Berlijnse Senaat verbiedt massale Corona-demonstratie op 29 augustus

Door: David Berger.

Het moest – aldus de organisatie – de ultieme doorbraak, het einde van het systeem-Merkel worden: De nieuwe non-conformistische demo komende zaterdag. Maar nu heeft de Berlijnse Senaat de demo, op welke de organisatoren meer dan 22.000 personen hadden verwacht, verboden.

De voor demonstraties verantwoordelijke manifestatie-autoriteit heeft de voor komende zaterdag geplande demonstraties tegen de Corona-maatregelen van de regering verboden.

Dreigende overtredingen tegen beschermende verordening tegen besmetting

De motivering van het Senaatsbestuur voor binnenlandse zaken is simpel: Men dient er rekening mee te houden, “dat het bij de te verwachten kring van deelnemenden tot overtredingen tegen de geldende beschermende verordening tegen besmetting zal komen”. Reeds bij een soortgelijke manifestatie op 1 augustus zouden de deelnemenden “bewust over bestaande hygiëneregels en desbetreffende voorwaarden heen gestapt zijn”.

De door een gemeenschappelijk non-conformisme van de meest verschillende groepen gedragen massademonstratie moest onder de titel “Manifestatie voor de Vrijheid” plaatsvinden, het verwachte aantal deelnemers schommelt tussen tienduizenden en miljoenen (!).

Of deze beslissing met het oog op het verlangen van organisatie en demonstranten werkelijk verstandig is geweest, kan ten zeerste worden betwijfeld. Liana Bednarz schrijft: “I maak me ernstig zorgen, dat de anti-Corona-scene nu op tilt zal slaan.”

Wederrechtelijk verbod?

Reeds begin augustus had de bekende jurist Prof. Ralf Höcker opgemerkt, dat een verbod op corona-demo’s op grond van de gezondheidsbescherming inging tegen het fundamentele recht op vrijheid van demonstratie volgens art. 8 1 van de Grondwet:

“Want de deelnemers brengen zichzelf op eigen verantwoording in gevaar. Ze weten, dat ze op een demonstratie besmet kunnen raken met griep, Corona of andere besmettelijke ziektes en nemen dit risico voor lief.

De staat is niet verplicht, mensen tegen zichzelf in bescherming te nemen. De staat is niet verplicht, ze tegen zichzelf te beschermen, als het juist hun in het kader van de demonstratie uitdrukkelijke wens is, precies dit niet te willen.

Anders zou het er uitzien, als ons gezondheidssysteem zowat op instorten zou staan. Zijn functionaliteit is in het belang van alle burgers – ook van hen, die niet deelnemen aan Corona-demo’s en in het geval van een intensief-medische, noodzakelijk te behandelen kwaal recht hebben op behoorlijke verzorging.

Aan het begin van de pandemie vreesde men, dat COVID-19 te veel van ons gezondheidssysteem zou kunnen vergen. De beelden uit Italiaanse ziekenhuizen gaven aanleiding tot grote zorgen. Gelukkig werden de plaatsen op de IC in Duitsland toch niet schaars en ook momenteel schijnt overgeorganiseerde rechtsgoed van de functionaliteit van ons gezondheidssysteem niet in gevaar te zijn.”

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/08/26/berliner-senat-verbietet-corona-grossdemonstrationen-am-29-august/