Het islamitische Offerfeest: De afslachtcult gaat door

Door: Alex Cryso

Nog staan ze daar in de rij en in het gelid, mekkeren vrolijk om het hardst, terwijl op de achtergrond de messen al worden geslepen: Het is het Islamitische Offerfeest (30. juli t/m 2. augustus 2020), het afslachten is weer begonnen.

De links-communistische ‘taz’ drijft de spot met de slachtoffers op vier poten op de foto bij de desbetreffende story: “De dagen van deze geiten zijn geteld, want het slachten van een geit hoort bij het Offerfeest.” Een blad, dat zich uiterst menselijk voordoet als het gaat om het beschermen van buitenlandse verkrachters en terroristen, vergeet diezelfde voornemens weer heel snel bij de dieren, die nu nog met vrolijke snuiten en een absolute onbekommerdheid hun spoedige dood in de ogen kijken.

Een andere video laat een koe zien, die met behulp van een hijskraan in de hoogte gehesen wordt. Naar schatting tien meter zouden het kunnen zijn, als de zonder meer al losse houder het begeeft en het arme dier direct voor de voeten van het beneden wachtende moslimgespuis neersmakt. Terwijl de koe, half-levend en in doodsstrijd verkerend, vertwijfeld probeert, weer overeind te komen, begint de massa met de ritus, die algemeen bekend staat als afslachten.

De Duitse Minister van Buitenlandse Zaken en beroeps-goedmensch Heiko Maas (SPD) stuurde reeds zijn hartelijke wensen met betrekking tot het Offerfeest: Waar hulpeloze dieren eerst worden gekneveld, waarna de kop van het levende lijf wordt gesneden tot het hele asfalt bloedrood is gekleurd. De massa gromt, Maas is verheugd.

Ontelbare schapen, runderen en kamelen worden mishandeld – niet zelden ook nog met stompe messen, om het kwellen langer te laten duren. Zelfs kinderen mogen meedoen. Natuurlijk dient in dit geval op geen enkele manier goedgepraat en verontschuldigd te worden, wat er in Duitse slachthuizen plaatsvindt, en ook op het gebied van de massale bio-industrie schort er nog wel het een en ander.

Niettemin gaat het er om, aan de kaak te stellen, wat ons wordt verkocht als veelkleurig en veelzijdig, maar in werkelijkheid niets anders is dan sadistische, uiterst middeleeuwse barbaarsheid. Zelfs de taz geeft toe, dat binnen een immens korte tijdspanne van krap vier dagen wereldwijd miljoenen dieren op de gruwelijkste manier om het leven komen. Alleen al in Zuid-Azië zouden meer dan 600 miljoen Moslims op deze wijze “feestvieren”.

Vóór Corona werden op de veemarkt in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, meer dan 400.000 dieren per week verkocht, momenteel zijn het er “slechts” 30.000 per week. Zelfs is er voor het feest sprake van een YouTube-ster: Raja, de geitenbok uit India, die de online-praktijken van onheilspellende handelaren nog een beetje moet opvijzelen. In de video dolt Raja in de een of andere achtertuin rond, kwispelt als een hond met zijn staartje en heeft er vermoedelijk geen idee van, wat hem en zijn soortgenoten nog te wachten staat…

Dit hier bijvoorbeeld: Het dier wordt geblinddoekt en vervolgens wordt het zo neergezet, dat het met de kop richting Mekka staat. In aansluiting wordt de kransslagader doorgesneden en het dier aan de achterpoten opgehangen, tot het volledig is leeggebloed. Van verdoven is geen sprake.

Met het Offerfeest herdenken de Moslims de profeet Abraham, die ooit een lam slachtte, teneinde zijn enige zoon te redden. Maar onverschillig of het nu in Duitsland is, in Bangladesh of waar dan ook: Het dulden en stimuleren van dergelijke riten en gebruiken getuigen van een decadente, zowel als van een menselijk- en moreel in verval geraakte samenleving. En die zijn tot nu toe nog steeds ten ondergegaan..

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/08/04/muslimisches-opferfest-der-schlachtkult-geht-weiter/