Geef Pforzheim een gedenkteken voor Mao Zedong, Pol Pot of Ho Tsji Minh!


Door: Alex Cryso.

De SPD in Pforzheim: Ruzie alom en nagenoeg verteerd door machtsstrijd – voor de grootste flauwekul is men desondanks nog enthousiast te krijgen. Daartoe komt dit geintje precies goed uit: In het kader van de talloze monumenten-vernietigingen in de VS zou deze afschaffingswaan allang ook in Duitsland zijn intrede hebben moeten doen, en welke stad zou daarvoor bevattelijker zijn dan Pforzheim, dat één van de eerste compleet economisch ten onder gegane, anti-Duitse, anti-kapitalistische en geïslamiseerde gemeenschappen van ons land is.

Alsof er niets belangrijkers zou zijn, wordt er nu van een mug de volgende olifant gemaakt, want het in 1900 opgerichte standbeeld van Bismarck in der Stadspark van Pforzheim moet óf helemaal weg, óf worden vervangen door “een vrijzinnige, democratische tegenpool”. Dat willen de plaatselijke soci’s tenminste. En voorts: “Otto von Bismarck is tot op heden één van de meest omstreden figuren in de Duitse geschiedenis. Hij voerde in de 19de Eeuw bloedige oorlogen, teneinde een Duitse Nationale Staat te vestigen en vervolgde katholieken zowel als socialisten en Duitse minderheden”,

zo heette het van de kant der SPD. In het kader van de industrialisering zou Bismarck daarnaast de nood van de arbeidersklasse hebben aangescherpt en gaat hij door voor één van de voornaamste schuldigen voor het latere Nationaal-socialisme.

“Tegenwoordig zou een Bismarck in de gaten worden gehoden door de BVD”, zwetsten de Pforzheimer Sociaaldemocraten. AfD-gemeenteraadslid Alfred Bamberger gaf terug, dat “Bismarck één van der grootste staatsmannen in de Duitse geschiedenis” is en zelfs de twijfelachtige FDP-deelstaat-afgevaardigde Hans-Ulrich Rülke merkte op, dat “Bismarck bij de aanvang van het Nationaal-socialisme al ettelijke decennia dood was”.
Een creatief wetsvoorstel van de SPD moet er echter spoedig over beslissen, wie er in de directe omgeving van de slechte Otto von B. mag vertoeven.

Ondertekend werd het papier door alle vier de gemeenteraadsleden van de Pforzheimer rooien – Ralf Fuhrmann, Annkathrin Wulff, Jacqueline Roos en Uwe Hück. De laatste was de voormalige chef van de Ondernemingsraad bij Porsche, wiens kandidatuur voor het deelstaat-parlement vanuit de eigen gelederen nu uit alle macht dient te worden verhinderd. Hück traint daarnaast islamitische jongeren in de vechtsport en noemt dit “integratie”.

Mochten suggesties nu al geoorloofd zijn, dan dienen deze ook te worden gedaan: Bijvoorbeeld een standbeeld van Mao Zedong, die verantwoordelijk is voor de dood van 40 tot 80 miljoen mensen door zuiveringen, hongersnoden en vervolging. Of Josef Stalin, onder wiens knoet iets van 22 miljoen Russen omkwamen. Of Pol Pot, die het altijd nog tot 2,5 miljoen dodelijke slachtoffers brengt. Ho Tsji Minh zou ook nog een optie zijn. Alle genoemden waren communistische dictators en machthebbers, bij welke de genoemde ideologie over de hele wereld meer dan 100 miljoen dodelijke slachtoffers eiste.

Misschien stemmen de Pforzheimers immers ook op de onschuldige varianten met grondleggers Karl Marx en Friedrich Engels. Groener dan groen, vervuild en al helemaal ziek van hoe deze stad op dit moment is: Juist dat moet competent navoelbaar en aanschouwelijk worden gemaakt. Staat Bismarck zogezegd voor het Nationaal-socialisme en het vermeende gevaar door het huidige “rechts”, dan moet de door Links bewerkstelligde neergang met al zijn bijkomende verschijnselen zoals bijvoorbeeld de Islam, verarming, verdwazing, links-extremisme en leugenachtige redding van het klimaat eveneens worden bedacht met een passend gedenkteken.

Links:

https://bnn.de/pforzheim/spd-fordert-bismarck-muss-gegen-denkmal-in-pforzheim-bekommen

https://bnn.de/pforzheim/streit-um-bismarck-statue-und-emil-strauss-strasse-in-pforzheim

https://www.swr.de/swraktuell/porsche-betriebsratschef-kolumne-100.html

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/09/30/gebt-pforzheim-ein-denkmal-von-mao-tse-tung-pol-pot-oder-ho-chi-minh/