Corona-staatsrouw in Spanje: geënsceneerde tranen in dienst van de globale nieuwe ordening

Door: Redactie JouWatch.

Madrid – Wat een absurd schouwspel: De Corona-rouwdienst vandaag in Spanje onderstreept ten volle, wat van begin af aan het probleem met deze pandemie geweest is: Selectief wordt hier één enkele ziekte gehuldigd als wereldcatastrofe, alsof er voorheen nooit mensen aan infectieziekten of andere afschuwelijkheden zijn gestorven. En dat vertegenwoordigers van WHO, VN, NAVO en EU als supranationale organisaties deze voorstelling van staatswege bijwoonden, bewijst protocollair: Bij Corona gaat het niet om mensenlevens, maar om een oefenloop voor globale controle.

Het “samen de schouders eronder”, de “gemeenschappelijke strijd der samenwerkende staten” tegen een “onzichtbare vijand”- dat het leidende thema van de pandemie sinds begin dit jaar, en in naam van deze strijd wordt sindsdien een politieke en ideologische cesuur meedogenloos doorgezet – die zich vertaalt in autoritaire, straffe noodwetten, inperking van de democratie inbegrepen, in de integratie van staatsschulden, in enorme machtstoenames van NGO’s, lobby’s en stichtingen met uitgesproken agenda’s, en en vooral zijn neerslag vindt in de poging, de allang hevig verlangde “ombouw van het systeem” te verwerkelijken.

Binnen de EU komt deze omwenteling onder andere tot uiting in een toenemende afhankelijkheid van economie en financiële markt van regeringen, in een nooit eerder vertoonde controle en bewaking van de burgers in naam van de bescherming tegen besmetting – en in een gigantische vermogens-herverdeling als gevolg van de Corona-gelegitimeerde schulden-unie via de achterdeur. Op internationaal vlak leidt de crisis tot een actief bedreven, verder naar voren dringend soevereiniteitsverlies van de nationale staten door verschuiving van de macht naar internationale instanties – die in de toekomst tevens over zowel vaccinatieprogramma’s als over klimaat- en migratiepolitiek moeten beslissen en zich, net als de WHO, kenmerken door ongezonde toenadering tot China en vergelijkbare agressieve regimes.

Om dit verregaande onmondig maken van de burgers juist in de hoogontwikkelde landen van de westerse wereld mogelijk te maken, kwam de epidemie als geroepen. Alleen domme pech, dat ze bij lange na niet zo gevaarlijk bleek te zijn, als ze de burgers was voorgespiegeld. Des te belangrijker is daarom de voortgezette enscenering van de catastrofe. En daartoe behoort uiteraard niet alleen de dagelijkse vermelding van de aantallen “Corona-doden”, die (in tegenstelling tot de tel-methodiek van alle andere kwalen) überhaupt niet causaal aan de infectie gestorven hoeven te zijn, of de paniekzaaierij over voortgezette, kunstmatig opgeblazen uitbraken – maar ook de rouw-choreografie door “herdenkingsmanifestaties” als die van vandaag.

Officiële show ter overdenking van onderliggende plannen

Officieel luidt de motivering, dat “Spanje onder de pandemie meer te lijden gehad zou hebben, dan de meeste andere Europese landen”, zo bericht bijvoorbeeld “n-tv https://www.n-tv.de/politik/Spanien-nimmt-Abschied-von-Corona-Toten-article21914445.html?fbclid=IwAR2cvCRLzFMUyBAhyX8zAZygbeS3SyQ2yAc7e9EXC4e-7iW4ANJKmvnJiS0”, omdat aldaar reeds sprake was geweest van meer dan 28.400 doden en “een zeer lange lockdown”. Dit als aanleiding te nemen voor een ingestudeerde “afscheidsceremonie”, is absurd: Heeft men ooit ergens, waar dan ook, zulke voorstellingen van staatswege meegemaakt voor verkeersdoden, slachtoffers van kanker- of van hartinfarcten, of van hen, die overleden aan levercirrose? Voor slachtoffers van griep, Aids of Hepatitis? Het is een huichelachtige, opgezette huldiging van het fragment, een selectieve individuele bedreiging, wier feitelijk medisch gevarenpotentieel waar mogelijk ver werd- en nog steeds wordt overschat.

Evenwel, zoals gezegd, dit alles is in werkelijkheid niet het onderwerp. Het gaat om de show, om de symboliek. Dat Commissiebazin Ursula von der Leyen er vandaag aan deelnam, stond onomwonden ten dienste van de doelstelling, “overtuigende signalen” uit te zenden voor het wederopbouwfonds der EU. En de Spaanse Minister-president Sánchez gebruikte de crisis ter ondersteuning door de EU: “Zonder eenheid zal er geen sprake zijn van opleving”. Wat fijn, dat er Corona kwam, voor Europa totaal in elkaar gedonderd zou zijn… (DM)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/07/16/corona-staatstrauer-spanien/