“De georganiseerde criminaliteit van Links”: Linksen begaan hun daden ijskoud en rechtsen eerder emotioneel

Door: Peter Helmes.

Thans wordt van de schijnheiligen van Links hun schijn van heiligheid bruut afgerukt.

Eindelijk ziet een specialist zich eens genoodzaakt – en heeft hij de moed – om duidelijk de achterbaksheid van linkse goedmenschen te ontmaskeren.

Een speciale commissie van het Saksische Openbare Ministerie – INES genaamd – onderzoekt in heel Saksen zwaarwegende gevallen en aanzienlijke zaken van zowel de georganiseerde-, milieu- en economische criminaliteit als de corruptiemisdaden. Ter strafvervolging worden onder één dak zowel officieren van Justitie, politieambtenaren, economische- en boekhoudkundige specialisten als desgewenst specialisten op ander terrein gebundeld.

De leidinggevende van de Geïntegreerde Onderzoekscommissie (D.: Integrierte Ermittlungseinheit; INES), Guido Hahn komt hierbij tot een resultaat, dat de publiciteit zou kunnen verrassen, maar dat voor hen, die vertrouwd zijn met de materie, geen verrassing is – als zij geen door de politieke correctheid verordende oogkleppen ( hoeven te ) dragen. Zijn conclusie: De strijd tegen het links-extremisme manifesteert zich veel moeizamer dan de strijd tegen rechts.

“De rechtsen gegaan hun misdaden in emotionele opwelling. Daarom maken ze ook permanent fouten.” (G. Hahn)

Zij (de “rechtsen”) chatten en telefoneerden zich zogezegd de gevangenis in. Zo heeft de groepering “Revolution Chemnitz” de ‘proefloop’ voor hun couppoging ondernomen op een schiereiland, tot hetwelk er niet meer dan één ingang was.

“De linksen daarentegen plegen hun daden ijskoud”, aldus Hahn. Professioneel voorbereid en professioneel doorgevoerd.” Dat maakt de onderzoekswerkzaamheden zo moeilijk.

“Hier wordt niet getelefoneerd. Ge-chat wordt er wel, maar alleen met chats, die binnen enkele uren automatisch verdwijnen.”

Afspraken m. b. t. misdaden zouden hoe dan ook persoonlijk worden gearrangeerd. “Dat is niets anders dan georganiseerde criminaliteit”, verklaarde de baas van INES.

Dergelijke daders en groeperingen kan men niet tegemoet treden met de routine van alledag. Lange adem, geduld en vlijt zijn daarom de belangrijkste middelen, om daartegen op te treden.

“En een organisatievorm, die garandeert, dat resultaten van individuele strafbare feiten naast elkaar kan toetsen en samenvoegen.”

De speciaal hiertoe ingerichte “SoKo Linx”, die de strijd tegen het links-extremisme leidt, wordt daarom geflankeerd door twee officieren van Justitie van Justitie Leipzig en het Openbaar Ministerie. De toewijzing der zaken geschiedt door de Procureur-Generaal van de Vrijstaat Saksen. Mededelingen aan vertegenwoordigers van de media worden uitsluitend verstrekt door Openbaar Ministerie Dresden (telefoon: 0351 446-).

De Ines PMK werd uitgebreid met het taakgebied van het internationale terrorisme/Islamisme. Hiermee meemt Saksen de uiterst welkome en allang te laat gekomen poging op zich, om met beide ogen te kijken – en niet alleen naar “rechts”, waar, naar de vaste overtuiging van de goedmenschen, het kwaad schuilt.

De Minister-President van Saksen Guido Kretschmer heeft intussen aangekondigd, zich samen met minister van Justitie Katja Meier (Groenen) bij de komende huishoudelijke onderhandelingen in te zetten voor een betere personele versterking van de autoriteiten. Meier zei over de arrestaties m. b. t. de nog niet opgehelderde bouwplaats-branden: “Politiek-gemotiveerd geweld valt met niets te rechtvaardigen en dient ten strengste te worden veroordeeld.”

Wie daar naar grijpt, begaat misdaden, berokkent de slachtoffers schade, alsmede al diegenen, die duurzaam en creatief de veelzijdige middelen hebben ingezet, die de democratie verschaft.

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/09/18/organisierte-kriminalitaet-auf-links-linke-begehen-ihre-taten-eiskalt-und-rechte-eher-emotional/