De Zwarte boze burger

Door: Alex Cryso.

Hetzelfde model, verschillende uitvoeringen? Volgens de definitie van Google is de “boze burger” een persoon, die, teleurgesteld over bepaalde politieke beslissingen, op zeer heftig protesterende en demonstratieve manier optreedt.

Tenslotte viel de uitdrukking steeds weer met betrekking tot de nieuwe patriotten – op de allereerste plaats de mensen uit het Oosten, om het geheel nog te completeren met een spottend “druiloor”: Voor elke soort jammeraar, die zich oneerlijk behandeld voelt – of het nu door het noodlot, door de staat, of door de eigen landgenoten is. Voor de tientallen jaren in de DDR-gevangenis, maar ook de zogenaamde jaloezie op vluchtelingen en buitenlanders, die zoveel meer geld, aandacht en privileges krijgen dan de broeder der Wessi’s uit het Oosten. Inspirator van de druiloor is naar het schijnt waarschijnlijk een figuur uit de Muppet Show: Genaamd Beaker (van het Engelse “beak”= snavel, bek), de stuntelige assistent van Dr. Bunsen Honeydew. Beaker heeft geen plan, wordt snel hysterisch, stoot met hoge stem voortdurend dezelfde klanken uit en exact als een dergelijke schertsfiguur worden Duitse benadeelden en dienovereenkomstig woedende mensen eveneens beschouwd. Sinds de dood van George Floyd duikt er evenwel een heel nieuw soort Boze Burger op, die over het algemeen helaas ál te veel begrip en navolging vindt: Het is de herrie schoppende, moordende en plunderende zwarte, die als een dolle om zich heen slaat en alles neermaait, wat hem in de weg staat.
Interessant genoeg werden juist deze mensen alle mogelijkheden ter beschikking gesteld, die de blanke Amerikanen eveneens ter beschikking stonden: Scholing, carriëre, vrije persoonlijke ontplooiïng, politieke medezeggenschap enz. Dat het sprookje van het anti-zwarten-racisme desondanks tot op heden overeind blijft, heeft verschillende oorzaken: Enerzijds de mythe van de eeuwig uitgebuite en onderdrukte neger – en hier mag de druiloor, respectievelijk de zwartepiet, met genoegen aan de donkergekleurden worden doorgespeeld. Anderzijds natuurlijk, dat zeer veel zwarten crimineel worden, geen werk hebben, getto’s vormen en qua sociaal gedrag te wensen overlaten. in Links jargon wordt uiteraard het geheel compleet anders voorgesteld: Eindelijk staan de zwakkeren op tegen het blanke heersersras, Altoos de vuist ten Hemel geheven, om daarbij de fatale ondersteuning te krijgen van blanke linksen, welvaarszieken en gefrustreerden. En de ene Boze burger is nu eenmaal niet de andere boze burger: Hier de Ossi met tennissokken, petje en rimpelige kop aan de ene kant, daar de gespierde, gracieuze Afrikaanse strijder uit glanzend ebbenhout aan de andere kant. Allemaal een kwestie van interpretatie en van overbrenging.

Blijft het in dit verband en in het teken van de globale dagelijkse chaos nog maar awachten, hoe de nieuw-opgerichte migrantifa zich ontwikkelt: Deze aaneensluiting van Antifa en voornamelijk Afrikaanse vluchtelingen, waarvan niet weinigen bekend zijn met de omgang met wapens en die in feitelijke crisis-gebieden hebben gediend.
Natuurlijk fungeert eens te meer het momenteel niet meer weg te denken racisme als kapstok voor nog veel ergere daden. En heel eerlijk: Een klein beetje bezorgd zal men over alle ontwikkelingen toch nog wel mogen zijn, niet?

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/06/09/der-schwarze-wutbuerger/#more-28075