“Corona-verloochenaars” geven elkaar de hand – de rest lacht achter zijn lapje stof

Door: Redactie Jouwatch

Van alle tegenwoordig over de hele wereld in gebruik zijnde begroetingswijzen is de handdruk de meest verbreide. De eerste weergaven van de bijna universele manier om iemand te begroeten vindt men in het Antieke Griekenland. Thans komt dit oeroude ritueel der westerse cultuur in het kader van de Corona-paniek danig onder druk te staan: Terwijl men zich in Griekenland zorgen maakt over haartoekomst, springen in Duitsland de linkse elites op de bres om de “achterhaalde geste” definitief om zeep te helpen.

De handdruk is de strijders voor een wereldwijd “veelkleurige” samenleving zonder eigen ‘roots’ allang een doorn in het oog, daar hij immers migranten uit een vreemde cultuur uitsluit van “deelname aan de samenleving”.
In de Tagesspiegel https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/geschuetztes-kulturgut-warum-auch-zukuenftig-auf-das-haendeschuetteln-verzichtet-werden-kann/25822856.html laten twee medewerkers van het Wetenschappelijk Centrum Berlijn (WZB) voor Sociaal Onderzoek zich gelijktijdig uit over de “maatschappelijke afspraken”. Ashley Mantha-Hollands en Liav Orgad hopen op niet minder, dan dat het “medisch aanbevolen afzien een allang nodige culturele omslag in Europa inluidt”. Tenslotte worden mensen uit de islamitische culturele kring er niet buitengewoon hard door getroffen, aangezien zij de sinds eeuwen vriendelijk bedoelde begroetingsgeste vaak genoeg weigeren. Beroeps- en huwelijksverboden tot aan afgewezen inburgering bedreigen de “onaangepaste” Europese nieuwe burgers, laten de beide “deskundigen” zien aan de hand van voorbeelden. Mantha-Hollands en Orgad gaan in hun bijdrage zelfs nog verder en begroeten uitdrukkelijk voor allen de mondmaskerplicht, want in post-Corona-tijden zal ook “het gezicht tonen” naar hun mening geen grote rol meer spelen en de kennelijk verhitte discussie rondom boerkadraagsters tot een einde komen: “In plaats van vast te houden aan huidige conventies zouden politieke besluitvormsters en -vormers zich moeten oefenen in tolerantie jegens de veelvuldigheid aan begroetingsvormen en de motiveringen voor de meest verschillende kledings-verordeningen…. De momentele verplichting, geen hand te geven en het gezicht te bedekken toont aan, dat een etiquette voor de communiteit niet zo essentieel is, als tot nu toe aangenomen”, vinden de twee.

Uiteraard krijgen ze hier steun vanuit het virologenkamp: “Ik denk niet, dat wij elkaar ooit nog de hand zouden moeten geven”, verklaarde de Amerikaanse viroloog Anthony Fauci https://time.com/5818134/anthony-fauci-never-shake-hands-coronavirus/ begin april. Uiteindelijk zou men op die manier ook de Influenza kunnen bestrijden, aldus de 79-jarige viroloog.

Gregory Poland https://www.bbc.com/worklife/article/20200413-coronavirus-will-covid-19-end-the-handshake, infectie-deskundige aan de Mayo Clinic, één van de grootste onderzoeksinstituten van Amerika, vergeleek het uitsteken van de hand met een “biologisch wapen”. Wat hem betreft is het een “verouderd gebruik”, waarvoor in onze cultuur, die ervan uitgaat, dat ziektes worden veroorzaakt door kiemen en micro-organismes, geen plaats meer is.

Voor Thoms Vitzthum, politiek redacteur van de ‘Welt’, is de handdruk in de toekomst een “statement, waarmee de verbondenheid met een groep onaangepasten wordt bevestigd”. De tot nu toe onvervangbare geste ervaart een andere uitleg, die haar haar reputatie zou kunnen kosten. Ze verwordt “tot herkenningsteken van de Corona-negeerders en politieke populisten als de Amerikaanse president Donald Trump of de Braziliaanse president Bolsonaro, aldus Vitzthum. “Best mogelijk, dat de handdruk afdrijft in het gebied der a-socialen”, voorspelt hij verder.

De eerste bekende artistieke voorstellingen van de handdruk in de geschiedenis der mensheid stammen uit de 5de Eeuw v. Christus in het Oude Griekenland, bericht greece.greekreporter https://greece.greekreporter.com/2020/05/12/the-handshake-ancient-greek-gesture-may-fade-away-in-post-coronavirus-era/
De geste werd in de antieke kunst ‘Dexiose’ genoemd. Dit begrip betekent letterlijk, de andere persoon de rechter hand – de “goede” hand – aan te bieden, teneinde vriendschappelijk contact tot stand te brengen.

De oudste verwijzing naar de handdruk bij wijze van begroeting is een antieke Griekse sculptuur, die op een grafzerk uit het graf van Agathon en Sosycrates werd gevonden.

De reliëfsculptuur uit de 5de Eeuw v. Chr. met drie figuren is aan de ingang van de Kruisweg van het Archeologisch Museum Kerameikos in Athene opgesteld. Een andere sculptuur uit dezelfde eeuw op een grafsteen toont twee soldaten, die elkaar de hand schudden. Deze laatste steen bevindt zich in het Pergamonmuseum in Berlijn. Daarenboven toont de sokkel van een zuil in in het Akropolismuseum in Athene Hera, de vrouw van Zeus, die Athene, de Godin van de Wijsheid, de hand schudt.

Verwijzingen naar de handdruk zijn ook te vinden in de Ilias van Homerus, die ongeveer afkomstig is uit het jaar800 v. Chr. De geste wordt aldaar beschreven als een symbool van overeenstemming, van Eed, als aanbod van troost voor de achtergeblevenen of als blijk van vertrouwen.

Kenmerkend betekende een handdruk in het Oude Griekenland, dat beide partijen gelijk waren: Goden schudden Goden de hand, Krijgers schudden elkaar de hand en atleten gaven elkaar de hand om het respect voor hun rivalen te benadrukken.

Dit werd een gedragsmodel in de hele westerse wereld – en het geldt tot op heden, aldus greekreporter. Staatshoofden in de meeste delen van de wereld geven elkaar tegenwoordig de hand, sporters drukken elkaar routinematig de hand bij wijze van begroeting, van respect en van vertrouwen.

Tot op heden bevestigt de geste tevens een zakelijke overeenkomst. Een warme, oprechte handdruk toont aan, dat iemand kan worden vertrouwd. Een stevige handdruk symboliseert normaal gesproken ook, dat iemand precies dat bedoelt, wat hij zegt.

Enkele historici denken, dat de praktijk van het handen schudden teruggaat naar de tijd van de holenmensen en ontstaan is als geste van de vrede, aangezien er werd getoond, dat er in de hand geen wapen ligt.

In de tijd ná Corona, als die er ooit mocht zijn, zouden misschien aanrakingsloze begroetingsgestes de communiteit bepalen. Gestes, die de warmte, de vriendelijkheid en het comfort van de handdruk ontberen. Maar in tegenstelling tot de Duitse mainstream Media hoopt men bij greekporter, dat Covid-19, en niet het oude ritueel van de handdruk, spoedig tot het verleden zal behoren. (MS)

Door: Redactie Jouwatch (MS)
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/05/13/coronaleugner-hand-rest/