“Losers & Suckers”: Buitengewoon smerige campagne tegen Donald Trump

Door: Max Erdinger.

De links-liberale haat tegen Donald Trump kent geen grenzen meer. Krantenkoppen over Trump bevatten inmiddels het woordje “zou”. Trump zou zogenaamd dat en dat hebben gezegd, gedaan of geëist. Nu “zou” Trump zich weer zogenaamd verachtelijk hebben uitgelaten over gevallen Amerikaanse soldaten in de Eerste Wereldoorlog. De aantijgingen zijn beneden alle peil.

De SPIEGEL https://www.spiegel.de/politik/ausland/usa-donald-trump-soll-sich-veraechtlich-ueber-getoetete-soldaten-geaeussert-haben-a-b4026378-16d8-4641-b78b-a0bce3a2370a: “Losers” en “sukkels” noemde Donald Trump in 2018 volgens de berichten Amerikaanse soldaten, die in de oorlog waren gevallen. Het bezoek aan een Frans kerkhof werd door hem afgezegd. De president ontkent de berichten stelselmatig.

“Volgens de berichten” zou de redacteur van de SPIEGEL een hele nacht lang hebben getobd over de vraag, hoe hij de teaser van zijn “boodschap” zo zou kunnen formuleren, dat hij het redt zonder aanvoegende wijs, opdat de teaser er uitziet als een door feiten onderbouwde bewering richting Trump. “Volgens de berichten” viel hem vervolgens in de vroege morgen hij het eerste gekraai van de haan de frase “volgens de berichten” in. Maar goed, volgens welke berichten” zou Trump dan hebben beweerd, dat het bij Amerikaanse gesneuvelden om losers en sukkels zou gaan?

Dat gaat terug op een artikel van Jeffrey Goldberg. De als uiterst links geldende hoofdredacteur van het tien maal per jaar verschijnende magazine “The Atlantic” had zijn nieuwtjes uit “anonieme bron”. Openbaar maken wilde hij die niet. Hij beriep zich op de wens van zij “informanten”, om niet te worden blootgesteld aan de publiciteit. De geschiedenis van het op korte termijn gecancelde bezoek van Trump aan een soldatenkerkhof bij Aisne-Marne was al in 2018 onderwerp. De helikoptervlucht was destijds afgezegd om veiligheidsredenen vanwege hevige stortregens. Nieuw is slechts de “onthulling” van Goldberg, dat Donald Trump in geen geval vanwege veiligheidsoverwegingen m. b. t. de regen niet had gevlogen, maar omdat hij er sowieso geen zin in had gehad, om dode “losers” en “sukkels” zijn referentie te bewijzen. Goldberg onderbouwde zijn aantijgingen tegen Trump met andere voorbeelden van een zogenaamde minachting van de president t. a. v. gewonden en gesneuvelden. Zo zou Trump zich met disrespect hebben uitgelaten over de in 2018 overleden Amerikaanse senator John McCain, die ten tijde van de Vietnamoorlog vijf jaar lang in een Noord-Vietnamees krijgsgevangenenkamp ten prooi was gevallen aan foltering. McCain was één van de heftigste tegenstanders van Trump binnen de Republikeinse Partij. Daarnaast zou Trump zich hebben uitgesproken tegen een deelname van ooglogsinvaliden aan een militaire parade. Dit laatste echter zou geen blijk van de kant van Trump geweest zijn van minachting jegens de oorlogsinvaliden, maar van dat Donald Trump nog beseft, met welke bedoeling militaire parades traditioneel plaatsvinden. De eigen kwetsbaarheid tentoon te spreiden is geen reden voor een militaire parade. Anders dan in Duitsland zou men er in de VS ook niet over peinzen om kazernes te vernoemen naar gesneuvelden. Wie de oorlog ingaat, wil hem ook ten koste van alles winnen.

Metterdaad toonde Donald Trump kort geleden nog veel tact en fijngevoeligheid tegenover een oorlogsinvalide, die beide armen verloren had. In plaats van hem bij de begroeting over het hoofd te zien, of zelfs zijn prothese-hand te schudden, bracht Trump het persoonlijke contact tot stand, door het gezicht van de man aan te raken. Het is Donald Trump, die niet langer meer bereid is, het leven van Amerikanen te riskeren op de internationale slachtvelden, reden, waarom hij tevens binnenkort de helft van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan wil terugtrekken, om vervolgens de algehele terugtrekking mogelijk te maken. Überhaupt is Donald Trump de eerste vredes-president van Amerika sinds meerdere generaties.

