Wie vergiftigde Aleksej Nawalny?

QUI BONO?


Door: Manfred Rouhs.

Reeds in het oude Rome was de gifmoord een geliefd, zij het ook geen zonder meer als eerbaar beschouwd middel, om ongewenste tgenstanders in het steekspel om de macht uit de weg te ruimen. Bovendien effende het voor vrouwen de weg naar de gelijkberechtigde deelname aan de politieke mededinging https://www.deutsche-apotheker-zeitung.de/daz-az/2007/daz-39-2007/giftmorde-meilensteine-der-forensischen-toxikologie: Mannen versloegen hun tegenstanders met het blanke zwaard. Vrouwen mengden de dood heimelijk door hun maaltijd of strooiden het in hun bekers. En altijd, wanneer er weer eens een slachtoffer van vergiftiging te beklagen viel, luidde de eerste vraag: “Cui bono?”- “Wie is er bij gebaat?”

Vervolgens vragen wij toch maar eens in alle onschuld: Wie zou er gebaat zijn bij een achterbaks door gif vermoorde Aleksej Nawalny?

Poetin in geen geval. In deze dagen legt hij het er op aan, inzake het grote project Nordstream 2 spijkers mer koppen te slaan. Het gaat om het verkopen en stimuleren van 110 miljard kubieke meter gas jaarlijks per pipeline van Rusland naar Duitsland. Het is geen kinderspel, maar een volkseconomisch project van betekenis voor Russen èn Duitsers – zowel als indirect voor iedereen, die bij de export van grondstoffen als concurrent van Rusland optreedt op de internationale markt. Voor Poetin zou een mislukken van dit project een debacle zijn, temeer daar Duitsers en Russen reedsw immense financiële middelen in Nordstream 2 hebben geïnvesteerd.

Als de Russische president uitgerekend nu, nu het bij Nordstream 2 om alles gaat, en de vraag wordt opgeworpen, of dit megaproject moet worden bezegeld of toch nog verworpen, wat-dan-ook totaal niet kan gebruiken, dan is het wel een zoveelste moord door vergiftiging op een min of meer belangrijke criticus van het Kremlin.

Daarnaast is Aleksej Nawalny vanuit patriottisch-Russisch oogpunt eigenlijk een heel passabele kerel, mogelijk afgezien van zijn notoire zelfoverschatting. Nawalny beschouwt zichzelf als “nationalistisch democraat” en nam het voortouw bij meerdere grote demonstraties in a. a. Moskou tegen de massale immigratie van buitenlanders naar Rusland.

Naar de maatstaven van de Duitse “Binnenlandse Veiligheidsdienst” is hij zonder twijfel in te delen als “rechts-extremist”. Helaas heeft hij ongeveer tien jaargeleden een groter geldbedrag verduisterd en werd daarom tot een meerdere jaren durende gevangenisstraf veroordeeld. Politiek is hij sindsdien voor de Russische interne ontwikkeling tamelijk onbelangrijk. Hij had het hoogtepunt van zijn politieke ontwikkeling allang achter zich, toen een onbekende dader klaarblijkelijk gif door zijn thee roerde.

Gregor Gysi, die zich sinds zijn jeugd verbonden voelt met Moskou, speculeert in een interview met de WDR https://www.mdr.de/nachrichten/politik/ausland/gysi-vorverurteilung-russland-nawalny-100.html: “Het is immers ook mogelijk, dat het om een tegenstander van de aardgasleiding naar Duitsland ging. Of een tegenstander met een opdracht, die wist: Als een dergelijke moord wordt geënsceneerd, die vervolgens de regering in de schoenen geschoven wordt, leidt dat tot een verslechtering van de betrekkingen.”

Dom is ze niet, deze opmerking. Nawalny zou in een internationaal steekspel om macht en geld tussen de fronten geraakt kunnen zijn. en wie nu met de blik op Poetin “Houd de dief!” roept, zou beter eerst bij zichzelf terade kunnen gaan en volgens oud vaderlijk ( en moederlijk) gebruik kunnen vragen: “Cui bono?”

Door: Manfred Rouhs.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2020/09/wer-vergiftete-alexei-nawalny/