilkorf!

Door: Markus Wiener.

WIE SLAAPT IN DE DEMOCRATIE WORDT WAKKER IN DE DICTATUUR

De Corona-uitzonderingstoestand moet ‘het nieuwe normaal’ worden.
Niets anders betekenen de actuele “versoepelingen” van de totale Shutdown, in het kader van wier realisering permanent nieuwe maatschappelijke standaards en nieuwe sociale gedragsregels de norm moeten worden. Zo is in het bijzonder de mondkapjesverplichting in de openbare ruimte symbolisch voor de inschikkelijke, ont-individualiseerde onderdanen (zie het Milgram-experiment https://youtu.be/0MzkVP2N9rw). Men neemt ons onze persoonlijkheid af en geeft de mens, niet alleen in overdrachtelijke zin, een muilkorf. Al datgene, wat wij, patriotten, afwijzen in de islamitische versluiering van vrouwen, zou ons ook hieraan moeten storen.

Aangevuld door sociaal isolement, fysieke minimum afstand, angst, en wantrouwen jegens elkaar produceert men de perfecte gezichtsloze, ter beschikking staande massa om absoluut en autoritair over te regeren. Want echte democratie, dus de heerschappij van het volk, berust op de mogelijkheid om de gemeenschap te vormen en te praktiseren en op het ontwikkelen van een gemeenschappelijke wil van de vele zwakkeren tegen de weinige machtigen. Niet voor niets behoort het van oudsher tot het één keer één van elke autocratische heerschappij, om een gemeenschappelijk bewustzijn en handelen van de onderdanen waar mogelijk te bezweren.

Reeds onze kinderen worden nu vanaf de eerste klas van de basisschool dusdanig geconditioneerd, als ze in de pauzes op het schoolplein gemaskerd en met minimale afstand “spelen” (parool: zwemband op de rug http://www.pi-news.net/2020/05/helmut-seifen-schulen-und-kitas-in-nrw-sofort-wieder-oeffnen/) en zich in het gelid inde gemarkeerde pijlrichting door hun schoolgebouw moeten bewegen. Zo kunnen reeds de kleinsten vroegtijdig wennen aan de mooie nieuwe wereld…

Allemaal complottheorieën? helaas niet. Want wat enkele weken geleden in Duitsland nog ondenkbaar leek, is nu algemeen aanvaarde praktijk, die door de grote media, alle “maatschappelijk relevante groeperingen” en zelfs door vele rechtbanken zonder kritiek wordt gesteund. De meest verregaande inperkingen van de grondrechten, van het sociale en maatschappelijke leven, werden allereerst bliksemsnel als “tijdelijk begrensde noodtoestandsmaatregelen” er doorheen geramd en werden thans door zogenaamde versoepelingen in werkelijkheid slechts in licht gemodificeerde vorm de voor onbepaalde tijd geldende toestand.

Ook dat is een klassiek gebeuren bij de deformatie van democratische samenlevingen in dictatoriale of autocratische heerserssystemen. Het is al verbazingwekkend, dat generaties van Duitse scholieren gedetailleerd in de geschiedenisles zijn voorgelicht over de individuele fasen van Nationaal-Socialistische machtsgrepen en daar desondanks zo weinig van hebben geleerd.

Daarom is het belangrijk, juist nu het verzet tegen Merkels Corona-regime verder op te starten. Veel mensen zijn zich er vanwege de massieve staatspropaganda en hun begrijpelijke vreugde over dagelijkse versoepelingen nog niet van bewust, dat ze in ruil voor kleine versoepelingen als tegenprestatie voor onbepaalde tijd fundamentele inperkingen in onze sociale en democratische samenleving moeten accepteren.

De toenemende druk op de straat http://www.pi-news.net/2020/05/10-000-plus-bei-grundgesetzdemo-in-stuttgart/ en zelfs whistleblower vanuit het centrum http://www.pi-news.net/2020/05/corona-leak-brisante-informationen-aus-dem-innenministerium/ van het Berlijnse Machtsapparaat duiden er tevens op, dat er een relevant aantal wakker geworden burgers en nog steeds leden van de functionerende elite met een intact geweten zijn. Laten wij dus gemeenschappelijk en moedig aanpakken!

Door: Markus Wiener.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2020/05/weg-mit-dem-corona-maulkorb/