Indoctrineren en tweespalt zaaien: Rechtse mensen kunnen volgens vrouwelijke bisschop van de EKD geen christenen zijn

Door: Redactie JouWatch.


Baas van de EKD Heinrich Bedford-Strohm (foto: Imago/epd)

De spookrit, waarop de Evangelische Kirche Deutschland (EKD) zich onder haar voorzitter Heinrich Bedford-Strohm begeeft , leidt haar steeds verder op glad ijs. De aanhoudende poging om zich niet te profileren met geloofsinhoud, maar met behulp van dagelijkse politieke onderwerpen (en daarbij positie te kiezen in de nabijheid van het links-extremisme), moet de teruggang van de kerkleden tegengaan. Intussen verdringt de politieke ijver de christelijke overtuigingen.
Zo volvoerde de vrouwelijke bisschop van de Evangelische Kerk van Kurhessen-Waldeck (EKKW), Beate Hoffmann, een merkwaardige nieuwe toenadering tot de ideologie der Duitse christenen (DC) in het Derde Rijk, zij het dan ook met tegenovergestelde voortekenen: “Rechts gedachtengoed en het christelijk geloof zijn onverenigbaar” zo verklaarde de bisschop volgens de Internet-site “evangelisch.de https://www.evangelisch.de/inhalte/173102/28-07-2020/bischoefin-rechtes-gedankengut-und-christlicher-glaube-unvereinbar?fbclid=IwAR0E8J00a_-NZ2y4TiqfIswMnTZfKTER1G-1U4OMxoM1JQw1HTtqVKM0yEY”, en kondigde de oprichting af van een “Ronde Tafel tegen Rechts”- het klinkt metterdaad zo clichématig, als het is -, om zo allen, die op kerkelijk gebied “werken tegen rechts-extremisme en rechts-populisme, met elkaar in contact te brengen”.

Bijval krijgt zij hierbij van de theoloog en “strijder voor burgerrechten” Frank Richter, die verklaart: “De rechts-extremisten misbruiken de Corona-protesten”- waaronder dan natuurlijk ook weer AfD-politici vallen. Hij is zich ervan bewust, dat er “ook in eigen kring mensen zijn met rechtse overtuigingen”, zei Hofmann verder, “waarmee gesproken moet worden en voor wie “inzichten mogelijk moeten worden gemaakt, die hen in staat stellen, hun eigen standpunten te heroverwegen en hun vooroordelen te laten vallen”. Dat klinkt als exorcisme.

Aangezien de interpretatie- en duidingssoevereiniteit over de elkaar diffuus overlappende, hun oorspronkelijke betekenis allang verloren hebbende strijdbegrippen “rechts”, “rechts-extremisme” en “rechts-populisme” intussen exclusief berust bij het regeringsambtelijke establishment van de nieuwe linkse staat, en zodoende definitief niet meer inhoudt dan een holle frase, valt hieronder praktisch iedereen, die nu juist niet graag gezien zijn. Bijvoorbeeld AfD-leden of -kiezers – die vervolgens blijkbaar in kerken dan niet meer welkom zijn.

Parallellen met de DC van de jaren ’30 kijken om de hoek

Deze gezindte-hygiëne verschilt nauwelijks van de dwaalweg van destijds, toen het “Duizendjarig Rijk” met dezelfde moralistische onverbiddelijkheid verklaarde, wie er tot de volksgemeenschap behoort – en wie er als volksschadelijk element buiten blijft. De staatsgetrouwe protestanten haastten zich toentertijd nog meer dan de katholieken, ook in hun kerken borg te staan voor deze uitsluitingen; aan deze historische schuld veranderen ook Niemöller, Bonhoeffer en de martelaren van de belijdende kerk niets. Blijkbaar heeft men in de EKD niets geleerd.

Integendeel: Terwijl de leidersploeg van Bedford-Strohm de inwerkingstelling van haar eerste eigen sleepboot ter deelname aan de migranten-shuttle-service in de Middellandse Zee vanaf augustus geestdriftig tegemoet ziet, overdenkt de Evangelische Kerk fundamenteel haar “Strategie in de politieke debatten”. Als iemand zich hier afvraagt, sinds wanneer kerken überhaupt een dergelijke “strategie” volgen, aangezien ze immers eigenlijk eerder zorg zouden moeten dragen voor de belangen van zielzorg en religie: Anno 2020 liggen kerk, evenement, happening, politiek – en al het denkbare in dezelfde lijn.

In de “Zeit”-bijlage “Christen en Wereld” voert de raadsvoorzitter m. b. t. het nieuwe “EKD-toekomstpapier” de onder zijn leiding bewerkte elf punten voor een “toegankelijke kerk” uit en verklaart: “De kerk dient moediger te worden en iets te wagen”. Bijvoorbeeld zelfverbuiging tot aan onherkenbaarheid aan toe: De EKD stelt de zondagse kerkdiensten ter discussie en eist het afschaffen van dubbele administratieve structuren. Het beste zou Bedford-Strohm zijn kerk maar meteen moeten omvormen tot een partij of tot een links-groene thinktank – dat zou althans nog eerlijker zijn. En gemakkelijker voor vele evangelische dominees, die toch al overwegend functioneren als activisten. (DM)

Door: Redactie YouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/07/30/indoktrinieren-rechte-ekd/