Corona: compleet verlies van de evenredigheid der verhoudingen

Door: Hans Heckel.

Het valt op, dat de meest recente horrorberichten over de bliksemsnelle toename van positief uitgevallen Corona-testen uitgerekend afkomstig zijn uit landen, die een harde lockdown achter de rug hebben. Landen, die daarnaast al maandenlang vasthouden aan de mondkapjesplicht en allerlei andere harde restricties, zoals bijvoorbeeld Frankrijk, Israël of Spanje. Uit het zwaar verguisde Zweden zijn daarentegen geen berichten over een “tweede golf” te vernemen.

Geen werkelijk nut van mondkapjes

Deze bevinding ondersteunt de bedenkingen van talrijke deskundigen, die het nut van mondkapjes en restrictieve afstandsregels sinds maanden grootscheeps in twijfel trekken. Maar over deze twijfels wordt heengelopen als zijnde “individuele meningen” (wat ze
echt niet kunnen zijn met het oog op het aantal en de reputaties van de twijfelaars), ze worden van tafel geveegd of zelfs politiek aangegeven ( “Corona-verloochenaars”).

In plaats daarvan worden de burgers dagelijks opgezweept met “het aantal nieuwe besmettingen”. “Nieuwe besmetting” leest voor vele leken bijna als “ziekte”, wat al een grove vertekening laat zien. Ziek wordt, zoals allang bekend is ,slechts een fractie van de vermoedelijk nieuw-besmette personen. En zelfs over het begrip “besmet” bestaan twijfels. Zoals de PAZ vorige week berichtte, heeft de Amerikaanse epidemioloog Michael Mina van de in aanzien staande Harvard-universiteit bewezen, dat de PCR-testen tevens positief aanslaan, als de geteste zo’n geringe viruslast, of zelfs alleen maar erfgoed-fragmenten met zich meedraagt, dat hij noch ziek kan worden, noch anderen kan aansteken. Volgens Mina betreft dit 80 á 90 procent van de positieve testresultaten.

Aantal relevant besmette personen volkomen onbelangrijk

Hiermee schrompelt het aantal relevant besmette personen tot een minimum ineen. Van echte betekenis is uiteindelijk alleen de hoeveelheid zieken op de IC-afdelingen in de ziekenhuizen en de doden. Zelfs ongeacht het feit, dat volgens deskundigen verreweg de meeste dodelijke slachtoffers aan ernstige onderliggende kwalen leden en Corona daarom vaak slechts “de allerlaatste druppel” geweest is (aldus al maanden geleden de baas van de Forensische Geneeskunde in Hamburg, Klaus Püschel), sterven in Duitsland slechts zo’n 20 tot 50 mensen per week onder 8000 tot 9000 positief geteste personen.

Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden, dat er tot nu toe slechts een fractie van het volk werd getest, terwijl een besmetting met het Corona-virus bij metterdaad overleden personen hoe dan ook zou worden ontdekt. Dit meegenomen in de overwegingen daalt het aantal dodelijke slachtoffers in verhouding tot de vermoedelijk (ontdekte en onontdekte) besmette personen nog eens aanzienlijk.

Het gaat om de evenredigheid der verhoudingen

Dit alles mag niet dienen, om het lot te verdringen van degenen, die zwaar ziek worden of sterven door Covid-19. Evenmin mag het betekenen, dat de bescherming van bijzonder kwetsbare personen dient te worden verwaarloosd.

Het gaat om de evenredigheid der verhoudingen. Het met sprongen stijgende aantal zelfmoorden door de lockdown en de voortdurende vernietiging van economische existenties moeten worden afgewogen tegen de maatregelen. Dit gebeurt veel te weinig, hoewel het ook h i e r gaat om gezondheid en mensenlevens. Nut en schadelijkheid van een maatregel zorgvuldig afwegen is niettemin noodzakelijk.

De bijdrage verscheen aanvankelijk bij de PAZ https://paz.de/

Door: Hans Heckel.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/09/17/corona-kompletter-verlust-der-verhaeltnismaessigkeit/