58 moorden, 4.000 martelingen, maar: Asiel voor Syrische hoofdondervrager Anwar Raslan

Door: Alex Cryso.

Met menselijkheid heeft dit in het minst niet meer te maken, evenmin als met normaliteit: Hoewel hij verantwoordelijk is voor 58 moorden en meer dan 4.000 martelingen, werd de Syrische medewerker Geheime Dienst en hoofdondervrager Anwar Raslan asiel in Duitsland verleend! Reeds in 2014 had de hoog in rang staande oorlogsmisdadiger en duivel in mensengedaante zijn aanvraag ingediend, om hierop ons land te worden binnengehaald zonder enige vorm van verhoor.

Slechts zes dagen duurde het, tot Raslan zijn visum kreeg – eenvoudigweg een onverkwikkelijk schandaal! Zelfs in Duitsland zou hij het Assad-regime verder trouw zijn gebleven en hem hebben gediend. Weliswaar maakte Raslan bij Buitenlandse Zaken en de Duitse persdienst bekend, explosieve inlichtingen van de Geheime Dienst door te geven, wat hij evenwel tot op de dag van vandaag achterwege heeft gelaten. 22.000 documenten moesten tevens worden doorgespeeld aan tegenstanders van Assad, wat evenmin ooit gebeurd is Niet weinig mensen vermoeden, dat dit alleen maar een trucje was om op slinkse wijze asiel in Duitsland binnen te slepen. Plaats van uitwerking van Raslan was de beruchte afdeling 251 van de Geheime Dienst, waartoe tevens de gevangenis Al-Khatib in Damascus behoort. Sinds april van dit jaar moet Raslan zich verantwoorden voor het Hooggerechtshof in Koblenz, waar hem het bovengenoemde verbijsterende aantal misdrijven, dat eigenlijk alleen te vergelijken valt met dat van een bevelhebber in een concentratiekamp of met de commandant van Auschwitz, ten laste wordt gelegd. De Syriër ontkent evenwel alle daden. Getuigen daarentegen hebben het over slaag, electroshocks en het onthouden van slaap.

In de beklaagdenbank bevindt zich bovendien de lager in rang staande beambte Eyad Alghareib: Hij zou aan om en nabij de 30 martelingen hebben deelgenomen. Het proces zelf geldt als de überhaupt eerste strafzaak ter wereld tegen de martelingen door de staat in Syrië. Gefinancierd wordt het miljoenen kostende waagstuk zoals altijd uit de portemonnee van de Duitse belastingbetaler.

Overigens stelt de Bondsrepubliek meer dan 64,5 miljard euro voor vluchtelingenkosten tot 2024 beschikbaar. Alleen al voor de talloze werkeloze vluchtelingen en migranten worden 6,6 miljard euro per jaar opgehoest. Naar schatting 100.000 “nieuwe burgers” en “specialisten” komen elk jaar naar ons land! Daarbij zijn ook individuen als Anwar Raslan “in de prijs inbegrepen.”


Links:
https://www.spiegel.de/politik/ausland/koblenz-prozess-gegen-geheimdienstoffizier-anwar-raslan-aus-syrien-des-teufels-oberst-a-f2127ff5-99ea-4fe0-8ccd-a2c1edaa7fc6

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/09/29/58-morde-4000-folterungen-aber-asyl-fuer-syrischen-vernehmungschef-anwar-raslan/#more-29101