Sharia-rechter en islamitische Groot-imam enthousiast over nieuwe pauselijke brief

Door: David Berger.

Terwijl de nieuwe encycliek “Fratelli tutti” van Paus Franciscus bij vele gelovige katholieken, maar ook bij orthodoxen, wier kerken in verschillende landen kort voor de definitieve vernietiging door de Islam staan, voor pure ontzetting heeft gezorgd, heerst er in bepaalde delen van de islamitische wereld groot enthousiasme over de nieuwe pauselijke brief.

Als allereerste heeft de soennitische Groot-Imam van de Al-Azhar-universiteit van Caïro de pauselijke brief in alle toonaarden geprezen. Geen wonder: Uitspraken van Al-Tayyeb duiken in het Leergeschrift meteen meermalen op naast die van de Bijbel, van de Paus en van de heilige kerkleer.

(Michael van Laack heeft de encycliek uitgebreid op PP besproken: PAUS WIL MET STEUN VAN DE ISLAM “NIEUWE WERELDORDE” SCHEPPEN!)

Moslims als de mensen van het levende geweten

Als de Paus zich in zijn encycliek wendt tot de “mensen van goede wil en van het levende geweten”, dan verstaat Al-Tayyeb daar vooral de Moslims onder.

“De boodschap van mijn broeder Paus Franciscus “Fratelli tutti” is een uitbreiding van het document over de menselijke broederlijkheid… Ze openbaart een globale realiteit, waarvan de posities en de beslissingen instabiel zijn. Het zijn de kwetsbare en naar de zelfkant verdrongen mensen, die daarvoor de prijs betalen.”

Dat momenteel christenen over de hele wereld zijn blootgesteld aan een bloedige, door niets te rechtvaardigen vervolging door fanatieke Moslims, wordt met geen woord genoemd. Zij moeten zich wel op de verschrikkelijkste manier door deze paus verraden voelen.

Sharia-rechter volledig eens met paus

Uitbundige lof komt er ook van de Sharia-rechter Mohamed Mahmoud Mahmoud Abdel Salam, die zelfs heeft deelgenomen aan de officiële presentatie van de encycliek in het Vaticaan. De Sharia-geleerde verklaarde zich “geheel en al eens met de paus. “Ik deel elk woord, dat hij in de encycliek schrijft over het onderwerp broederlijkheid.”

Een ander aspect wordt waargenomen door vaticaankenner Aemin Schwibach https://twitter.com/ASchwibach/status/1313407934190190596: “Opper-Imam prijst nieuwe pauselijke encycliek – de Vrijmetselaars trouwens ook. maar van het één naar het ander is immers, zoals bekend, geen lange weg!”

Blijft er tenslotte nog één wens over, dat het Vaticaan eindelijk wordt verplaatst naar Iran…

Franciscus als 5de colonne van de Islam?

Dat ik in mijn nieuwe boek over Thomas van Aquino https://philosophia-perennis.com/2019/07/29/ueberreichung-der-neuerscheinung-thomas-von-aquin-leuchtturm-des-abendlandes-an-us-botschafter-grenell/ de voorzichtige verdenking uitsprak, dat Franciscus innerlijk reeds kort voor zijn clandestiene bekering tot de Islam zou kunnen staan, heb ik na het verschijnen van het boek betreurd, aangezien me dat bij nader inzien toch wel wat overdreven en respectloos toescheen. Inmiddels is er van deze spijt niets meer overgebleven…

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/10/06/scharia-richter-und-muslimische-grossimame-begeistert-von-neuem-papstschreiben/