Waarom de “Black Lives Matter”- beweging aan volksophitsing doet

Door: Pommes Leibowitz.

Door de instrumentalisering van tragische individuele gevallen, zowel als lukrake berichtgeving met uit hun context gerukte statistische gegevens, maakt Black Lives Matter, on tenminste delen ervan, stemming tegen de politie, tegen de staat en in het algemeen tegen blanken, doet dus letterlijk aan volksophitsing met een racistische ondertoon, reden waarom tevens steeds meer zwarte intellectuelen zich van deze beweging distantiëren. Een gastbijdrage van Pommes Leibowitz.

Steeds weer kwam het tot zware ongeregeldheden, gedeeltelijk met vele doden, en zelfs als het niet tot geweld komt, komt het toch in toenemende mate, ook in Duitsland, tot opstand tegen het staatsgezag. Zo, alsof het opeens legitiem zou zijn verzet te bieden tegen de politie, zij het als getroffene of door willekeurige passanten, die persoonscontroles en arrestaties willen verhinderen.

Wat dan wederom vermeerderd politiegeweld noodzakelijk maakt en zo tot een spiraal van geweld voert. Zou de staat zijn geweldsmonopolie opgeven, dan zou dat pas goed tot excessen leiden, temeer daar de statistiek laat zien, dat zwarten veel vaker het slachtoffer worden van zwarten, dan van blanken, laat staan van de politie.

Gaat het geweldsmonopolie van de staat verloren, dan gaat de staat verloren. Enkelen schijnen daar naar te streven.
Voor ik in ga op het toenemende aantal zwarte (!) wetenschappers en professoren, die de BLM-beweging bestempelen als contraproductieve slachtoffer-cult en hysterie kort over het gedachten-experiment met de volksophitsing.

Komt het ten gevolge van BLM- manifesten en – demo’s tot verstoring van de openbare orde, zich baserend op de ( racistische) belastering van een groep ( de politie), dan gaat het ondubbelzinnig om volksophitsing.

In Duitsland wordt deze paragraaf eigenlijk – ondanks de algemeen gehouden formulering – traditioneel alleen aangewend tegen rechts-extremisme, en in de VS bestaat hij niet eens, aangezien men daar uitgaat van mondige burgers, die zich niet laten “ophitsen” door welke doorgedraaide gekken dan ook. Hoe dan ook interessant, hoe verschillend mens- en wereldbeelden kunnen zijn, in Duitsland en in de VS, en hoe links-verblind de Duitse rechtspraak is resp. geworden is, want volksophitsing van links wordt opzettelijk over het hoofd gezien of gerelativeerd.

Zwarte bekritiseerders van de Black Lives Matter beweging

Om deze blog-bijdrage te begrijpen, is het niet nodig, de volgende clip te bekijken, des te meer verwijst hij naar twee gerenommeerde critici, Glenn Loury https://de.wikipedia.org/wiki/Glenn_Loury, (professor in de economie) en John McWhorter https://en.wikipedia.org/wiki/John_McWhorter (professor in de Filosofie en Comparatistiek) en hun videoblog “Bloggingheads.tv”

Vervolgens enkele citaten van beide heren:

“Huichelarij, slachtoffer- en martelaar-comlex van enkele woordvoerders maakten de Black Lives Matter-beweging tot een melodramatisch theater, dat zwakheid uitspeelt als een vorm van kracht. Wij verkeren in de greep van een hysterie.”
John McWhorter (professor Filosofie en comparatistiek)

“De waarschijnlijkheid, dat een individu in conflict raakt met de politie, hangt af van de frequentie, waarmee dit individu zich gedraagt op een manier, die de aandacht van de politie op hem vestigt. Dit gedrag is niet gelijkelijk verdeeld over alle bevolkingsgroepen. Afro-Amerikanen zijn in de gevangenis oververtegenwoordigd, omdat ze meer daden begaan, die met gevangenis kunnen worden bestraft.”

Glenn Loury (Professor economie)

Sommige politieagenten zijn monsters. Maar het idee, dat de ‘kit’ er in z’n geheel op uit is, om zwarte levens te vernietigen, is een extreme generalisering.”

John McWhorter

“De grootste bedreiging voor de levenskwaliteit van mensen, die in de zwarte ghetto’s wonen, is het criminele gedrag van hun medeburgers, en de meesten van hen zijn zwart. […] Zwarten hebben de politie nodig.”
Glenn Loury

https://www.nzz.ch/feuilleton/afroamerikanische-intellektuelle-gegen-black-lives-matter-ld.1563701

https://www.nzz.ch/international/proteste-in-den-usa-der-rassismus-erklaert-nicht-was-passiert-ld.1559746

Een beetje statistiek:

De volgende grafiek heeft veel opwinding veroorzaakt, omdat ze de in feite relevante cijfers en verhoudingen weergeeft, in plaats van ideologische onderwerpen met uit de context gerukte gegevens te onderbouwen. Des te belangrijker is ze echter.

Bronnen gegevens: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/611009/umfrage/durch-polizisten-getoetete-menschen-in-den-usa-nach-bevoelkerungsgruppen/; https://www.odmp.org/search/year?year=2018

Metterdaad worden zwarten getalsmatig vaker neergeschoten dan blanken, maar dat ligt eenvoudig hieraan, dat ze ca. 6 maal zoveel in de gevangenis zitten, meer dan twee maal zo vaak gewelddadig worden en 8 maal zo vaak moorden begaan Zoals hierboven Prof. Glenn Loury al zei:

“De waarschijnlijkheid, dat een individu in conflict raakt met de politie, hangt af van de frequentie, waarmee dit individu zich gedraagt op een manier, die de aandacht van de politie op hem vestigt.”

Dat ligt niet aan de huidskleur, maar aan de wezenlijk hogere bereidheid tot geweld en criminaliteit in zwarte wijken. Het gaat hier om een complex sociaal probleem, dat met het (racistische) racismedebat nog verder verwijderd raakt van een oplossing. Pas, als men de gegevens accepteert als feiten, kan er naar oplossingen worden gezocht.

Hier naar het blog van de auteur: https://pommesleibowitz.wordpress.com/

Door: Pommes Leibowitz.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/07/10/warum-die-black-lives-matter-bewegung-volksverhetzung-betreibt/