Ongeregeldheden in de metropolen, de kritische massa is bereikt

Door: Albrecht Künstle.

– Als de halve maan opgaat, schittert alles, alleen de gouden sterren niet.

– In de politiek totaal andere natuurwetten dan in de fysica en de chemie?

‘Kritische massa’ “beschrijft in de kernfysica https://de.wikipedia.org/wiki/Kernphysik en de kerntechniek https://de.wikipedia.org/wiki/Kernenergie de kleinste massa https://de.wikipedia.org/wiki/Masse_(Physik) van een uit splijtbaar https://de.wikipedia.org/wiki/Kernspaltung bestaand object, vanaf welke de effectieve neutronenproductie een kettingreactie https://de.wikipedia.org/wiki/Kettenreaktion#Neutroneninduzierte_Kernspaltung van de kernsplijting overeind kan houden.”

In de chemie: “Een chemische kettingreactie is een reactie https://de.wikipedia.org/wiki/Reaktion_(Chemie) waarbij een startgebeurtenis een reactie veroorzaakt, wiens tussenproduct https://de.wikipedia.org/wiki/Zwischenprodukt (veelvuldig radicaal) geheel of gedeeltelijk dient als uitgangspunt voor één of meer opeenvolgende reacties en die wordt beëindigd door een afbreek-reactie.”(beide volgens Wikipedia)

Niet veel anders verhoudt het zich sociologisch. Tot voor een paar jaar bedroeg het aandeel der “niet-Duitsers” aan de bevolking in dit land tien procent. Het aandeel der mensen met migratie-achtergrond – kortweg migratie-achtergronders genoemd – was en is om de nabij tweemaal zo hoog. De quote der inwoners “met Duits paspoort, maar met migratie-achtergrond” (begrip overgenomen, niet zelf bedacht), komt ongeveer overeen met de quote van hen, die nog geen Duits paspoort hebben. Tezamen lag hun aandeel bij een vijfde van de bevolking.

Behalve om het oppergezag op bepaalde gebieden van de onroerend goed- en drugshandel alsook de prostitutie was er “slechts” sprake van ettelijke verkrachtingen en individuele terroristische aanslagen. Maar niets wat voor een gevestigde maatschappij als de onze werkelijk gevaarlijk zou hebben kunnen worden. Elke samenleving of cultuur op de wereld verdraagt vreemde culturen en levenswijzen, ziet deze ook als verrijking, als een voortzetting van indrukken uit vakantiereizen.

Maar het aandeel der migratie-achtergronders stijgt van jaar tot jaar en heeft intussen de 26 procent bereikt. Dat geldt voor het “dagelijkse” leven, maar erzijn ook nachtelijke intriges. En veel van deze migratie-achtergronders zijn nog niet zo ver, dat ze geschikt zijn voor het dagelijks leven, in het bijzonder niet voor de arbeidswereld. En in deze tijd tussen zonsondergang en -opgang maken ze in de grote steden veel meer dan 50 procent uit – te veel van het on-goede. Van de 24 lui, die de in Stuttgart aangevallen politie kon inrekenen, waren er 15 migratie-achtergronders, dus meer dan 60 procent, bij 26 procent van de inwoners opvallend veel. Dat was de stand van zaken, onmiddellijk na de aanvallen.

Nu berichtte de Junge Freiheit over een nieuwe aanval op de politie – niet van Stuttgartse relschoppers, maar van hun linkse beveiligingstroep resp. de zg. Antifa – die de politiespeurders met videomateriaal opzadelt. “Tot nu toe zijn er bij de politie om en nabij de 10.000 aanwijzingen binnengekomen, waaronder 7.500 gegevens op video met een totale grootte van 100 gigabyte… Tot nu toe zijn er onderzoeken tegen 37 verdachten gestart… 16 buitenlanders, 21 bezitten volgens deze onderzoeken weliswaar een Duits staatsburgerschap, evenwel hebben acht van hen een migratie-achtergrond. Bij de overige (13) verdachten is nog niet duidelijk, of ze afkomstig zijn uit geïmmigreerde families. 15 personen bevinden zich momenteel in verzekerde bewaring.”

Het kan louter toeval zijn, dat van 37 daders minstens 24 een migratie-achtergrond hebben. Maar: Bij een bevolkingsaandeel van 26 procent betekent dat in verhouding tot 13 autochtone daders van 74 procent van hun bevolkingsaandeel een 5,25-voudig geringer geweldsaandeel van de vermoedelijk autochtone daders. Mbt. omgekeerd een meer dan vijfvoudig keer opvallender geweldscriminaliteit van migratie-achtergronders.

Zo kan het zijn, dat de kritische massa werd overschreden en zich zelfstandiger heeft gemaakt. Absurd? Ik denk het niet, want waarom moeten zij, alleen omdat zij door Duitsland worden opgenomen en ondersteund, hun afkomst en cultuur afleggen? In de regio’s van herkomst gaat het om de absolute heerschappij van clans, om het buitensluiten van anderen, de verhoging van de “eigen” religie, het afwijzen van de staatsautoriteit, het afbakenen van heerschappij-gebied en de voorbereiding op de absolute heerschappij in het land – nu in ons land? Blijkbaar, ja, want in vele stadswijken durft de politie zonder militaire strategie niet meer naar binnen.

In de fysica en de chemie laat een kettingreactie van het overschrijden van een kritische massa zich niet stoppen – met bekende gevolgen. Een probleemoplossing in de kernfysica bestaat hierin, de gloeiende kolen uit de “heksenketel” te halen of ze er al helemaal niet zo diep in te laten duiken. De sociologie is er nog niet uit, of men – om bij het beeld te blijven – in laats van het splijtmateriaal onschadelijk te maken, het afkoelingsreservoir groter maakt, resp. de politiekrachten versterkt. Of moet de militie te hulp snellen, waartoe reeds in de vluchtelingen-brandhaarden werd opgeroepen?

Door: Albrecht Künstle.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/07/10/ausschreitungen-in-metropolen-die-kritische-masse-ist-erreicht/