De feiten blijven – ook als ze worden overlapt door de Corona-pandemie

Door: Michael Dunkel *)

Laten we onszelf niets wijsmaken.

Dagelijks en van uur tot uur worden we via de TV beïnvloed, door beleringen, door onderhuidse manipulaties van linkse structuur, wanneer het gaat om onze communiteit, om onze inzichten en ons verleden.

Zoals de zich in het onderbewustzijn invretende propaganda wordt elke film, elke thriller, elk bericht voorzien van een belerende noot en de domste en meest apathische figuur zou moeten erkennen: Hier worden mij opvattingen en gedragswijzen aangepraat.

Daarnaast zijn de Duitsers altijd degenen, die handelen uit boosaardigheid, of uit stijfkoppigheid geen “goede mensen” kunnen zijn, terwijl andere groeperingen steeds in afschuwelijke, door Duitsers veroorzaakte situaties terechtkomen, zware, traumatische ervaringen hebben gehad en/of werden gediscrimineerd en zo op “het slechte pad” zijn geraakt.

Bij alle pogingen tot begrip word ik bij dit soort manipulaties werkelijk agressief, want ze komen niet overeen met de realiteit en lijken slechts één doelstelling te vervullen – heropvoeding volgens de wensen van hen, die een nieuw wereldbeeld wensen te realiseren. Ondersteund vanuit alle gelederen van politieke, mediële en artistieke aanwezigheid.

Ik ben immers over het algemeen voor verandering, voor vernieuwingen en nieuwe ideeën.

Wat echter in mijn ogen hier geschiedt, is niets meer, dan volgens oude DDR-manie, oude Nazi-strategieën of de oude, Russische structuren volgend, het bedrijven van hersenspoeling van de samenleving.

Ik ben geen aanhanger van complottheorieën, maar het is toch zichtbaar voor iedereen, die zijn verstand niet volledig op nul heeft gezet.

Helaas wordt juist door deze manipulaties toch nog iets bereikt:

Mensen, die begrijpen, trekken zich nog meer terug en diegenen, die tot “slachtoffer” worden verklaard, voelen zich nog meer verkeerd bevestigd en reageren nog meer met afwijzing en scheiden zich verder af van onze communiteit.

De steeds weer opnieuw bij mij naar boven komende vraag is vervolgens: Wie is ermee geholpen?

__________

Hierover een reactie van Rainer Berendsen:

Ach ja, beste Michael, je hebt immers zo volkomen gelijk. Dat zo’n met levenservaring begiftigde, kosmopolitische en tolerante man als jij anno 2020 in Duitsland dergelijke artikelen voortbrengt en aldus de heersende omstandigheden exact beschrijft, zou enkele jaren geleden nog ondenkbaar zijn geweest, helaas!

**********

*) Michael Dunkel is Rijnlander, polyglotter, liberaal-conservatief scribent en schrijft voor conservo.

Door: Michael Dunkel.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/05/12/die-fakten-bleiben-auch-wenn-sie-von-der-corona-pandemie-ueberlagert-werden/