“Islam Compact” over de fatale betekenis van de Roep van de Muezzin

NIEUWE VIDEOSERIE VAN DE BURGERBEWEGING PAX EUROPA

Door: Michael Stürzenberger.

De Burgerbeweging Pax Europa (BPE) zal met haar nieuwe videoserie “Islam Compact” in formatie geven over de vele bestanddelen van deze religie, die onze vrijheidslievend-democratische maatschappij ernstig bedreigen. In de eerste aflevering vanuit de BPE Info-studio gaat het over de rampzalige betekenis van de Roep van de Muezzin en over hoe de burgers zich succesvol tegen hem teweer kunnen stellen.

In het kader van de Corona-crisis hebben vele Duitse steden de Roep van de Muezzin toegestaan, opdat de Moslims een alternatief hebben voor het bidden in de moskee. Het argument was, dat het toch te vergelijken viel met de kerkklokken, die ook oproepen tot het gebed.

Dat klopt echter niet. Kerkklokken zijn uitsluitend akoestische signalen, die slechts naar een eredienst verwijzen zonder een verbale uiting. De Roep van de Muezzin daarentegen is de bekentenis tot een religie, die zichzelf beschouwt als de enige ware en zichzelf hiermee boven de andere religies stelt.

Met de in het Arabisch geroepen uitspraken “Allah is de allergrootste”, “ik betuig, dat er geen God is buiten Allah en dat Mohammed de Gezondene van Allah is”, zowel als “Er is geen God buiten Allah” worden onmiskenbaar alle andere religies afgewezen. Hun Goden zijn in dit totalitaire begrip niet-bestaand.

Weliswaar accepteert de Islam formeel het Christen- en Jodendom als Boeken-religies, aangezien hij immers inhoudelijk ook het nodige van ze heeft overgenomen, waarvan veel in gewijzigde vorm. Er wordt echter beweerd, dat Christenen en Joden op de beslissende punten vervalst zouden hebben. De laatste en enig ware Boodschap van God zou de Koran zijn.

Deze fundamentele overtuiging wordt in de 57 islamitische staten ook consequent gepraktiseerd. In geen van deze landen is er sprake van werkelijke vrijheid van religie. Gelovigen van andere religies worden in het beste geval geduld, meestal echter onderdrukt, gediscrimineerd, vervolgd en niet zelden zelfs omgebracht.

Islam betekent onderwerping, en wel aan de wil van de enig ware God Allah zowel als aan zijn bevelen, die in de Koran zijn vastgelegd. De Roep van de Muezzin is de uitdrukking van dit totalitaire begrip en mag in de zin van onze vrijheidslievend-democratische Basiswetgeving daarom niet worden geduld.

Hij is in tegenspraak met Artikel 4 van de Grondwet, waarin de Vrijheid van Geloof, van het geweten en van religieuze en wereldbeschouwelijke erkenning als onaantastbaar zijn vastgelegd. Dat houdt tevens de vrijheid in, om vrij van een geloof te mogen zijn, de zogenoemde negatieve vrijheid van religie.

Dit recht kan ook elke burger met succes voor de rechtbank tegen de Roep van de Muezzin aanwenden. De Noordrijns-Westfaalse stad Oer-Erkenschwick bijvoorbeeld had in 2014 de Turkse DITIB-gemeente toestemming verleend voor het gebruik van een luispreker. Sindsdien weerklonk de Roep van de Muezzin elke vrijdagmiddag. Een omwonende diende daartegen een aanklacht in en kreeg eind Januari gelijk van de administratieve rechtbank Gelsenkirchen https://www.waz.de/region/richter-verbieten-muezzin-lautsprecher-in-oer-erkenschwick-id213289575.html.

Vervolgens mag niemand een bepaald geloof worden opgedrongen, wat bij de Roep van de Muezzin, die qua inhoud een islamitische aanspraak op alleenvertegenwoordiging ten nadele van andere religies laat gelden, echter het geval is. Dit betekende het einde van de Roep van de Muezzin van de DITIB-moskee in Oer-Erkenschwick. Laat dit succes voor de rechtbank elke andere stad in Duitsland tot voorbeeld strekken. Er hoeft alleen maar een getroffen omwonende een aanklacht in te dienen.

Ook de Burgerbeweging Pax Europa zet zich vastbesloten in tegen de Roep van de Muezzin. In een brief https://paxeuropa.de/2020/05/04/muezzinruf-pax-europa-schreibt-buergermeister-und-stadtraete-an/ aan Burgemeester en Wethouders van gemeentes, waar de Roep van de Muezzin weerklinkt, geeft zij voorlichting over zijn betekenis en stimuleert de gevolmachtigden om deze per omgaande de kop in te drukken.

De Roep van de Muezzin drukt de aanspraak op heerschappij van de politieke Islam uit. Hem vastberaden tegemoet te treden is gepraktiseerde constitutiebescherming en het recht van elke democraat en strijder voor de rechten van de mens.

Door: Michael Stürzenberger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2020/06/islam-kompakt-die-verhaengnisvolle-bedeutung-des-muezzinrufes/