Mecklenburg-Voorpommeren: Rode deelstaatregering plant weghalen van kinderen uit gezinnen bij Corona.

Door: Peter Helmes.

Prioriteit van de ouders inzake de opvoeding van de kinderen

Als kinderen onder de hoede van Bureau Jeugdzorg komen te vallen, kán dat voor hen het laatste reddingsmiddel zijn, en kunnen er in individuele gevallen goede redenen voor bestaan. Desondanks blijft het een grootscheepse ingreep in hun leven en een inbreuk op de universele mensenrechten van allen, die ermee te maken krijgen. Als een kind door Jeugdzorg bij zijn familie wordt weggehaald – het “onder toezicht stellen”-, heeft dat zwaarwegende consequenties voor alle betrokkenen. Vaak raken de kinderen getraumatiseerd door de scheiding van het gezin. (Van gerechtelijke zijde voorziet paragraaf 42 van het Burgerlijk Wetboek in de ondertoezichtstelling.)

De zogeheten ondertoezichtstelling geldt als het uiterste middel, dat autoriteiten hebben, als kinderen gevaar lopen. Een kind of jongere kan tijdelijk of in ernstige gevallen ook permanent uit het gezin worden gehaald. Hiervoor moeten echter concrete aanwijzingen voor een gevaarlijke situatie aanwezig zijn. Reden voor een ondertoezichtstelling zijn vaak acute noodsituaties, bij voorbeeld als kinderen niet op de juiste manier worden verzorgd, doordat de ouders drugs- of alcoholverslaafd zijn.

En daarmee zijn wij bij het eigenlijke onderwerp van dit artikel beland. Het gaat hier namelijk niet om op welke manier dan ook in “gevaar gebrachte” kinderen in “moeilijke familieomstandigheden”, maar om een ziekte in de familiekring. Sinds duizenden jaren draagt in (intact zijnde) families iedereen zorg voor iedereen. Dat is de gemeenschappelijke band van een familie.

Kinderen gescheiden van hun ouders vanwege Corona

Vanuit deze standpunten wordt het nieuwste voornemen van de deelstaatregering Mecklenburg-Voorpommeren in een schel licht geplaatst. Aldaar wenst men niet de familiebanden op de een of andere manier te versterken, maar uiteen te scheuren Godzijdank heeft de sociaal-politieke woordvoerder van de deelstaatfractie van de AfD, Thomas de Jesus Fernandes, zich hier op niet mis te verstane manier over uitgelaten:

“De deelstaatregering heeft niet uitgesloten, dat bij wijze van Corona-maatregel in Mecklenburg-Voorpommeren kinderen van hun ouders worden gescheiden. De organisatorische maatregelen hiertoe lopen hoe dan ook momenteel, en er wordt gewerkt aan een memorandum voor de criteria betreffende een onttrekking van kinderen uit hun families. Hiermee zou de deelstaatregering een rode lijn overschrijden. Dit moeten de burgers nooit en te nimmer toelaten.

De Grondwet beschermt het recht van de ouders op de opvoeding van hun kinderen. Het is absoluut onaanvaardbaar, wanneer de deelstaatregering plant om ouders hun kinderen af te nemen, alleen maar omdat ze hen niet binnen het gezin sociaal wensen te isoleren.”

Hierop vult de parlementaire manager, Prof. Dr. Ralph Weber, aan:

“Een dergelijke gang van zaken schaadt de voorrang van de ouders inzake de opvoeding van de kinderen. Het verwijderen van kinderen uit hun familie is beslist geen geschikte weg ter doorzetting van twijfelachtige Corona-beschermingsmaatregelen. Als het al helemaal niet anders kan, zou in dergelijke gevallen gelijk het hele gezin zich aan de huiselijke quarantainemaatregelen moeten onderwerpen. Kinderen bij de ouders weghalen en zo nodig tegen de wil van de betrokken ouders en broers en zusjes te isoleren, zijn willekeurige maatregelen, die hoe dan ook in dictaturen thuishoren. Hier bij ons kan daar niet over worden gediscuteerd.”

In NRW “geen uithuisplaatsing kinderen”

Dat het ook anders kan, bevestigt volgens gegevens van de dpa het Ministerie van Gezindheid in NRW, dat ongeruste ouders geruststelt:

Het Ministerie van Gezondheid in Noordrijn-Westfalen heeft op het nieuwsbericht gereageerd en de ouders gerustgesteld, dat ingeval van Corona-verdenking voor hun kinderen geen uithuisplaatsing dreigt.

“In NRW dreigen de medische instanties niet met de ondertoezichtstelling van kinderen en eisen zij evenmin de isolatie van kinderen, gescheiden van het gezin in huiselijke quarantaine”, liet een ministeriële woordvoerder van de “Neue Westfälische” weten. “Bij mij is daarvan geen enkel geval bekend.”

Hij voegde eraan toe: “Als in NRW vanwege een verdenking van Corona een kind in quarantaine moet, zoeken de gezondheidsinstanties altijd naar aanvaardbare oplossingen, die de bescherming van de gezondheid waarborgen. Zoals bijvoorbeeld, dat een van de ouders mee in quarantaine gaat.”(dpa/jb 7.8.20)

De mening van conservo:

Wat zeg eigenlijk de minister-presidente van Mecklenburg-Voorpommeren en “trotse moeder” Manuela Schwesig over het voornemen van haar regering, en hoe zou ze zelf reageren, als het haar eigen kind zou betreffen?

Maar misschien is er daarvoor dan weer sprake van “privé-oplossingen”, die de gemiddelde burger zich niet kan veroorloven – zoals b.v. bij de schoolplicht de kinderen naar privéscholen te sturen… Puik, mevrouw Schwesig!

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/08/19/meck-pom-rote-landesregierung-plant-bei-corona-entnahme-von-kindern-aus-ihren-familien/