Goedkope ver-van-mijn-bed- liefde in plaats van concrete naastenliefde

Door: Wolfgang Hübner.

Ettelijke Duitse steden overtreffen elkaar momenteel met het aanbod, om sociale asielzoekers uit het succesvol in brand gestoken kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos op te nemen en te verzorgen.

Gemotiveerd wordt dat met humanitaire motieven. Zelfs linkse atheïsten ontdekken hun volledig verdorde christelijke wortels en spreken van “naastenliefde”.

Maar hoe staat het bij nader inzien eigenlijk met deze geclaimde naastenliefde? Laten wij de multimediaal gekoesterde schreeuwlelijken over humaniteit en naastenliefde eens eventjes een paar vragen stellen:

  • Bevinden er zich in jullie steden, waar dan ook, geen arme gepensioneerden, die flessen verzamelen om wat geld aan te spenderen?
  • Staan er in jullie steden, waar dan ook, geen rijen voor de “voedselbanken”, die levensmiddelen uitdelen aan behoeftige mensen?
  • Zijn er in jullie steden geen personen, die aanzienlijke ontberingen lijden in de virus-crisis, of wier materiële bestaan zelfs ineengeschrompeld is?
  • Zijn er in jullie steden geen huurders, die met hun maandelijkse huur overbelast worden of die een goedkopere woning zoeken, maar niet vinden?
  • Worden er in jullie steden geen bezuinigingsmaatregelen op gemeentelijke inrichtingen en projecten tot Nut van het Algemeen voorgenomen, of werden zulke inrichtingen zelfs al gesloten?
  • Zijn er in jullie steden welvarende burgers en burgeressen, die voor de komende vijf jaar bereid zijn, alle kosten voor nieuw-aangenomen sociale asielzoekers op zich te nemen?
  • Zijn in jullie steden de sinds 2015 en later legaal verklaarde sociale asielzoekers intussen voor het merendeel niet langer afhankelijk van uitkeringen van staatswege en vanuit de gemeenten?

Vanzelfsprekend zouden er nog meer lastige vragen kunnen worden gesteld. Maar wie deze acht vragen met betrekking tot een praktische verantwoordingsethiek oprecht zo kan beantwoorden, dat er naast de bestaande sociale belasting door de opname van nieuwe sociale asielzoekers geen nieuwe belastingen ontstaan, die mag verder praten over humaniteit en naastenliefde.

Wie echter zulke antwoorden niet kan geven, zou op z’n minst eerlijk genoeg moeten zijn om toe te geven, ver-van-mijn-bed-liefde te bedrijven op kosten van de algemeenheid, alleen bedoeld voor de egocentrische- of politieke profilering.

Deze bijdrage verscheen aanvankelijk hier: http://www.pi-news.net/2020/09/billige-fernstenliebe-statt-konkrete-naechstenliebe/

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/09/16/billige-fernstenliebe-naechstenliebe/