Het mondkapje als machtsinstrument

Door: Redactie PP. – Vera Lengsfeld

Het mondkapje beschermt niet zijn dragers tegen virussen, maar wordt, zoals de kanselier terecht zei, na hooguit een half uur een virus-centrifuge. het beschermt vooral de heersers tegen ongemakkelijke vragen en verhult hun verkeerde beslissingen. Daarom zal, wanneer er geen sprake is van besliste, niet te negeren tegenwerpingen, het mondkapje blijven. Wie zwijgt, stemt toe! Een gastbijdrage van Vera Lengsfeld.

Een paar weken geleden vonden in Berlijn enorme Black-lives-matter- demonstraties plaats, waarbij dienduizenden deelnemers zonder mondkapjes en dicht op elkaar urenlang bij elkaar stonden. De politie keek machteloos toe. Wanneer er metterdaad sprake was geweest van een pandemie, hadden nu de Berlijnse ziekenhuizen tot de nok vol moeten zitten met Covid 19-patienten, waren de begrafenisondernemingen overbelast geweest. Net zoals in Italië had het leger gemobiliseerd moeten worden, om de vele doden weg te werken.
In plaats daarvan waren de demo’s het onbedoelde bewijs, dat de dwangmaatregelen van staatswege, die tijdens ze zogeheten Corona-crisis werden afgekondigd, zinloos zijn geweest. Want als het resultaat van de dwangmaatregelen geweest was, dat de zogenaamd dodelijk gevaarlijke pandemie in Duitsland eerder verliep als een gemiddelde griepgolf, zou het negeren ervan door de demonstranten talloze nieuwe infecties ten gevolge gehad hebben. Niets van dit alles is er gebeurd.

Alle prognoses, die van begin af aan werden verspreid, waren fout.

Hiermee is tegelijkertijd het bewijs geleverd, dat er van de door het parlement op 25 maart besloten “epidemische toestand van nationaal draagvlak” in werkelijkheid geen sprake geweest is. Het gevaarlijkste aan de pandemie was de ononderbroken propaganda. Net als in de Oorlog waren er ieder uur in alle nieuwsberichten meldingen over haar verloop.

Daarnaast waren alle prognoses, die in het begin werden verbreid, vals. Dat het niet tot een ineenstorten van het gezondheidssysteem vanwege om en nabij de één miljoen doden gekomen is, vraagt om een verklaring. Daarom werd de zogeheten “voorzorg-paradox” in het leven geroepen. Alleen maar omdat er zulke goede voorzorgsmaatregelen waren getroffen, lockdown inbegrepen, had men de catastrofe kunnen afwenden.

De politiek werd actief, toen de pandemie al aan het afzwakken was.

Deze argumentatie is meer dan fragiel, want de politieke dwangmaatregelen werden in werking gezet, toen de pandemie al aan het afzwakken was. Intussen wordt de vraag of de de door de inperking van het maatschappelijke en economische leven veroorzaakte collatorale beschadigingen niet veel groter zijn, dan de schade, die door Covid 19 werd veroorzaakt, steeds dringender. Aldus hebben wij thans te maken met een werkelijke paradox: Hoe meer het aantal ge-infecteerden afneemt, hoe scherper de politieke dwangmaatregelen worden geëxecuteerd.

In Berlijn heeft de senaat nu besloten tot drastische straffen voor iedereen, die in openbare verkeersmiddelen wordt aangetroffen zonder mondkapje. Opdat de strafmaatregelen ook effectief kunnen worden, werd per senaatsdecreet aan het BVG het recht toegekend om mondkapjes-loze passagiers ter plekke 50 euro af te troggelen. Het BVG https://philosophia-perennis.com/2020/07/07/rassismus-irrsinn-in-berlin/, dat eigenlijk alleen maar verantwoordelijk is voor het transport van passagiers, wordt zo tot sanctie-instrument.

Merkel verdraagt ook maar de kleinste tegenspraak niet

Daarentegen mislukte de voorzet van de minister van economische zaken van Mecklenburg-Voorpommeren Harry Glawe. De minister zei in het weekend, dat hij bij de geringe infectiecijfers heen noodzaak meer zag om in de handel vast te houden aan een mondkapjesverplichting. Daar echter een opheffing van de verplichting meteen de vraag zou hebben opgeworpen, of het invoeren ervan werkelijk zinvol was, kreeg Glawe onmiddellijk hevige tegenwind in de media. Tenslotte had bondskanselier Angela Merkel zich vastgelegd op een lange handhaving van de mondkapjesplicht. En zoals bekend verdraagt Merkel niet de geringste tegenspraak. Reeds op dezelfde zondag werd in de Merkel-horige media een trommelvuur begonnen tegen Glawe en allen, die hem bijvielen. Slechts twee dagen later, op dinsdag, besloten de in allerijl voor een spoedconferentie bij elkaar geroepen ministers van Volksgezondheid, dat de mondkapjesplicht gehandhaafd moest worden. De onderbouwing was zowat het toppunt van absurditeit. De mensen zouden de indruk krijgen, dat de pandemie voorbij zou zijn, vandaar, dat de mondkapjes moesten blijven.

De pandemie is al sinds weken voorbij, maar dat feit mag niet uitlekken. De politici hebben de mondkapjes allang ontdekt als machtsinstrument. Een mens wordt achter een mondkapje in permanente angst gehouden. Angst blokkeert het logische denken. Alleen als angst verder wordt aangescherpt, bestaat er een kans, dat de harde tijden van economische repressie, waaraan dankzij de permanente foute beslissingen van de politici tegemoet wordt gekomen, verregaand zonder tegenspraak worden ondergaan. Daarnaast tekent zich de economische catastrofe reeds duidelijk af. Tegelijk kwam het bericht, dat de economische inbreuk, die voor de EU wordt verwacht, ernstiger zal zijn, dan tot nu toe in de pessimistische scenario’s werd aangenomen.

Het mondkapje is en blijft een “virussencentrifuge”(Merkel)

Er wordt al sporadisch, bijvoorbeeld in de wereld, op gewezen, dat de sociale staat, zoals wij hem tot nu toe gewoon waren, op z’n einde zou kunnen lopen. Waar moet ook het geld voor de gestadig gegroeide prestaties vandaan komen, als er een significante ineenstorting van de belastingontvangsten aankomt? Zelfs de Merkel-bejubelaars in ‘Focus’ geven toe, dat het er nu op aan zou komen, of de grootste conjunctuur-injectie van staatswege sinds het bestaan van de Bondsrepubliek resultaat zal boeken, of slechts ineen zal doen schrompelen. Ik vrees dat het laatste zal gebeuren. Dan zal het mondkapje erbij helpen, de protesten al helemaal niet te laten opkomen.

Het mondkapje beschermt zijn drager niet tegen virussen, het is, zoals de kanselier terecht zei, hooguit na een half uur een virussen-centrifuge. Het beschermt vooral de heersers tegen ongemakkelijke vragen en verhult hun foute beslissingen. Daarom zal, als er geen besliste, niet te negeren tegenwerpingen komen, het mondkapje blijven. Wie zwijgt, stemt toe!

Deze bijdrage verscheen oorspronkelijk bij VERA LENGSFELD https://vera-lengsfeld.de/

Door: Vera Lengsfeld.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/07/11/die-maske-als-machtinstrument/