Nieuwe “Anti-Haat-Wet” – Waar is de rechtsstaat?


Door: Renate Sandvoss.

Heeft u nog behoefte aan een in het geheim, midden in de Corona-warboel in allerijl in elkaar geflanste, nieuwe wet? Nee? Geeft niets, hij zal er desondanks komen (hij is Steinmeier al ter ondertekening voorgelegd), want het ontbreekt onze geweldige minister van Justitie Lambrecht nog aan een “anti-haat-wet voor haar verzameling.

Haat is een gevoel, net zoals liefde, verdriet, heimwee.


Moeten wij, burgers, in Duitsland nu naast verbale uitlatingen ook nog onze gevoelens onderdrukken? Ook als wij ons gedwongen terughoudend uitdrukken, staan achter onze geschreven, gedachte of gesproken woorden nog steeds menselijke GEVOELENS! Moeten wij in de toekomst onze baby’s, kleuters en schoolkinderen met geweld een eigen mening en gevoelsuitdrukkingen afleren? Waar dat op uitdraait, zien wij immers aan onze empathie-loze kanselier.

Wie de van tevoren opgelegde mening van de regerings-conforme media tegenspreekt, wordt buitengesloten, geschorst, gewist, ontslagen – diens boeken worden geboycot, diens muziek wordt niet meer gespeeld, onwelgevallige sprekers worden verdreven uit hogescholen, en de algemene censuur grijpt steeds verder om zich heen. Dokters, die een ander inzicht vertegenwoordigen dan de onbeschrijfelijke Prof. Drosten, worden geschorst uit de dienst, want anders zouden immers ook de burgers een kunnen merken, wat voor misdadig spelletje hier met ze wordt gespeeld.

Geheel openlijk spreken journalisten en politiek intussen van het “reguleren” van ‘rechtse’ meningen.

De politie en de soldaten van de Bundeswehr licht men door als zware misdadigers, of men ergens geen “rechts gedachtengoed” kan ontdekken. En o wee, als men alleen maar een kritische noot laat vallen over de ons opgedrongen toestroom van andere culturen jaarlijks, dan volgt er een melding bij de BKA en een strafvervolging.

Met behulp van de omgekochte media ( ze ontvangen nu juist weer meer dan 200 miljoen aan “subsidies”, terwijl men de middenstand laat verhongeren), hamert men ons links-socialistische eenheidsmeningen in.

Wij worden totaal onmondig gemaakt, kunnen geen beslissing nemen voor onze eigen persoon, maar hebben alleen nog maar opgedrongen voorschriften op te volgen. Naast de vrijheid van meningsuiting wordt ons tevens het recht van vergadering- en demonstratie afgenomen. Waar is de rechtsstaat? De rechtbanken handelen intussen meestal volgens de richtlijnen van de regering.

Wie zou hebben gedacht, dat het dictatoriale China zich thans oriënteert op de wetten van onze “democratie” en er over nadenkt, om ook zo’n anti-haat-wet te introduceren? Wij in Duitsland – in het land, waarin wij “goed en graag leven” – hebben het waarachtig ver gebracht… Wat willen wij nog méér?


Door: Renate Sandvoss.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/09/24/neues-anti-hass-gesetz-wo-ist-der-rechtsstaat/