Het doden van kuikens afschaffen – en hoe zit het met het doden van kinderen voor de geboorte?

Door: Klaus Hildebrandt.

“Aldi is tegen het versnipperen van mannelijke kuikens…”

Open brief aan minister Lambrecht

Zeer geachte Mevrouw de Duitse Minister van Justitie en van Consumentenbescherming Christine Lambrecht (SPD),

Bij het doorbladeren van ons lokale nieuwsberichten-blaadje stuitte ik op een advertentie van Aldi-zuid met het opschrift “Wij schaffen het doden van kuikens af”, en verder:

“Elk jaar worden in Duitsland in de leghennenteelt om en nabij de 45 miljoen mannelijke kuikens gedood, aangezien zij geen eieren leggen en ook niet geschikt zijn om vet te mesten. Daarom schakelen wij vanaf eind 2020 stapsgewijs ons gehele schaaleieren-assortiment volledig over naar bio-, vrije uitloop- en scharreleieren. Hoe dit ons lukt? Met innovatieve techniek en het kweken van de zogeheten Broeder-hanen.”

Ik weet niet, wat “Broederhanen” zijn, maar dat dit “Aldi-initiatief” iets te maken heeft met het biologische geslacht van de dieren, is duidelijk en dat Aldi het doden van mannelijke kuikens door versnippering niet verder wil ondersteunen eveneens. Een over het algemeen lofwaardig initiatief, als ik maar wist, wat “Broederhanen” zijn. Evenwel, waarom schrijf ik u überhaupt zo vroeg op de ochtend?

Terwijl de economie (ALDI) uit louter onbaatzuchtigheid en zich bewust van haar verantwoordelijkheid – jegens de dierlijke levensbescherming – deze probeert na te komen, staat de Duitse regering – waarmee in het bijzonder uw eigen partij, de SPD, wordt bedoeld – ondanks het bestaande verbod op abortus, nog steeds het doden van menselijk leven toe en stimuleert zelfs nog deze barbaarse praktijk om de kinderen – net zoals de kippetjes -, zelfs kort vóór de natuurlijke geboorte te versnipperen en dit ook nog door de ziektekostenverzekering te laten vergoeden. Heeft het zin, geachte Mevrouw de Minister van Justitie, om de dierenbescherming boven de mensenbescherming te stellen? U bent toch vrouw en juriste en zou toch eigenlijk moeten meevoelen, hoe waarden en evenredigheid zich in de politiek verhouden.

De gang van zaken laat eens te meer zien, hoe zelfgenoegzaam het genderisme metterdaad is, wanneer het gaat om welke vrouwenbelangen dan ook. Neemt u mij niet kwalijk, maar ik wijs deze onnatuurlijke, mensvijandige en vrouw-populistische ideologie af. Ze moest worden verboden en volgens mij streng bestraft, omdat ze discrimineert en mensen tegen elkaar uitspeelt. Sinds enkele jaren hebben CDU en SPD hun “christelijke” en “sociale” mantels volledig afgelegd. Wie staat er dan nog verbaasd over, als mensen in Keulen, Düsseldorf, Berlijn, Stuttgart en Frankfurt elkaar te lijf gaan en regelrechte veldslagen op straat houden, zoals wij ze tot nu toe niet kenden.

Niettemin zou het me plezier doen, als u over pakweg 2 maanden, op 19.09.2020 aan de Berlijnse “Mars voor het Leven” van dit jaar zou deelnemen, en de vele duizenden, voor het recht op leven demonstrerende- en gedeeltelijk van vèr gekomen deelnemers zou ui8tleggen, waarom u en uw SPD deze mensonwaardige abortuspraktijk nog steeds ondersteunen, als daartoe toch alternatieven voorhanden zijn, op de allereerste plaats een beter omgaan met de eigen seksualiteit. Dat zou ook niets kosten, hoe dan ook zou uw partij zich dan duidelijk uitspreken over het onderwerp seksualiteit en gender.

Hoogstwaarschijnlijk weet u, Mevrouw de Minister van Justitie, huwelijk en gezin te waarderen en te beschermen, zoals de Grondwet zelfs op een geëxponeerde plaats voorschrijft.

Ik wens u een goede week,
Met vriendelijke groeten,
Klaus Hildebrandt (Rijnland-Palts)

Door: Klaus Hildebrandt.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/07/27/das-kuekentoeten-abschaffen-und-was-ist-mit-der-vorgeburtlichen-toetung-von-kindern/