Heidelsheim bij Bruchsal: Hotspot en sociale focus gevreesd door nieuw asielzoekers-onderkomen


Door: Alex Cryso.

Vanwege vrede, vreugde, landelijke idylle: Ook de provincies van ons land worden met permanente volharding bewerkt, teneinde het sociale niveau te vernietigen en zelfs om dorpen te veranderen in onveilige woestenijen. Heidelsheim is een kleine deelgemeente van Bruchsal met een kleine 5.000 inwoners Maar ook hier lijkt de politieke overheid graag te beslissen over de hoofden van de bevolking heen.

In het niet-publieke deel van een zitting van de dorps- en ook van de gemeenteraad van Bruchsal werd het besluit genomen om de voormalige herberg “In de Strooien Hoed” een nieuwe bestemming te geven als onderkomen voor asielzoekers. De aanleiding hiervoor is, dat een bestaand vluchtelingentehuis inBruchsal vanwege een huuropzegging moet worden opgeheven en er nu wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden tot onderbrenging in de buurt van het intredegebied. Tot nu toe wordt er rekening gehouden met 27 asielzoekers die in de voormalige “Strooien Hoed” moeten worden ondergebracht, maar wat het aantal personen betreft is men bij dit soort beslissingen altijd zeer flexibel. Ook is er nog niet bekend, welke personen er in Heidelsheim intrekken en welke levensgewoonten deze individuen met zich mee zullen brengen, evenwel zijn er in Bruchsal over het algemeen veel Afrikanen, Syriërs en Afghanen te vinden.

Reeds nu zijn de Heidelsheimers allesbehalve enthousiast over de nieuwe inwoners. Niet weinigen onder hen vrezen, dat er in het centrum van het plaatsje, waar zich de voormalige herberg bevindt, een regelrechte hotspot en sociale focus zou kunnen ontstaan. Steeds opnieuw laten senioren van zich horen, die nu al bang zijn voor de ontwikkelingen.

Schuin tegenover het nieuwe asiel-onderkomen bevindt zich nu al een sociale focus – namelijk een gebouw met bewoners, die worden verdacht van allerlei dubieuze activiteiten zoals bijvoorbeeld drugshandel. Rare figuren lopen in het krakkemikkige gebouw vooral bij donker in en uit en ook de bewoners staan niet boven elke verdenking.

Uit het asielzoekerscentrum in Bruchsal is daarnaast bekend, dat de handel in verdovende middelen er floreert en dat er tevens sprake is van gedwongen prostitutie. De plaatselijke goedmenschen lijkt dat niet te storen, want tot nu toe wil de stad Bruchsal om en nabij een miljoen euro investeren in het nieuwe onderkomen: 600.000 euro voor de aankoop van het allesbehalve kleine pand en nog eens 400.0000 om het te saneren, waarbij nog rekening moet worden gehouden met verdere buitensporige kosten. Ook dat werd nog niet openlijk besproken, de naburige inwoners hierover niet nader geïnformeerd.

Het is grotesk, dat precies aan de overkant gloednieuw onroerend goed wordt gebouwd, waarvan de huurprijzen nu al aan het dalen zijn. De Stedelijke vereniging van de AfD- Bruchsal wil daarom de Heidelsheimers in dit proces een stem geven door een democratische burgerdeelname en buurtenquêtes. Die moeten dan de basis vormen voor de invoering van een burgerwens, waarbij slechts zeven procent nodig zijn om de mensen in Heidelsheim zelf over de toekomst van de “Strooien Hoed” te kunnen laten beslissen. Daarnaast had het kleine plaatsje reeds meer dan 100 vluchtelingen in een leegstaand gebouw aan het eind van het dorp opgenomen. Niet één van de zogeheten specialisten en verrijkingen gold als geïntegreerd.

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/09/10/heidelsheim-bei-bruchsal-hotspot-und-sozialer-brennpunkt-durch-neue-asylunterkunft-befuerchtet/#more-28950