De triomf van Erdogan: Islamitisch Vrijdagsgebed in de Hagia Sophia

HET OOIT GROOTSTE GODSHUIS DER CHRISTENEN OPNIEUW IN DE KLAUWEN VAN DE ISLAM

Door: Redactie PI-News.


(1000 Moslims bogen Vrijdag voor het eerst sinds 1934 opnieuw voor Allah in de ooit grootste kerk van het Christendom, de Hagia Sophia. Voor de Turkse president Erdogan een triomf over de “ongelovigen”.)

Vrijdag vierde de Turkse president Erdogan zijn triomf over de christenen – na 86 jaar vond in de Hagia Sophia weer een islamitisch Vrijdagsgebed plaats. Twee weken geleden had het Opperste Gerechtshof in Turkije de status van het gebouw als museum geannuleerd. Direct daarop verordende Erdogan het gebruik als moskee, wat op internationale kritiek stuitte. Buitengewoon scherp werd de beslissing bekritiseerd door Rusland en Griekenland.

In talrijke kerken in Griekenland weerklonk vrijdag klokgelui als teken van rouw. Maar de islamitische despoot van Turkije is nog nooit onder de indruk geraakt van critici en in dit geval klonken de stemmen der tegenstanders hem waarschijnlijk eerder als triomffanfares in zijn oren.

In de 6de Eeuw na Christus werd onder Byzantijnse heerschappij de Hagia Sophia als kerk gebouwd. Bijna een heel millennium lang gold zij als het grootste Godshuis van het christendom.

Inde vijftiende Eeuw, na de verovering van Constantinopel, het huidige Istanboel, door de Osmanen, werden vier minaretten aan het bouwwerk toegevoegd en werd het voortaan gebruikt als moskee.

Aan deze gruwel werd in 1934 een einde gemaakt door Mustafa Kemal Atatürk. Er werden geen islamitische gebedsdiensten meer in gehouden – de Hagia Sophia werd vanaf toen gebruikt als museum – tot vrijdag. Erdogan wil met deze meer dan symbolische daad niet alleen de gehate christenen vernederen, maar tevens het toekomstbeeld van Atatürk van een seculier Turkije, waarin de Islam geen politieke rol speelt, de grond in stampen.

Vanwege Covid-19 mochten er maar maximaal 1000 mensen het gebouw in. Duizenden Moslims verzamelden zich daarom voor het historische koepelvormige gebouw. Erdogan sprak van om en nabij de 350.000 aanwezigen en reciteerde zelf Koranverzen.

De unieke christelijke fresco’s en mozaïeken werden en worden ook in het vervolg tijdens de gebedsdiensten afgedekt. Misschien is men bang, dat in het bijzonder Koran-aanhangers bij de aanblik van de Moeder Gods met het Jezuskind tot stof uit elkaar zouden kunnen vallen.

De Aartsbisschop van Athene sprak met betrekking tot het islamitische gebed in de Hagia Sophia van een “dag van rouw voor het hele christendom” en betitelde de herbestemming tot moskee als een “onheilige daad van ontering”.

Wat zich thans in Istanboel afspeelt, is “geen teken van kracht, maar een bewijs van zwakte”, aldus de Aartsbisschop.

Europees Parlementslid Joachim Kuhs, voorzitter van de “Christenen in de AfD” zei erover:

“De chrstelijke bevolking van Turkije is van 2,5 miljoen voor de Eerste Wereldoorlog door moord en verdrijving ineengekrompen tot 120.000 heden, de joodse bevolking van 100.000 naar thans nog 22.000. Kerken, synagogen en kerkhoven werden ontheiligd, priesters en gelovigen werden aangevallen of zelfs vermoord. Christelijke kerken mogen noch grondstukken verkrijgen, noch een bankrekening openen of theologisch nakomelingschap opleiden.

Vergelijkt men deze eclatante benadeling met hoe DITIB in Duitsland met zijn regime-getrouwe Imams, zijn door de belasting gefinancierde religie-onderricht, Islam-verbonden en Moskeeën in de watten wordt gelegd, dan realiseert men zich pas, wat hier voor een scheve situatie is ontstaan. DITIB zouden exact dezelfde voorwaarden ten beurt moeten vallen, als christelijke gemeenschappen in Turkije. Helaas heeft de partij met de C in zijn naam die C vergeten en de kerken in Duitsland zijn meer bezig met het belasteren van de AfD en het in de watten leggen van de Islam, dan met het helpen van de wereldwijd 260 miljoen vervolgde christenen. Als Erdogan van de Hagia Sophia een overwinningsmoskee maakt, is dat een klap in het gezicht van alle christenen ter wereld, zoals de Metropolit van Moskou al gezegd heeft”.

Precies zo wilde Erdogan dat waarschijnlijk ook begrepen hebben en daarnaast kan men ervan uitgaan, dat “een klap in het gezicht van de christenen” voor hem nog lang niet voldoende is. Hij droomt van een Turks kalifaat, dat ver voorbij de grenzen van het huidige Turkije zal reiken. (lsg)

Door: Redactie PI-News
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2020/07/erdogans-triumph-islamisches-freitagsgebet-in-der-hagia-sophia/