A(nnegret) K(ramp) K(arrenbauer) wil nu ook mondkapjesplicht op elke werkplek

Door: David Berger.

Ook Annegret Kramp Karrenbauer wil wel haar deel hebben van het Corona-succes van Söder en Merkel. En denkt nu – met het oog op de door het vermeerderde testen toegenomen aantal nieuwe Corona-besmettingen – hardop na over een mondkapjesplicht op alle werkplekken.

Na enkele maanden, waarin Söder en Merkel in de populariteits-enquêtes een sinds lang ongekende zegetocht lieten zien, heeft ook de voormalige kamerdienares van Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, bemerkt: Hoe harder, willekeuriger en sadistischer de Coronamaatregelen tegen de Duitse bevolking uitvallen, des te geliefder de drilmeester, die ze heeft opgeëist.

“Over de hele Bondsrepubliek verplicht.”

De bazin van de CDU en de Duitse specialiste ter verdediging van ons land – Annegret Kramp Karrenbauer – Heeft vandaag inde “Welt am Sonntag” het woord genomen en wil in geval van de zéker te verwachten oplopende aantallen Corona-besmettingen een mondkapjesverplichting over de hele Bondsrepubliek op álle werkleken laten invoeren:

“Dat zou in elk geval een stap kunnen zijn, die ook over de hele Bondsrepubliek verplicht wordt, hoe dan ook als daarmee de sluiting van hele branches zou kunnen worden verhinderd”, laat zij zich vakkundig uit.

Dit zou tevens over de hele Bondsrepubliek voor het onderwijs moeten gelden: “Wanneer het obligatorische dragen van mondkapjes in het onderwijs ertoe leidt, dat wij de sluiting van de scholen omzeilen, dan moeten wij erover nadenken. De ondervindingen in Noordrijn-Westfalen schijnen niet zo slecht te zijn”, aldus Kramp-Karrenbauer.

Partijdag CDU en parlementsverkiezingen in gevaar?

Ook met het oog op het zoeken naar een opvolgster voor haar functie aan de top van de CDU maakt AKK zich Corona-gerelateerd zorgen: “Vanwege Corona plannen wij, de partijdag in te korten. Het zou zelfs kunnen zijn, dat wij vanwege de Corona-situatie de partijdag beperken tot louter de bestuurdersverkiezingen … In het ergste geval van een tweede grote pandemiegolf blijft het in functie zijnde bestuur met zo lang in functie tot de partijdag bijeengeroepen kan worden https://philosophia-perennis.com/2020/08/23/akk-will-merkels-kammerzofe-mit-taschenspielertrick/.”

Of dit ook geldt voor de parlementsverkiezingen en Merkel vanwege de Corona-epidemie tot de het hele gebied bestrijkende vaccinatie van de Duitse bevolking in functie blijft, is door de “Welt am Sonntag” niet nagevraagd.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/08/23/akk-will-jetzt-auch-maskenpflicht-an-jedem-arbeitsplatz/