Essen: “Corona-meldpunt is met zekerheid wederrechtelijk”

Door: David Berger.

Zo af en toe zouden ook de positieve dingen erkend moeten worden: Ten tijde van de Stasi moest er gecompliceerd in de pas gelopen worden, alles met de schrijfmachine worden ingetikt, foto’s worden ontwikkeld – nu gaat alles digitaal en online. En binnen enkele minuten heeft U het de buurman met de grotere garage eens duidelijk laten zien …

Dat het verklikkersdom in totalitaire regimes bloeit, weet een deel van de Duitsers niet pas, sinds hij ervaring heeft met de Stasi. Nee, het verklikken behoort als vast bestanddeel tot elk ideologisch-geleid systeem, dat de macht van dit systeem en diens profijttrekkers dient te ondersteunen.

“”Ik sta aan he kant van de macht en wil er ook iets aan overhouden!”

Met verklikken kan men meteen laten zien: Ik ben er één van de goeden, ik sta aan de kant van de macht, laat me a. u. b. ook een beetje mee profiteren van jullie macht, die door elkeen aanbeden wordt! Tegelijkertijd opent het natuurlijk ook perspectieven, om zichzelf bij wraakacties en bij het het uitleven van zijn haat op bepaalde medemensen nog ècht goed te voelen. Kortom: Verklikken is een win-win-zaak voor de huidige meerderheid van de samenleving.

Nadat wij het verklikken reeds uitvoerig met betrekking tot het melden van andersdenkenden zogezegd hebben beoefend bij de sociale netwerken (Facebook, Twitter), gaat de successtory van deze oeroude cultuurtechniek nu over op het wezenlijke leven:

Ook foto’s meesturen

Zeer duidelijk in de stad Essen, die een online-formulier ter beschikking stelt, waarmee het melden van overtredingen tegen de Corona-verordening zeer snel en ongecompliceerd van wal steekt:

https://www.essen.de/formular/ordnungsamt/coronaschutzverordnung__melden_eines_verstosses.de.html

Men kan met het formulier zelfs nog de zelfgemaakte opsporingsfoto’s meesturen… Ik ben geen jurist, maar vraag me toch af, in hoeverre hier sprake is van een overtreding tegen de nog maar een jaar geleden tot onaantastbaar heiligdom verklaarde Europese privacybeschermings-verordening, die evenwel hoe dan ook al niet meer geldig is, sinds de verplichting, in elk restaurant op openlijk rondslingerende lijsten de privégegevens in te vullen.

Wolfgang Kubicki: Klik-meldpunt is met zekerheid wederrechtelijk.

De Corona-hysterie heeft zelfs binnen enkele weken de zorg om WC-papier en de angst voor een kuchje groter laten worden dan de zorg om onze fundamentele grondrechten en om een democratisch-rechtsstatelijke omgang met elkaar…

Wolfgang Kubicki, een van de weinige liberalen, die nog in de FDP zitten, merkt hierover op: “Chinese toestanden in Essen: De stad Essen heeft een internet-formulier samengesteld, teneinde overtredingen tegen de Corona-verordening te kunnen melden. Het feit, dat burgers en burgeressen nu van ambtswege tot verklikkers worden gemaakt en foto’s vanuit de openbare ruimte moeten uploaden, doet denken aan de ergste tijden. Hiermee schept men angst en wantrouwen in onze samenleving. Het ontbreekt er nog maar aan, dat de sector-gevolmachtigden zoveel procent van het boetegeld krijgen toebedeeld. Dit meldpunt is met zekerheid wederrechtelijk en zou onmiddellijk moeten worden opgeheven.”

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/10/13/corona-in-essen-so-leicht-koennen-sie-ihre-boese-schwiegermutter-anzeigen/