“De Joodse Nikker Lasalle”: Hoe staat het eigenlijk met alle standbeelden van Marx?

Door: David Berger.

Waarom valt de selectie van de bestormde gedenktekens zo eenzijdig uit? Waarom schelden in Parijs anti-blanke George Floyd- demonstranten conservatieve tegendemonstranten uit voor “smerige Joden”? Gaat het bij de culturele revolutie, die zich momenteel afspeelt misschien wel helemaal niet om racisme?

Zoals eerder reeds de vluchtelingen- en klimaatdebatten wordt het debat om het racisme gevoerd met een buitengewone religieuze repressie. En zoals wij weten uit de kerkgeschiedenis gaan uitbraken van religieus fanatisme altijd gepaard met beeldenstorm, boeken- en uiteindelijk heksenverbrandingen.

In tijden van globale bespoediging komt alles niet zelden op de één of andere manier tegelijk. De beeldenbestorming heeft reeds een hoogtepunt bereikt met de gewelddadige vernietiging van de monumenten van Columbus, Churchill en Bismarck https://philosophia-perennis.com/2020/06/16/denkmal-stuermungen-geschichtslos-hilflos-dumm/. Daarnaast bleven de standbeelden en gedenktekens voor één van de ergste racisten: Karl Marx https://philosophia-perennis.com/2018/01/05/sz-marx/ volledig onaangeroerd!

Haat tegen Joden en Zwarten

Marx haatte zowel Joden als zwarten op een niet te negeren openlijke manier en was verreweg meer een echte “racist” dan een Columbus (?) of Bismarck. Zijn gewelddadige agressie richtte zich vooral tegen deze beide groeperingen:

Het geweld is de vroedvrouw van elke oude samenleving, die zwanger raakt van een nieuwe.” – Karl Marx 1867 (Das Kapital. Band 1. zevende hoofdstuk: Het accumulatieproces van het kapitaal. MEW 23, blz. 779)

Over de Joden schrijft Marx: “Wat is de wereldlijke basis van het Jodendom? De praktische behoefte, het eigenbelang. Wat is de wereldlijke cultus van de Joden? Het gesjacher. Wat is hun wereldlijke God? Het geld.” – Klinkt ergens als een editie van het Schnellroda-handboekje “Sezession(=afscheiding)” – en zo iemand gaat door voor de grote denker der Duitsers en op de eerste plaats de Linksen, geëerd met gedenktekens zonder einde, die uiteraard tot nu toe onaangeroerd bleven.

De “Joodse nikker Lasalle”

Het belangrijkste citaat uit zijn werk zouden daarnaast de uitspraken over de “Joodse nikker Lasalle” en zijn schoonzoon Paul Lafargue (half-Cubaan) zijn.

“De Joodse nikker Lasalle: Het is mij volledig duidelijk, dat hij, zoals tevens de vorm van zijn hoofd en zijn haarstructuur bewijzen, afstamt van de negers, die zich aansloten bij de uittocht van Moses uit Egypte. Welnu, deze verbinding van Jodendom en Germanendom met de negerachtige basissubstantie moeten wel een eigenaardig product voortbrengen. De opdringerigheid van die knaap is ook nikkerachtig.” Marx aan Engels, 1862 (MEW 30, blz. 257)

Wolfram Weimer vult aan: “Zelfs zijn eigen schoonzoon Paul Lafargue, wiens moeder een Cubaanse Creoolse was, zette hij in een brief aan zijn dochter Jenny weg als “Negrillo” en “afstammeling van een gorilla”. Toen Marx zich weer eens opwond over zijn niet-blanke schoonzoon, schreef hij aan Engels: “Lafargue heeft het slechte kenmerk van de negerstam: geen schaamtegevoel.” (https://www.n-tv.de/politik/politik_person_der_woche/Karl-Marx-war-einer-der-uebelsten-Rassisten-article21848678.html)

100 miljoen mensen op zijn geweten

Al in 2015 merkte Harald Martenstein http://www.zeit.de/zeit-magazin/2015/10/karl-marx-denker-harald-martenstein daarom in de “Zeit” op:

“In Berlijn is er voortdurend sprake van debatten om straatnamen. Straten, die vernoemd zijn naar mensen, die zich tijdens hun leven antisemitisch, racistisch of pro-kolonialistisch hebben uitgelaten, moeten andere namen krijgen. Wat dat betreft zou de Karl-Marx-Straat dan wel het eerste aan de beurt zijn. Ik denk niet, dat de uitlating “Joodse nikker” in puncto racisme nog toelaatbaar is. Maar de Linkse Partij maakt geen enkele aanstalten om een om-benoeming van de Karl-Marx-Straat te eisen. Als Marx niet toevallig marxist was geweest, zouden ze elke dag drie verzoeken indienen voor om-benoeming.”

De boeken en gedachten van Marx bleven niet zonder gevolgen: Volgens het “Zwartboek Communisme” uit 2015 zijn tot nu toe 100 miljoen mensen direct of in direct door het Communisme gedood!

Gaat het hier helemaal niet om racisme?

Zo rijst ten opzichte van de momentele opstanden, die plaatsvinden onder het motto “Blacklivesmatter”, steeds weer de vraag: Gaat het hier helemaal niet om racisme, maar om iets heel anders?

Als in Parijs anti-blanke George Floyd-demonstranten conservatieve tegendemonstranten uitschelden voor “smerige Joden en de “Islamitische Staat” zich demonstratief opstelt aan de kant van de momentele revolutionaire beweging, die wederom door de Antifa niet alleen wordt ondersteund, maar ook heel wezenlijk wordt gestuurd, zou het antwoord op deze vraag duidelijk moeten zijn.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/06/18/der-juedische-nigger-lassalle-was-ist-eigentlich-mit-den-ganzen-karl-marx-statuen/