Stijgend aantal besmettingen? Nee, versterkte propaganda!

Door: David Berger.

“Corona – Aantal nieuwe besmettingen opnieuw sterk gestegen!” hoorde ik vanmorgen bij het ontbijt over de radio. Wat later kwam daarenboven een bericht, dat de biotechnische onderneming Curevac, die doorgaat voor “Corona-bestrijder”, in New York de Beurs op gaat.

En vervolgens fluistert een buurvrouw, die ik zelfs in haar keuken met haar dagelijkse mondmasker zie rondlopen, mij in het tappenhuis op bezorgde toon de boodschap toe:

“De cijfers gaan weer omhoog!” Mijn desinteresse straalt van mij af – En aldus neemt zij afscheid met de zeer besliste, bijna fanatiek klinkende groet: “Blijf gezond!”- ik moet aan mijn grootvader in de Nazitijd denken en groet haar terug met “Grüss Gott!”, wat de geboren Berlijnse en protestantse duidelijk onzeker maakt.

Maar wat zeggen die cijfers, waarmee men de bevolking ertoe wil brengen, uit eigen beweging te smeken om een tweede lockdown, nu eigenlijk helemaal? Vera Lengsfeld https://vera-lengsfeld.de/2020/08/12/steigende-fallzahlen-nein-verstaerkte-propaganda/ hierover:

Aantal geteste personen omhoog -> aantal nieuwe besmettingen omhoog.

“Stijgende besmettingscijfers zouden metterdaad een indicator kunnen zijn voor de verslechtering van de gezondheidssituatie, maar alleen onder bepaalde voorwaarden, die in Duitsland niet van toepassing zijn.

Hier stijgt het aantal geteste personen week na week continu en is sinds medio juni met alles bij elkaar 75 procent toegenomen van 326.000 naar 573.000. Ergo is een vergelijking met de absolute besmettingscijfers misleidend en vervalsend.

Bovendien ontbreken de informaties over de testplaatsen. Dat zouden altijd dezelfde moeten zijn in hetzelfde tijdsbestek, teneinde een feitelijke stijging te kunnen vaststellen. Aangezien er geen sprake is van aanwijzingen van overheidswege dat dit het geval is, bestaat er een behoorlijke speelruimte voor manipulaties, waarmee eventueel “gewenste” resultaten kunnen worden bereikt. Is dat politieke opzet? Zo ja, wat is daarvoor de reden? Deze vraag zou nadrukkelijk in het openbaar moeten worden gesteld en bediscussieerd. Helaas laten de opinievormende media het compleet afweten. Er worden aan de regering geen kritische vragen gesteld, maar berichten geproduceerd, die zich laten lezen als regeringsmededelingen.

De testresultaten lijken momenteel niet te worden gezuiverd van vals-positieve resultaten Het percentage fout-positief is ongeveer even groot (ongeveer een procent) als het actuele aandeel positief geteste personen. Hoogstwaarschijnlijk zijn talloze positieve testen terug te voeren op foutieve testresultaten, in het bijzonder, wanneer er wordt getest in gebieden met geringe verbreiding van het virus.”

Afname van ernstig zieken

Dat het allang tijd is om het signaal op veilig te zetten, wordt bovendien aangetoond doordat “het aantal actueel zwaar zieke patiënten in Duitsland alweer op het lage niveau van drie cijfers ligt. Volgens de stand van 6. 08. bevinden zich 236 patiënten op de IC. Niet alleen is er geen sprake van een enorme toename, maar afgezet tegen de voorgaande maand (stand 6. 07.: 327 zijn de cijfers aan het afnemen.”

En: “het aantal in het ziekenhuis opgenomen gevallen in verband met Corona is gestadig afgenomen. Termijnen en aantallen deelnemers aan de demo’s sinds april 2020 zijn aangegeven. Volgens de logica van de paniekzaaiers zou men tot slotsom moeten komen, dat men het aantal demonstraties zou moeten verhogen, om het cijfer van het aantal opgenomen patiënten verder te laten zakken.”

Blijft tenslotte nog slechts de steeds brandender wordende kwestie: Cui bono? Wie is er geholpen met een dergelijke brute weg, wiens zijpaden volledig verkeerd werden geleid en die op wetenschappelijk minstens ontoereikende, vaak zelfs überhaupt niet draagkrachtige uitgangspunten berust?

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/08/14/steigende-fallzahlen-nein-verstaerkte-propaganda/