Uitreisverbod – Merkel verrijkt Corona-debat met SED-formulering

Door: Michael van Laack.

De entourage van de kanselier noemt het verontschuldigend een verandering van strategie https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_88229168/merkel-fuer-strategiewechsel-gibt-es-ausreisesperren-aus-corona-hotspots-.html . Tot nu toe moesten de individuele deelstaten regelen, vanuit welke zogenoemde Corona-hotspots de Duitse burgers bij hen binnenkomen en b. v. in een hotel logies mochten boeken. Een gebeuren met valkuilen. Nu heeft Angela Merkel zich bezonnen op een goede oude DDR-traditie, die wel eens wezenlijk effectiever zou kunnen zijn.

Toen zij nog FDJ-secretaris voor agitatie en propaganda was en zij nog niet met de zware taak was opgezadeld, om onze republiek ongemerkt voor de massa zo ver naar Links op te schuiven, totdat het proces onomkeerbaar zou worden, had mevrouw Merkel in haar republiek een probaat middel leren kennen, om de bewegingsvrijheid in te perken: Het uitreisverbod!

Als braaf meisje mocht Merkel altijd reizen

Hierbij ging het om een maatregel, waardoor alleen de stoute jongens en meisjes van de DDR getroffen werden. Tegenstanders van het regime, b. v. – Ook zij, die leidingfouten hadden gemaakt of die waren opgevallen, omdat ze bij het vervullen van de drie- of vijfjarenplannen niet de verwachte bijdrage leverden. Even hard werd hij bestraft, die het “aanbod” van de mfS, om zijn medeburgers te bespioneren, niet aannam. Wie in het Westen familie had, was dubbel verdacht. Uiteraard had Angela’s familie daarmee geen problemen. Was immers haar vader niet met zijn gezin naar de DDR gevlucht, om niet ten prooi te vallen aan de kapitalisten en Fascisten in het Westen!

Uitreisverboden betekenen vervolgens: Of er werd geen toestemming gegeven voor vakantiereizen naar het bevriende buitenland (B. V. Hongarije, Sovjet-Unie of Bulgarije) of er was geen sprake van een speciale toestemming om naar de begrafenis van de eigen broer in het Westen te reizen. Maar ook binnen de DDR was er sprake van bewegingsverboden. Dat was allemaal al erg genoeg. Wat Merkel thans plant, gaat nog een stap verder.

Hele steden de bewegingsvrijheid ontnemen

Het idee van Merkel: Wanneer er in een stad een zogeheten ziekte-hotspot optreedt, moet alle bewoners van de stad worden verboden, de grenzen van de gemeenschap te overschrijden.

Stellen wij ons voor: Midden in het centrum van de enige stad van Duitsland – die naar de opvatting van verschillende complottheoretici niet eens bestaat – en misschien nog in twee buitengebieden van de stad treden vaak Covid19-besmettingen op. Drie hotspots binnen een straal van 6 of 7 km. Vervolgens zou dan volgens de wil van de kanselier geen Bielefelder meer uit de 330.0000 inwoners tellende stad meer mogen uitreizen. Want de positie van de hotspot zou zo ongunstig liggen, dat de infectiehaarden zich niet meer terug zouden laten dringen en een het hele gebied bestrijkende uitbreiding mogelijk zou zijn. Iedere burger zou een Corona-verdachte zijn.

Afgrendeling door de politie? Of mag vervolgens het vervreemde KSK de uitvalswegen beveiligen?

Voor alle Bielefelders zou dan de vakantie zijn afgeschaft. Zakenreizen vanzelfsprekend ook. Familiebezoeken in de naburige omgeving? Goeie grap! Als forens naar het werk? Alleen voor werkzaamheden in systeem-relevante ondernemingen, zoals b. v. de döner-spiesjes-productie! Hoe dat precies moet worden geregeld, liet de kanselier gisteren nog open. Zoals bijna alles, wat ze de laatste jaren heeft beslist. Wij doen maar en vervolgens kijken we eens. Ook DDR-like!

Zou dan metterdaad een stadsdeel of zelfs een volledige grote stad worden afgegrendeld? Met welke middelen zou kunnen worden vastgesteld, dat iedereen de aanwijzingen opvolgt? Zou er sprake zijn van totale afgrendeling, of alleen van meer uitgebreide persoonsbewijzen-controle in heel Duitsland, teneinde ongehoorzame Bielefelders op te sporen en in virus-beschermings-arrest te kunnen laten nemen? Zou dat alleen gelden voor de reizen binnen Duitsland of ook voor het overschrijden van de grenzen van de Bondsrepubliek?

Binnenkomen niet te controleren, uitreizen wel?

Zou een Bielefelder vervolgens een vakantie-vluchtpoging over de groene grenzen naar Oostenrijk wagen? En welke straffen zouden dissidenten te wachten staan? Misschien moest Angela Merkel nog maar eens de handboeken van de Partij en de Stasi bestuderen. Daarin zou beslist de één of andere nuttige tip te vinden zijn.

Geheel afgezien van de vraag “Hoe gaan wij in Duitsland om met het virus?” en “Welke restricties hebben zin?” blijft er vast te stellen: De bondskanselier laat van dag tot dag meer zien, dat ze haartijd in de DDR niet alleen genoten heeft met alle privileges, die systeemgetrouwen zoals zij werden toegestaan, maar ook dat ze nog steeds gevangen zit in het socialistische denken. Dat concludeer ik niet aan de hand van het gebruik van het begrip “uitreisverboden”, maar aan de toekomst voor de burgers, die wordt aangetoond door overwegingen zoals deze. Tragisch is het vooral, dat bijna geen groot medium Merkels voorstel kritisch bekijkt. Wat eens te meer aantoont: De gelijkschakeling is op de goede weg. Misschien zelfs wel zonder alternatief!

Door: Michael van Laack.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/07/15/ausreisesperre-merkel-sed/