Het geweeklaag der rampzaligen! Als de taal verwordt tot dagelijkse hersenspoeling…!

Door: Alex Cryso

Duitsland is een bananenrepubliek. Waar de bananen zijn, zijn de apen niet ver uit de buurt. En waar apen zijn, bloeit geheel volgens de regels de apenliefde. Kort samengevat: De bananen zijn er in Duitsland gratis, hele massa’s zelfs. En als het aangebodene niet naar de smaak van de apen is, wordt binnen de kortste keren het servies aan puin geslagen, heel eenvoudig.

Dat Duitsland sinds de machtsovername door Merkel in 2005 dramatisch is veranderd, kan niemand meer ontkennen. Desondanks wil een belangrijk deel van de Duitsers nog steeds niet erkennen, wat er werkelijk om hen heen gebeurt.

Niets zien, niets horen, niets zeggen – het principe van de drie aapjes, en het zou mooi zijn, als het alleen maar bij hen gebleven was.

Daarnaast is er een methode, waaraan zelfs de domste zich niet kan onttrekken: De dagelijkse hersenspoeling door de Nieuwspraak die in een land, in welk het intelligentiepeil dramatisch omlaag gaat en het algemeen niveau soortgelijke afmetingen heeft aangenomen. Reeds George Orwell wist in zijn in 1949 geschreven roman “1984”, dat de beste weg in de gedachtendictatuur de controle en de manipulatie van de taal is. Men kan zelfs nog verder gaan en beweren, dat de zowel dagelijkse als alomtegenwoordige taalmanipulatie gelijk staat aan een perfide sekten-schema:

De mens wordt net zo lang bijgeslepen en bewerkt, tot karakter, intelligentie en waarneming volledig veranderen. En sterker nog: Ergens is men innerlijk zo gedeformeerd, dat men zichzelf vrijwillig in de klauwen van de sekte begeeft, aldaar in het geheel niet meer uit wil, zelfs al gaat alles er nog zo duidelijk paradox en opportunistisch aan toe: Slachtoffers worden daders en daders worden slachtoffers. Monumentenvernietiging in het teken van veelkleurigheid en tolerantie, het klimaat wordt gered, maar het sociale klimaat verpest, islamitische monotoonheid wordt verwisseld met multiculti en argeloze feestgangers tot herrie schoppende terroristen gemaakt enz.

Wat dat met taal te maken heeft? Een heleboel!

Allang genieten de klassieke begrippen niet meer de klassieke betekenis, om ze in plaats daarvan om te vormen tot linkse strijdkreten. Mooi en edel klinken ze binnenkort, uitdrukkingen als “democratie”, “tolerantie” of “veelkleurigheid”, hoewel ze intussen compleet vervreemd zijn van hun doel: Zo is de “democratie” niets anders meer, dan een linkse Fata Morgana, waarin de mening en de wereldbeschouwing van de goedmenschen en de communisten telt, maar niet die van de conservatieven en de patriotten. “Tolerantie” bepaalt vooral de consideratie tegenover hen, die het allang niet meer verdienen – doet er niet toe, of het hierbij gaat om islamitische terroristen, antifa’s of zelfingenomen links tuig. En wie in de zeven of acht Döner-tenten per tram nog de een of andere “veelkleurigheid” ziet, hoeft zich over nog heel andere waargenomen absurditeiten niet te verbazen.

George Orwell wist, dat door middel van de taalmanipulatie een even reusachtige als collectieve volksverdwazing op gang te brengen is. Tegenwoordig bereikt men in het teken van de digitaliteit, van Internet en van de elektronische communicatiediensten gemakkelijker dan ooit een miljoenenpubliek. Het denken wordt uitgeschakeld en vervangen door gehoorzaamheid. Orwell wist reeds toen al van de substantieloze brabbeltaal zonder wezenlijke inhoud, maar juist van de alomtegenwoordige zowel als offensieve ononderbroken manipulatie van het individu. Hoe meer mensen gebruik maken van de nieuwspraak, des te beter voor de touwtjestrekkers. Gericht wordt er, zoals altijd, op een massa-dynamiek, die vooraf gaat aan het sneeuwbal-effect.

Net zo ontstaat hersenspoeling door het eindeloos herhalen van woorden, een niet meer klein te krijgen stadium van paranoia wordt gecreëerd. Natuurlijk wordt er voor de buitenlanders zeer veel gemakkelijker gemaakt, ook al moeten ze alleen nog maar, en honderd keer per dag, “ja” zeggen, net als de verdwaasde Duitsers. En zo gaat dat met vele andere, gemakkelijk in te vlechten zowel als te gebruiken woorden: Zo, goed, eh, a-hem, wat, nóh, geil, er, dan, precies, oké, mooi enz. Gemakkelijk in te prenten en nog gemakkelijker door de kudde te herkauwen. De taal wordt hierbij samengebald tot karikatuur, er ontstaat een regelrecht taal-dadaïsme, dat zich nog slechts bezighoudt met het eindeloze herhalen van de meest eenvoudige begrippen in zenuw-dodende alomtegenwoordigheid.

Tegelijkertijd houdt men zo een gigantische volksheropvoeding in gang, waarbij de eerste successen zich al lang laten gelden: Te dom om te denken, maar goed genoeg, om te werken – precies op deze weg bevinden wij ons.

En ook moet elke vorm van individualiteit en van het vrije denken systematisch worden afgeleerd: Even dom, even gedegenereerd, even shit: Leve de nieuwe veelkleurige wereld, waarin geen sprake meer is van sociale, etnische en vormings-gerelateerde verschillen. Proletariërs aller landen, verenigt U! De moderne mens wordt wederom te dresseren en te manipuleren, is verplicht aan het systeem en diens overheid en is spoedig weer bereid tot hele andere dingen. Corona was het begin.

Hierbij zijn de primaten de moderne, civilisatiezieke mensen een stap vooruit: Zij hebben geen mondmasker nodig en laten zich desondanks zinvoller uit. Dat maakt ze zo sympathiek.

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/06/22/das-bloeken-der-belaemmerten-wenn-die-sprache-zur-taeglichen-gehirnwaesche-wird/