Anarcho-city Pforzheim: Sociaal Darwinisme en Hooton-plan

Door: Alex Cryso.

Lang voor de relnacht van Stuttgart kon men er in Pforzheim regelrecht de klok op gelijkzetten: Volgens een bijna wekelijks ritme vonden aan de rand van het noordelijke Zwarte Woud buiten de perken tredende massale vechtpartijen plaats met een sterke multiculturele deelname. Landen zoals Zweden, Frankrijk en Engeland hadden hun voorboden gestuurd, in welke zij in toenemende mate verwerden tot toneel van burgeroorlogachtige toestanden. Bij de G20-top in Hamburg liet de Antifa een veld van verwoesting achter en toonde zij aan, dat ook in Duitsland de binnenlandse veiligheid ernstig gevaar loopt. Thans dus ook in Pforzheim, waar vos en haas tegen zichzelf goede nacht zeiden, als ze er al niet allang vandoor zijn gegaan.

Vrijdagavond nog sloeg de politie weer groot alarm: Uitgerekend op de Leopoldplatz, waar enkele jaren geleden alles is begonnen, moet het tot toenemende vechtpartijen gekomen zijn, zoals meerdere gebruikers van de sociale netwerken onafhankelijk van elkaar hebben bericht. Het centrum van de stad is allang een smeltkroes van islamitische verrijkers. Zelfs de migranten voelen zich hier niet langer veilig, de Duitsers worden systematisch verdrongen en verjaagd. Voortdurende pesterijen, geweld, samenhang onder de clans en geen afremming door de goedmenschen of door de stedelijke autoriteiten zijn de hoofdoorzaken. Survival of the fittest, sociaal Darwinisme levensecht gerealiseerd.

In een pas kort geleden vrijgegeven video spreekt zelfs een (voormalige?) moslim over de “realisering van het Hooton-plan” en over de “vernietiging van het Duitse volk”. Woorden, die bij de in linkse vervoering verkerende “meerderheid” helaas ongehoord blijven, terwijl de primitieve volkeren hun oerwoud-vandalisme verder mogen uitleven:

Nog een kleine twee weken geleden was er op klaarlichte dag opnieuw sprake van een massale vechtpartij tussen de naties, waarbij twee groepen personen met knuppels en ijzeren staven op elkaar insloegen. Verdere grote gebeurtenissen werden begin juni en in juli vermeld. Het scenario is altijd hetzelfde: Tumult, grootscheepse politie-inzet en een scenario van angst. Hier geldt het recht van de sterkere, of beter gezegd: van wie kunstmatig tot de sterkere wordt gemaakt, denk aan Moslims en vluchtelingen. Vervolgens helpen morele superioriteit noch intelligentie, wanneer de tegenstander de afslachting op een heel ander niveau voert: Numerieke superioriteit, ordinair geweld en het negeren van alle slagvaardige argumenten.

Het stadsbestuur van Pforzheim en de politie wilden in de zomer van 2019 vanwege de maar niet eindigende ongeregeldheden Arabisch sprekende jonge mannen binnen de scene infiltreren, om aldus voor een betere verstandhouding te zorgen. Effectief beschouwd is dat zo ongeveer, alsof men met mottenballen op de Tyrannosaurus schiet, want van afschrikwekkende straffen of zelfs van uitwijzingen was bij de van tolerantie doordrenkte- en sociale romantici nooit sprake.

Het genoemde sociale Darwinisme is volledig terug, alleen vanuit een andere richting. Het rare is, dat de Moslims tegenwoordig nog van ettelijke kanten moeten worden ondersteund – hetzij door de media, Justitie, Links, de politiek, de opportunisten, door wie dan ook – om hun vertoon van superioriteit ten volle te kunnen uitleven. Interessant ook, dat de meeste Duitsers steeds dieper kunnen zinken, maar de migranten zelden of nooit een trede hoger opklimmen. Moest vroeger de goede erfelijke aanleg de slechte uitwissen, thans is het precies het omgekeerde. Het is bij het fatale bijeendrijven van een in verval geraakt, links-geworden Duits volk met zijn Afrikaans-islamitische verrijkingen ook geen wonder meer, dat de blanke, gezonde en normale burgers tot slachtoffers worden gemaakt. Erger dan ooit wordt de superioriteit van de in verval geraakten nog slechts gedefinieerd door “meerderheid” en onvermoeibaar als troefkaart uitgespeeld.

Ook het geciteerde Hooton-plan zette reeds in de jaren ’40 in op de biologische vernietiging van het Duitse volk door het constante binnenstromen van buitenlanders. De totale assimilatie treedt in werking en in verband daarmee een dramatische deformatie van het karakter, van de waarneming, van het sociale gedrag, van de moraal en van de intelligentie. En meer nog: Verreweg de meesten genieten van hun eigen ondergang en geloven van Corona via de redding van het klimaat tot aan de multiculti elke leugen, die hen wordt opgedist. Duitsers worden beschouwd als vijanden, moordenaars en verkrachters als getraumatiseerden en vrienden. Ooit intelligente zowel als verlichte en moderne mensen verliezen zichzelf in volledige absurditeit en ziekelijkheid. Kracht berust dus ook op de systematische verzwakking van de eertijdse superieur.

In een stad als Pforzheim is men allang in het gevorderde stadium beland. Het aantal buitenlanders ligt hier ver boven de 60 procent, Het percentage werkelozen bedraagt het hoogste van heel Baden-Württemberg. Wanneer het zelfs de islamitische migranten opvalt, dat er iets niet klopt, dan is het de hoogste tijd om wakker te worden. de ontelbare massale vechtpartijen zouden allang als meer, dan als slechts een waarschuwingsschot begrepen moeten worden.

Links:

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/09/22/anarcho-city-pforzheim-sozialdarwinismus-und-hooton-plan/#more-29042