Wat is de politieke Islam?

Door: Michael Stürzenberger.

DERDE VIDEO VAN DE NIEUWE BPE-SERIE “ISLAM KOMPAKT”

In de derde aflevering van de nieuwe videoserie “Islam Kompakt” van de Burgerbewegung Pax Europa (BPE) wordt aangetoond, hoe de politieke Islam te definiëren is en welke betekenis hij heeft in de totale constructie Islam.

De Islam is op deze planeet de enige religie die een eigen rechtssysteem, de Sharia, bezit. Hierin is, op bevel van een God en vanuit het archaïsche perspectief van de Zevende Eeuw, het familie-, erf- en strafrecht geregeld.

In een democratische rechtsstaat mag een religie echter niet beslissen over wereldlijke wetten. Dit is de taak van gekozen afgevaardigden aan de hand van inhoudelijke debatten, feitelijke uitwerkingen in commissies en afstemmingen in parlementen.

Een religie mag ook niet bepalen, hoe de mensen met elkaar te leven hebben en hoe de verhouding tussen ma en vrouw is. Een religie mag evenmin mensen met een ander geloof of een andere instelling discrimineren.

En een religie mag al helemaal niet oproepen tot geweld, strijd, oorlog en doden. Exact dit alles is echter het geval bij de totale constructie Islam. Binnen hem is er geen sprake van scheiding van Staat en Religie. Zijn stichter Mohammed was niet alleen stichter van een religie, maar tegelijkertijd ook wereldlijk heerser, wetgever, opperrechter en veldheer in één persoon. Vandaar, dat zich onder de 57 islamitische staten dan ook geen enkele met werkelijke democratie en vrijheid van religie bevindt.

Al die elementen, waarbij de Islam zich in het wereldlijke gebeuren mengt, worden aangemerkt als politieke Islam. Hij representeert een aanzienlijk deel van de totale constructie Islam, maar heeft niets te maken met religie in de eigenlijke zin van het woord.

Als politieke ideologie kan hij dientengevolge voor zichzelf ook geen aanspraak maken op Artikel 4 van de Grondwet, waarin de vrijheid van Geloof en van het religieuze, zowel als wereldbeschouwelijke belijdenis worden gegarandeerd als zijnde onschendbaar.
Een totalitaire ideologie, die onder de dekmantel van een religie de absolute macht op Aarde opeist, alle mensen wil onderwerpen en daarnaast het aanwenden van geweld tot en met het doden legitimeert, kan uitvoerig worden bekritiseerd, ter discussie worden gesteld en uiteindelijk ook worden verboden.

Door: Michael Stürzenberger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2020/06/was-ist-der-politische-islam/

Een gedachte over “Wat is de politieke Islam?

Reacties zijn gesloten.