Boekentip: Waarom in Amerika en overal de hel losbarst

Door: Redactie PI

De huiveringwekkende beelden uit de VS, Groot-Brittannië en andere “veelkleurige” landen lijken op elkaar als twee druppels water: Overal maken zwarten en leden van andere minderheden redeloos amok, gedreven door louter vernietigings- en plunderingswoede, terwijl mensen met een lichte huidskleur op de achtergrond olie op het vuur gooien en in de media luidkeels schreeuwen om “gerechtigheid” en “gelijkheid”. En evenzeer overal tonen politieagenten, journalisten en politici zich bereid, voor het geweld op straat letterlijk op de knieën te gaan en de daders hun gang te laten gaan, ja, zelfs met hen in te stemmen.

De onlusten in Amerika en in de hele westelijke wereld zijn de definitieve nagels aan de doodskist van de multiculti en van de grote, erbarmelijke leugen van de rozengeur-en-maneschijn-samenleving. Alle mensen zijn gelijk, wilde men ons wijsmaken. Alle constateerbare verschillen tussen bevolkingsgroepen, van opleidingsniveau tot criminaliteitscijfers, zouden slechts het gevolg zijn van “racistische” behandeling en tekortschietende “stimulatie”.

Evenwel staat de wereld van deze gelijkheidsfanatici nu volledig op z’n kop: De rellen lopen haarfijn langs de etnische breuklijnen, waarover men thans niet meer mag spreken! En natuurlijk ging het vanaf het begin niet om het vermoedelijke politiegeweld, maar om alle kwaad, dat “Whitey” zijn medemensen van andere huidskleur sinds eeuwen zogenaamd zou aandoen.

Daarnaast is de zaak volkomen logisch – als men niet volledig groen-links is verblind en droomt van eenduidige eenheidsmensen. Ieder mens kan met het blote oog waarnemen, dat er verschillende mensenrassen zijn, en al de zogenaamde “vooroordelen” over bepaalde gedragsbijzonderheden van deze of gene etnische groep zouden nooit eeuwenlang hebben standgehouden, als ze niet iets van waarheid zouden inhouden. In academische kring wordt echter zonder voorbehoud gefocust op een oude man en Nobelprijswinnaar en wordt hem de levensavond tot een hel gemaakt, zodra hij de bewijsbare “racistische” waarheid uitspreekt ( http://www.pi-news.net/2019/01/nobelpreistraeger-james-watson-wegen-wahrsagerei-abgestraft/).

Tenslotte heeft de gerenommeerde antropoloog Andreas Vonderach in zijn dappere opheldering http://www.pi-news.net/2020/05/andreas-vonderach-die-dekonstruktion-der-rasse/ gewezen op de ernstige gevolgen voor wetenschap en geneeskunde, die het momentele spreekverbod over deze feiten heeft. Maar ook op staatsniveau kan de menselijke natuur niet simpelweg worden rechtgebogen. Wie een computer volstopt met verkeerde gegevens, mag niet verbaasd zijn over onzinnige resultaten – en evenmin kan een politiek, die de verschillen van mensen niet respecteert en met volkomen on-passende eenheidsoplossingen aankomt, zorgen voor maatschappelijke vrede of zelfs maar vooruitgang. De huidige chaos in de VS vormt een bloedige getuigenis voor deze waanzin.

Een vroege waarschuwer, bijna een pionier m. b. t. dit onderwerp was de in 2012 overleden Brits-Canadese psychologie-professor en gedragsonderzoeker John Philippe Rushton. Zijn basiswerk “Race, Evolution and Behaviour” verscheen voor het eerst in 1995 en beschreef omvangrijk, puttend uit talloze bronnen en desalniettemin goed te begrijpen, dat- en waarom de mensenrassen op diverse gebieden te verschillend zijn, om ons allemaal in één grote “melting pot” te willen samensmelten. Zo wordt duidelijk, dat een dergelijk project gelijkstaat aan een misdrijf, omdat hierdoor van niemand de behoeften worden vervuld en alles bij elkaar worden verwaarloosd. – geheel anders dan bij een “racistische” politiek, die verschillen erkent en dienovereenkomstig op de mensen ingaat.

Wij herinneren ons: Eind 2015 werd een toespraak van Björn Höcke over gedragswijzen van “vluchtelingen” en migranten voor “racistisch” uitgemaakt. De AfD-politicus had zich beroepen op de onderzoeksresultaten van John Philippe Rushton! in 2005 heeft het Oostenrijkse Ares-Verlag de studie van Rushton gepubliceerd in het Duits. Het is thans meer dan ooit de moeite waard, om een blik te slaan in deze klassieker: Niet alleen, om te begrijpen, hoe wij niettegenstaande alle wetenschap sinds decennia in naam van een absurd “anti-racisme” en misplaatste tolerantie worden gekweld. Nog veel belangrijker is het, zich onderbouwd te weer te kunnen stellen, als de volgende “Black Lives Matter”- demo van start gaat en de dreigende vragen komen, waarom men wel niet wenst mee te schreeuwen….

Bestelinformatie:
John Philippe Rushton: “Rasse, Evolution und Verhalten”- Hier bestellen https://antaios.de/buecher-anderer-verlage/ares-verlag/1265/rasse-evolution-und-verhalten-eine-theorie-der-entwicklungsgeschichte!

Door: Redactie PI
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2020/06/warum-es-in-amerika-und-ueberall-knallt/