De brandende kathedraal in Nantes: Voorbode van aanstaande christenvervolging?

Door: Alex Cryso.

In het Franse Nantes staat de kathedraal in brand. Zwarte rookwolken en gloeiende vlammen schrijven onheilspellend in de hemel: Europa en het christendom zijn in oorlog met de Islam, maar zelfs die willen daar nu bijna niet rond voor uitkomen. In het geval van Nantes gaat de politie uit van Brandstichting, er werd intussen zelfs een man gearresteerd. Welke rol hij bij het voorval speelt, is nog niet duidelijk.

Het feit ligt er echter, dat zaterdagmorgen de inzet van meer dan 100 brandweermannen naadzakelijk was, om de situatie weer onder controle te krijgen.
De branden braken op drie verschillende plaatsen uit, het historische orgel van het uit de 16de Eeuw stammende Godshuis werd volkomen vernietigd, net als verschillende kunstobjecten en kerkvensters.

Wat er ook verder achter het geval van Nantes mag blijken te zitten: De Moslims en Links banen zich steeds verder een weg, stap voor stap. Taboegrenzen worden overschreden en heiligdommen aangevallen. Monumenten worden vernietigd en door de eeuwen gegroeid cultuurgoed met één slag met de grond gelijk gemaakt. Is dit het gedrag van vrienden en nieuwe burgers, democraten en wereldverbeteraars? Zeer zeker niet! wordt er echter een kauwgummetje aan een moskeedeur geplakt, dan is in de meest letterlijke zin van het woord de Duivel los!

Daarbij zijn tevens brandende kerken en kathedralen in onze contreien allang geen uitzondering meer: Niet vergeten is de grote brand in de Notre Dame in Parijs van een jaar geleden – bijna tegelijkertijd verkondigde IS-strijder en messensteker Mohammed J. uit Tunesië, dat hij “de Dom van Keulen kapot wilde maken”.

Vooral in Frankrijk echter laait het vuur zeer vaak op in de historische gebedshuizen. Alleen al in de laatste twee jaar werden er elf gevallen bekend van branden in christelijke kerken. Naast de Notre Dame en de kathedraal in Nantes werd er melding gemaakt van de volgende branden:

– De Notre-Dame in grace d’eyguières (april 2019)
– De Saint Sulpice Kerk in Parijs (Maart 2019)
– De kathedraal Saint Alain in Lavaur (maart 2019)
– De Saint Jacques-kerk in Grenoble (januari 2019)
– De Sacre Coeur-kerk in Angoulême (januari 2019)
– De Saint Jean-kerk in Bruel (oktober 2018)
– De Villeneuve-kerk in Bois-d’Amont (augustus 2018)
– De Saint Thérèse-kerk in Rennes (juli 2018)
– De Saint Paul-kerk in Bas Caraquet (juni 2018)
– De Notre-Dame in Ravel (juni 2018)

Bovendien vermelden meerdere media unisono, dat er in Frankrijk gemiddeld drie kerken per dag worden ontheiligd. Hierbij kent de inventiviteit van de gedegenereerden geen grenzen: Under andere werd er al met uitwerpselen een kruis op de muur van een christelijk Godshuis gesmeerd. populair zijn ook de schending en ontwijding van kerkhoven, trouwens ook Joodse. In Reichstett werden Satanssymbolen op de muur geschilderd, in Straatsburg achter het altaar geürineerd. Relikwi’s werden en masse gestolen, Mariabeelden vernietigd en standbeelden onthoofd. Reeds in April vorig jaar werden alleen in Frankrijk al 47 van dergelijke voorvallen publiek gemaakt. Exact 1063 kerkschendingen van elke denkbare aard zouden er in 2018 zijn geweest. De tendens is stijgende.

Eigenaardig genoeg (sarcasme modus uit!) is deze drastische toename pas waar te nemen sinds Europa veelkleurig, ge-islamiseerd en divers is, en sinds onze jeugd steeds meer opgroeit zonder normen, waarden en moraal. In Frankrijk eiste bijvoorbeeld een anarchistische groepering genaamd “Des courts-circuits” (“Kortsluitingen”) een brandstichting op. Maar ook in Frankrijk wordt zoals overal bijna nauwelijks of zo goed als helemaal niet over deze cultuurschendingen en afstotelijke taboe-doorbrekingen bericht.

Desondanks zouden wij er ernstig over moeten nadenken: Komt met het importeren van het antisemitisme nu ook nog de zogenoemde christianofobie mee naar binnen? Dat Frankrijk al sinds een eeuwigheid een extreem sterke islamitische gemeenschap heeft, is bekend. Evenals dat deze niets en niemand accepteert, dan zichzelf. Het algemene waardenverval heeft ook de jeugd onder onze buren allang bereikt. Moeten wij ons dus op korte of lange termijn instellen op een christenvervolging, zoals in de islamitische landen allang het geval is? Te denken zou ons ook dit moeten geven: Als Moslims vervolgen, dan doen zij dit met fanatische ijver en ziekelijke on-ophoudelijkheid.

Want de ware vervolgden op deze planeet zijn de christenen in de islamitische landen – tegenwoordig iets van 200 miljoen mensen wereldwijd. Daarnaast dienen noch Duitsland, noch Frankrijk, noch de rest van de westerse geciviliseerde wereld een tweede Afghanistan te worden, waarin niet één kerk meer staat. Een tweede Somalië, waar het christelijk geloof slechts heimelijk kan worden beleden. Een tweede Pakistan, waar het geweld tegen christenen wereldwijd het hoogst is, en evenmin een tweede Noord-Korea, waar meer dan 70.000 christenen in strafkampen worden uitgebuit en gefolterd!

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/07/20/die-brennende-kathedrale-von-nantes-vorboten-der-kommenden-christenverfolgung/