Conservatieve katholieke bisschoppen waarschuwen voor “Wereldregering”

Door: MARKUS WIENER

CORONA-CRISIS ALS NIEUWE INVALSHOEK VAN DE GLOBALISTEN?

De macht van de doelbewuste Corona-hysterisering http://www.pi-news.net/2020/05/die-schlimmste-krankheit-dieser-zeit-ist-die-hysterie/ is voor een groot deel gebaseerd op het geloof van vele mensen in autoriteit. Als daarentegen onder de autoriteiten andersluidende stemmen of zelfs tegenspraak te bespeuren valt, wordt deze blinde afhankelijkheid van de overheid aan het wankelen gebracht. Tot deze autoriteiten behoren voor velen van de om en nabij 1,3 miljard katholieken wereldwijd nog steeds de vertegenwoordigers van de Moederkerk.

Daarom is de gemeenschappelijke “Oproep voor de kerk en de wereld” door talloze conservatieve katholieke bisschoppen, medici en juristen een opmerkelijke gebeurtenis. De ondertekenaars, waaronder de Duitse Curie-kardinaal Gerhard Ludwig Müller, waarschuwen voor een misbruik van de Corona-crisis ter afbouw van burgerrechten en ter invoering van een “Wereldregering”.

In het document bekritiseren de ondertekenaars, dat “onder het voorwendsel van het Covid-19-epidemie in veel gevallen onvervreemdbare rechten van de burgers worden geschonden en hun basis-vrijheden onevenredig en ongerechtvaardigd worden ingeperkt, het recht op vrijheid van religie inbegrepen”. De bescherming van de gezondheid mag “geen alibi worden, om de rechten van miljoenen mensen over de hele wereld te schenden”.

Bovendien waarschuwen de ondertekenaars voor een “alarmisme van de kant van de media” en voor een “inmenging van vreemde machten”, evenals voor de behandeling met nieuwe vaccinaties, voor wier samenstelling materiaal van geaborteerde foetussen zou worden gebruikt. Ook is het niet acceptabel, dat wereldlijke instanties beslissen over of en hoe erediensten worden gehouden. De verklaring culmineert in de zin: “Wij laten niet toe, dat eeuwen van christelijke civilisatie worden uitgewist onder de dekmantel van een virus, teneinde een van haat vervulde, technocratische tirannie te rechtvaardigen.”

Slagvaardige taal, die per omgaande door de gevestigde media werd beantwoord met een tromgeroffel https://www.tagesschau.de/kommentar/kommentar-kardinal-mueller-101.html van “complottheoretici” – en “rechts-extremisme” -kreten. Persoonlijke aanvallen onder de gordel richtten zich in Duitsland vooral tegen Kardinaal Müller en variëren van “Afglijden in het bruine milieu” https://taz.de/Ein-Kardinal-auf-wirren-Abwegen/!5681562/ tot de weinig originele “Aluhoedjesdrager”-beschuldiging https://www.weser-kurier.de/deutschland-welt/deutschland-welt-vermischtes_artikel,-wenn-das-kardinalshuetchen-aus-aluminium-ist-_arid,1912591.html.

De eigenlijke reden voor de woede van het politiek-mediële establishment jegens de katholieke dissidenten zou eerder in de hierboven beschreven noodzaak van een uniform optreden van de autoriteiten bij de doorzetting van fundamentele doelstellingen kunnen liggen. Deze falanx is nu – ondanks een onmiddellijke distantiëring door de Duitse Bisschoppenconferentie https://www.faz.net/aktuell/politik/kontroverse-um-corona-appell-ranghoher-geistlicher-16763060.html – tenminste in de kring van het traditionele katholicisme doorbroken.

Door: Markus Wiener.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2020/05/konservative-katholische-bischoefe-warnen-vor-weltregierung/