Corona-profiteurs: de niet zeer nieuwe volksverdervers


(Zwemt altijd mee met welke stroom dan ook: Minister-President Markus Söder (Foto: Imago)

Door: Wolfgang Hübner.

Ik heb geen hoge pet op van de vele verschillende complottheorieën en schuldverdenkingen inzake het Corona-virus. Dat zijn speculaties, die – tenminste tot nu toe – niet te bewijzen zijn, maar de Corona-profiteurs slechts van goedkope voorbeelden voorzien om zich te presenteren als wetenschappelijk-serieus.

Daarentegen heb ik allang niet meer ook maar de geringste twijfel, dat het virus politiek wordt ge-instrumentaliseerd en uitgebuit, om niet slechts, maar óók in Duitsland fundamentele veranderingen erdoor te drukken, die niet in het belang- en niet ten bate van de grote meerderheid van het volk zijn.

Als nu de meest gewetenloze van alle politieke profiteurs, ooit ook de meest succesvolle, dús de Beierse minister-president Söder na een voorval in Beieren pseudo-dramatisch de komst van de naderende “tweede golf” bezweert, gaat het niet in het minst om de gezondheid van de mensen in Beieren en Duitsland, maar enkel en alleen om de ambities van deze heer m. b. t. de kandidatuur voor het kanselierschap van de CDU. En als een dergelijk raar type als de “gezondheidsdeskundige” van de SPD, Lauterbach, al even luidruchtig deze catastrofe-melodie multimediaal kwinkeleert, dan wil deze belangrijk doen als angstaanjager, om gegarandeerd elke week van de partij te zijn in een TV-talkshow.

Als het Söder, Lauterbach en Co. werkelijk ernst zou zijn met het zogenaamd zo grote, zo dreigende gevaar van het virus, dan hadden ze allang de ultieme lockdown geëist- en, nog beter, in praktijk gebracht moeten hebben. Maar vanzelfsprekend wil Söder niet in ernst het Beierse zomertoerisme, de Beierse landbouw of zelfs Audi of BMW volledig lamleggen. Naar behoren geploeterd, verkocht en geïncasseerd zal er worden, zo nodig met zowel doodsangst als mondkap. En vanzelfsprekend wil ook meneer Lauterbach geen totale voor virussen behoedende stilstand, want wie zal dan zijn diëten, raad-van-toezichts-betrekkingen en tv-optredens financieren?

Wat deze heren en grote delen van het politiek-mediële complex bedrijven, is niet alleen onverantwoordelijk en egocentrisch: Het is ongeremde volksverderfenis. Want wel wetend, dat er geen sprake kan zijn en zal zijn van een tweede “lockdown” op zowel economische als maatschappelijke gronden vanwege het statistisch slechts zeer weinig gevaarlijke, laat staan dodelijke, zij het immers geenszins onschuldige Corona-gevaar, wordt de onzeker gemaakte, in de overheid gelovende en gemiddeld overjarige Duitsers systematisch angst aangejaagd.

Nog geheel afgezien van de zich uitbreidende economische schade met zo veel bestaansvernietigingen: De menselijke en maatschappelijke schade op zowel korte- als lange termijn door de moedwillig aangescherpte Corona-hysterie zullen hele generaties van nu en in de toekomst levenden zwaar belasten. Ja, dit virus is een kwaadaardige plaag. Maar is het gevaarlijker, dodelijker dan kanker, hart- en vaatziekten, ziekenhuisbacteriën of het verkeer op straat? Leven wij niet allemaal met deze euvelen, ook al overleven sommigen van ons ze niet? De Söders van deze wereld stellen zichzelf dergelijke vragen niet, daarvoor zouden ze eerst eens moeten gaan nadenken, wat, zoals bekend, hun carrière schade toebrengt.

Maar als er tegen deze volksverdervers niet zeer spoedig en zeer energiek wordt opgetreden, zal er schade ontstaan, die het lot van veel meer mensen in vertwijfeling en ook in de dood laten eindigen, dan het virus ooit zou hebben kunnen bewerkstelligen. En ik heb daarbij nog geen woord gezegd over hoe dag na dag steeds meer de deformatie van de vrijzinnig-democratische basisordening overgaat in een stil sterven, geen woord over de tekorten van scholieren en studenten, geen woord over de nood van de gezinnen met kinderen.

Zeker, wij zullen met het Corona-gevaar slechter leven, dan voorheen, evenwel kunnen en moeten wij leren er zo mee te leven als met alle andere gevaren en bedreigingen. Dat is echter totaal niet naar de zin en in het belang van de Söders en de Lauterbachs, tezamen met alle overige profiterende catastrofe-trommelaars. Het is echter naar de zin, in het belang van vele miljoenen mensen. Deze erkenning zal, daarvan ben ik overtuigd, uiteindelijk ook doorzetten. Maar op de weg naar deze erkenning moet blijkbaar een ontzettend hoge prijs worden betaald. Die betalen niet Söder of Lauterbach – die betalen wij!

Dit artikel verscheen aanvankelijk hier: http://www.pi-news.net/2020/07/corona-profiteure-die-nicht-ganz-neuen-volksverderber/

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/07/29/corona-profiteure-die/