Wat gebeurde er in Stuttgart, wie heeft het gepland en ten uitvoer gebracht?

Door: Albrecht Künstle.

– Tot nu toe stond de hoofdstad van de deelstaat (Baden-Württemberg) al bekend om zijn zware atmosfeer.

– Nu viel ook deze stad ten prooi aan politieke bronvergiftiging.

De media en politici piekeren over wat er in de Stuttgarter relnacht of ‘partynacht’ eigenlijk is voorgevallen. Vele gewonden, vooral politieagenten, bijna tien vernielde politieauto’s en 40 beschadigde, vernietigde en geplunderde winkels vormen de balans. Vraag: Na hoeveel “party’s” zal de politie geen inzetbare voertuigen meer hebben en met paarden moeten uitrukken? Een “uit de hand gelopen party” zijn bijna allemaal hetzelfde, hoe dan ook “niets politieks”.

Nu, dan is immers alles oké? Nee, dat is het niet! Ik stel mezelf twee vragen en vul ze aan met een conclusie:

Ten eerste, Hoe kan het eigenlijk gebeuren, dat politiekrachten, die tenslotte bewapend zijn, worden aangevallen, of zijn hun pistolen nep? Daarvan zou toch iemand, die daarvoor komt te staan, het in z’n broek moeten doen. Nee, zeker niet. De politie, ook de Duitse politie, durft niet meer voor veiligheid te zorgen, omdat in een mum van tijd gemaakte handy-opnames duizendvoudig circuleren in de scene der goed- en slechtmensen. En natuurlijk met commentaar over het “racistische” gedrag van de politie. Die durft spoedig niemand meer aan te houden, zodat misdadigers kunnen vluchten en zich aan arrestatie te onttrekken. Voor de grondslag hiervoor zorgden de media, die echter ook bijna alles wat er gebeurt, betitelen als “racistisch”. Daarom durven ook politici uit het groene en linkse milieu en nu ook uit de SPD de strijdkrachten en de politie latent of structureel racisme in de schoenen te schuiven. ZIJ zijn de geestelijke aanstichters van dergelijk geweld, dat zeer zeker een politieke dimensie heeft.

Ten tweede, wie waren de jonge “partygangers” van de andere dimensie? Hoe dan ook durfden de media ze niet eenvoudigweg “mensen” te noemen, ze hadden het over “jonge” mensen – en riskeerden daarmee misschien vanuit bepaalde politieke hoek de beschuldiging van leeftijd-stigmatisering. Maar de televisiebeelden toonden ondubbelzinnig, dat het geen “ouwe zakken van de AfD” waren. Ook het vrouwelijk geslacht kan niets worden verweten; de bewering, dat het jonge mannen waren, zou hier geen seksediscriminatie kunnen zijn. Dus staan vrouwen en ouderen er deze keer buiten.

Maar die “jonge mannen” kwamen immers niet uit de lucht vallen, maar hebben een herkomst en een “socialisatie”. En hierbij doen de media precies datgene, waarvan ze anderen beschuldigen. Ze leggen een nationalisme aan de dag van heb-ik-jou-daar. Van de 24 gearresteerden hebben er “12 een Duitse pas”. De helft van de herrieschoppers waren dus gewelddadige Duitsers (?), de andere helft heeft verschillende nationaliteiten – wat half zo erg is?

Maar in elk geval beschuldigden de media niet meer de “Duitsers”, zoals de minister van gezinszaken Giffey de “Duitse mannen in Duitse slaapkamers” als de “grotere zedelijkheidsmisdadigers bestempelde. Thans lieten de media doorschemeren, dat deze misdadigers alleen maar een “Duitse pas” hadden. Hier dient een blik te worden geslagen in de ambtelijke bevolkingsstatistiek. Van de bevolking heeft om en nabij de 26 procent een migratieachtergrond, waaronder 13 procent nog-buitenlanders. Vertaalt men deze quota op de kring van de 24 gearresteerden, dan waren van de 12 met Duitse pas er waarschijnlijk twee met migratieachtergrond. Nu viel zelfs in de BZ te lezen, dat mijn vermoeden juist is, er waren naast de 12 buitenlanders-met-pas drie met migratieachtergrond, samen dus 15.

Het kan natuurlijk louter toeval zijn, dat van 24 misdaadplegers er 15 een migratieachtergrond hebben. Maar: Van een bevolkingsaandeel van 26 procent betekent in verhouding tot negen Duitse misdaadplegers op een bevolking van 74 procent een vijf maalgeringer geweldsaandeel van deze vermoedelijke Duitse misdaadplegers.

Maar ik verwed er wat op, dat het probleem uit louter angst voor de beschuldiging van racisme weer zo zal worden gedraaid, dat de ongeregeldheden zullen worden toegeschreven aan jonge mensen met een Duitse pas. Oftewel, dat de arrestaties zullen worden verdraaid als nieuw bewijs voor “het racisme bij de Duitse politie, die bewust lui met een buitenlands uiterlijk zou hebben gearresteerd, en er zich, alleen maar omdat baarden intussen modern zijn, tevens Duitsers onder bevonden. Niets is meer onmogelijk.

Door: Albrecht Künstle.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/06/24/was-geschah-in-stuttgart-wer-plante-und-exekutierte-das/