Migratie in Duitsland: De kritieke massa is bereikt

STUTTGART WAS SLECHTS HET VOORSPEL VAN DE GROTE VOORSTELLING, DIE ER NOG AAN ZIT TE KOMEN

Door: Eugen Prinz.

Denkt U bij het woord “migranten” het eerste aan Engelsen, Oostenrijkers en Hollanders, die in Duitsland zijn neergestreken, of aan Turken, Syriërs, Irakezen of Afghanen?

De meeste inheemse Duitsers zullen eerder laatstgenoemden associëren met het begrip “migranten”, omdat deze afkomstig zijn uit culturen, die zo nadrukkelijk verschillen van de onze, dat integratie in vele gevallen noch door de nieuwe burgers wordt gewenst, noch voor hen mogelijk is.

zich afscheiden in eigen communiteiten

In plaats daarvan nemen veel van deze migranten de gelegenheid waar om zich af te scheiden ten opzichte van het merendeel van de samenleving, en hun door hun afstamming bepaalde levenswijze, hun waarden, zeden, gebruiken en sociale structuren te praktiseren in eigen, gestaag groeiende communiteiten.

Niet zelden voelen de bewoners van deze gebieden, waarvan sommige reeds verworden zijn tot no-go-areas, een diep zittende minachting voor de cultuur en levenswijze van de samenleving der meerderheid.

Door een decennialange, foute migratiepolitiek, die begonnen is met het niet meer aan termijnen verbinden van de verblijfsvergunning voor gastarbeiders en het verramsjen van het Duitse staatsburgerschap, is nu de kritieke massa, niet in de laatste plaats dankzij de grensopening van 2015 definitief bereikt. De interne vrede van ons land begint af te brokkelen.

Waarschuwende signalen werden genegeerd

Daarnaast was er al sinds jaren sprake van waarschuwende signalen in de gestalte van talrijke “incidenten”, dat het tijdstip nabij komt, waarop de veiligheidssituatie in Duitsland kantelt.

Dat er desondanks niets ondernomen werd, is te danken aan de almachtige linksgroene ideologen, die als meningsdictators parasitair hun wortels in alle relevante gebieden van onze maatschappelijke orde hebben gedreven en beslissen over het lot van Duitsland.

Deze ideologen hebben over alle ge-immigreerden, die er totaal niet aan denken om hier te integreren en in plaats daarvan inzetten op de omvorming van dit land volgens hun waarde-voorstellingen, een beschermend schild uitgespreid.

De drempel, vanaf welke een inmenging van staatswege in de “interne aangelegenheden” der migranten-communiteiten niet langer zonder strijd wordt geslikt, en met testosteron beladen moslim-macho’s en hun soortgenoten met zwarte huidkleur zich met de vertegenwoordigers van een als ‘zwak’ geminachte staat meten in mannelijkheidsrituelen, is nu bereikt.

Intussen staat zoveel er slecht voor, dat het te betwijfelen valt, of deze verhoudingen met de middelen van de democratische rechtsstaat nog in het reine kunnen worden gebracht. Dit des te meer, daar alle signalen op een “zo verder” staan. Vanzelfsprekend wil de auteur met deze analyse niet onze rechtsorde in twijfel trekken, maar noemt hij slechts de feiten.

Grote voorstelling in Duitsland

En omdat het zo is als het is, en omdat het zo verder gaat, zullen wij de komende jaren in Duitsland een grote voorstelling beleven. Het voorspel hebben we net in Duisburg-Marxloh https://www.pi-news.net/2020/06/duisburg-marxloh-clans-drohen-den-unglaeubigen-mit-2000-kalaschnikows/ en Stuttgart https://www.pi-news.net/2020/06/sprachnachricht-eines-mutmasslichen-stuttgarter-polizisten-nur-kana/ gezien. De hoofdfilm komt er nog aan.

Het stomme is alleen, dat we niet met een zak popcorn op de achterste rij zitten en ons volproppend toezien, hoe in een afbrokkelende staatsvorm tribalistische structuren zullen ontstaan, voor welke een alleen gelaten executief steeds verder terugdeinst.

Nee, wij spelen als reserves mee
in deze dystrofische partij en zien de slechte afloop tegemoet.

De Duitse historicus en schrijver Rolf Peter Sieferle, auteur van het werk “Finis Germania” (Het einde van Duitsland) https://www.kopp-verlag.de/Finis-Germania.htm?websale8=kopp-verlag&pi=B6229830&&6=8973085 heeft dat in 2016 in alle duidelijkheid herkend en zich van het het leven beroofd.

Door: Eugen Prinz.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2020/06/migration-in-deutschland-die-kritische-masse-ist-erreicht/

Een gedachte over “Migratie in Duitsland: De kritieke massa is bereikt

Reacties zijn gesloten.