De loze beweringen van Golberg worden door het Witte Huis stelselmatig van de hand gewezen. Dan Scavio, in het Witte Huis verantwoordelijk voor de sociale media, verklaarde, dat hij destijds met de president in Frankrijk geweest is. De helikoptervlucht naar Aisne-Marne werd metterdaad afgezegd wegens een waarschuwing voor onweer. Dat is te bewijzen. Van de berichten vanuit Frankrijk klopt totaal niets. Het gaat bij het artikel van Goldberg om een vileine aanval op de president, 60 dagen voor de verkiezingen. Een absolute schande. Stephen Miller, de voornaamste adviseur van de president, verklaarde dat Goldbergs voorstelling van zaken een verafschuwenswaardige leugen is. Veel eerder is het zo geweest, dat Trump het afzeggen van de vlucht ten zeerste heeft betreurd, aldus Miller in de “Washington Examiner”.

De volgende dag heeft de president op het Amerikaanse soldatenkerkhof van Suresnes in de stromende regen een toespraak gehouden en daarbij zelfs een paraplu geweigerd. Niemand heeft een groter, liefdevoller en loyaler hart voor Amerikaanse veteranen en gesneuvelde helden dan de president.

Ook van de First Lady kwam een verklaring. Het verhaal in “Atlantic” is niet waar, schreef zij op Twitter. Melania Trump verder: Er zijn zeer gevaarlijke tijden aangebroken, als het eenmaal zo ver is, dat aan anonieme bronnen meer geloof wordtgehecht, dan aan alle andere. Niemand kent de motieven achter dergelijke verhaken. Hier gaat het niet langer om journalistiek, maar om activisme. En dat dient wederom niemand in de geweldige natie. Met afschuw verklaarden ook voormalige en huidige officials, dat het bij Goldbergs artikel in “Atlantic” om een poging gaat, “de president te bekladden”, onder wie Jordan Karem, Johny DeSrefano, Sarah Sanders, Hogan Gidley en zelfs John Bolton, tot vorig jaar veiligheidsadviseur van de president en met stellige zekerheid geen fan van Trump.

De nood is hoog

Dat de “leftie’-pers niet eens meer bronnen voor haar beweringen aanvoert, zoals Jeffrey Goldberg in “Atlantic”, en dat het uitgerekend de Duitse “SPIEGEL” is, die niettmin denkt, niet zonder dit verhaal te kunnen, is anderzijds een ontmaskerende indicatie, dat in de “strijd tegen Trump” de nood hoog geworden moet zijn. Of het de poging is geweest om Trump neer te zetten als iemand, die de verkiezingen van 2016 heeft gewonnen met hulp van de Russen, of de poging om hem door middel van impeachment kwijt te raken, het bleef allemaal tevergeefs en ontpopte zich op het laatst als een schot in eigen voet. Donald Trump klimt momenteel in de overigens twijfelachtige enquêtes enorm op, en bij de “Lefties”schijnt gaandeweg paniek uit te breken bij het vooruitzicht, dat Trump wel eens een tweede ambtstermin tegemoet zou kunnen gaan. Van dat dit gebeurt, hangt heel veel af voor de hele wereld. Is namelijk vanaf November de oude Trump voor de komende vier jaar ook de nieuwe Trump, dan gaat het allemaal pas op rolletjes. Opvallend is het, hoe terughoudend Trump momenteel is m. b. t. de Nawalny-kwestie, daar waar bv. de Bondskanselier zich reeds heeft vastgepind op een ondubbelzinnige beschuldiging. Trump zegt daar verder niets anders over, dan dat hij geen bewijzen heeft. Dat kan als verstandig worden beschouwd.

De Linkse MSM lijken intussen dusdanig last te krijgen van slappe knieën, dat ze naar de allerlaatste strohalm grijpen: Geruchten verspreiden en daarbij nog niet eens de bronnen noemen, waarop men zich beroept. Omdat het al in “Atlantic” heeft gestaan, kan de “SPIEGEL”niet achterblijven. In de betere tijden van de “SPIEGEL”, onder zijn oprichter Rudolf Augstein, zou niet Trump in het middelpunt van het verhaal hebben gestaan, maar “The Atlantic”, resp. Jefrey Goldberg. Maar goed, onder Rudolf Augstein zou de “SPIEGEL” het ook niet nodig hebben gehad, om zich door een Bill & Melinda Gates-stichting te laten “ondersteunen” met zo’n 2,5 Dollar. Wat kun je daarvan nog verwachten? Bill Gates is evenmin een vriend van het gedachtengoed van Trump als Jeffrey Goldberg.

Überhaupt moet deze nieuwe, hoogst onsmakelijke geschiedenis van de rioolpers opvatten als een veelzeggend detail uit de subtiel gevoerde wereldoorlog, die thans min of meer discreet onder de opervlakte plaatsvindt. De partijen in deze oorlog: Wereldregeringsbevorderaars tgn de voorvechters van de souvereine nationale staat met zijn burgerlijke basisrechten. Wie aan welke kant staat, is intussen duidelijk: Trump en Poetin staan aan de kant van de verdedigers der nationale staat, de Links-liberalen staan aan de andere kant. Als Trump in November de verkiezingen wint, kunnen de Links-liberalen hun dagen tot hun definitieve nederlaag tellen. Nu nog weet niemand, wat Ghislaine Maxwell uit zal kramen. En tenslotte speelt ook de globale pandemie-flauwekul nog een hartig woordje mee. Als die nog voor November definitief uit de weg wordt geruimd, kan Trump eigenlijk door niets en niemand meer iets in de weg worden gelegd. Daarnaast ziet het er dan ook slecht uit voor de Duitse regering. Aldaar lijkt zich de paniek eveneens te verbreiden.

De nieuwsberichtendienst van dts heeft gemeld, dat minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas (SPD) President Donald heeft beschuldigd van gewetenloosheid tijdens de verkiezingscampagne. Het is verstorend, aldus wordt Maas geciteerd vanuit de “Bild am Sonntag”, dat een Amerikaanse president denkt, “zoiets nodig te hebben”. De minister van Buitenlandse Zaken doelt op Trumps oproep tot dubbele verkiezingen en op zijn kritiek op de schriftelijke stemmen. Maas beweerde, dat hij vertrouwt op het verstand en op het gezonde mensenverstand van de Amerikanen, teneinde de gewetenloze poging “om twijfel aan de geldigheid van de verkiezingen te zaaien, om later zo mogelijk een verkiezingsnederlaag niet te accepteren, te laten mislukken”. Waar Maas de zekerheid vandaan haalt, dat bij niemand m.b. t. zijn uitlatingen de regel – “Wat ik denk en wat ik doe, vertrouw ik ieder ander toe”- boven komt drijven, blijft waarschijnlijk zijn geheim. Mevrouw Merkel promoot zoals bekend eveneens de schriftelijke stemming voor de verkiezingen van 2021, natuurlijk alleen vanwege het hoge Corona-besmettingsgevaar in het verkiezingsbureau. En daarbij hoe dan ook de (on)bruikbare geestesgesteldheid van een zeer jonge, zeer idealistische, maar ook zeer onkundige Greta-Luisa-generatie in aanmerking genomen bij haar voorstel, de verkiezingsleeftijd nog van tevoren te verlagen naar 16 jaar, is dit waarschijnlijk alleen maar een boos gerucht.

De vroegere ARD-correspondent in Washington, Horst Kläuser, droomde er deze dagen niettemin nog openlijk over, dat iemand onder Trumps bureau een aktentas zou laten ontploffen. Alsof het bureau van Trump in een Poolse wolvenkuil zou staan.

Dat alles past heel goed bij het artikel van Jeffrey Goldberg in “Atlantic”. In feite is het kostelijk om te zien, hoe degenen, die Trump willen ontmaskeren, bij elke verdere poging uit de kast komen al datgene, wat ze zijn. Wat dat is, daarover zwijgt de boodschapper uit kiesheid. Niet, omdat hij zo buitengewoon kies zou zijn, maar omdat hij natuurlijk weet, dat de heren graag en snel beledigd zijn, en dat ze hun pijnen van belediging maar al te graag laten verzachten door klinkende munten. Uitsluitend de gedachten zijn voorlopig nog vrij.

Door: Max Erdinger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/09/06/losers-extrem-kampagne/