Corona-waan maakt van burgers spionnen

Door: Peter Helmes.

“De grootste schoft in het hele land,
dat is en blijft de verklikker.”
(“Der grösste Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant.” – A. H. Hoffmann von Fallersleben, 1798- 1874)

Het is hoogseizoen voor verklikkers

De her-opvoedingsmethodes waarmee een kennelijk overspannen staat in tijden van epidemie zijn weerspannige burgers ‘tot de orde’ roept en ze wil verplichten tot absolute gehoorzaamheid, nemen steeds absurdere vormen aan.

Verschillende politici en bestuurlijke employé’s schijnen reeds door het Coronavirus aan verstands – en fatsoens – verbijstering te lijden.

Kortom, in plaats van de burger door een duidelijke politiek, door duidelijke richtlijnen en nog duidelijker inlichtingen “mee te nemen”, wordt hij in Corona-tijd dusdanig voor het hoofd gestoten, dat het respect voor de staat en diens vertegenwoordigers tot het nulpunt daalt. Met maatregelen, zoals ze hieronder staan aangegeven, wordt wantrouwen gezaaid, zowel tegen de medemensen, de burgers, als tegen de staat zelf.

Wanneer burgers ertoe worden aangespoord, om medeburgers te verklikken, is dat geen bijdrage aan de strijd tegen een virus, maar wordt er in de samenleving een nieuw virus geplant.

Dit nieuwe virus vervreemdt de burger van de staat en laat de juist in tijden van pandemie zo belangrijke onderlinge solidariteit in de samenleving in de lucht vliegen.

Wat denken medewerkers van staats- resp. van gemeentewege, die dergelijke methodes verzinnen, wel? Zijn dat “alleen maar” belangrijk-doeners – of zijn ze reeds symbolen van een crisis in het vertrouwen in de Staat en zijn organen?

  • Voorbeeld Essen: Gedrukte meldingsformulieren tegen Corona-overtredingen

Op de internetsite van de stad Essen is sprake van een online-meldpunt voor Corona-overtredingen. Het heeft als titel: “Melding van een overtreding tegen de Verordening ter bescherming tegen Corona (Verordening ter bescherming tegen nieuwe besmettingen met het Coronavirus SARS-CoV-2)”

Opgegeven moeten worden plaatsnaam, datum, uur en aard van de overteding, bijvoorbeeld het niet dragen van een mondkapje, og ontoelaatbare manifestaties. Ook foto’s van de overtreding kunnen worden ge-upload. Het opgeven van de eigen identiteit is vrijwillig.

Reeds zeer cynisch klinkt de stellingname van de srad Essen over haar gedrag, waarmee ze het klik-formulier verdedigt. De stad Essen verdedigde het formulier:

Het dient ter “kanalisatie van inlichtingen, die de ordedienst anders telefonisch of per e-mail ontvangt. Nimmer hebben wij het formulier gepropageerd of er actief toe opgeroepen, overtredingen te melden”.

Het afdelingshoofd van de Ordedienst van de stad Essen, Christian Kromberg, zei volgens RTL, dat de stad Essen op geen enkele manier van plan is, om het verklikkerdom te stimuleren. “Maar als de burger er behoefte aan heeft, om een dienovereenkomstige handelwijze tegen de bestaande orde bij se stad Essen aan te geven, dan moet hij dat gestructureerd en juridisch veilig kunnen doen.”

Met permissie, meneer Kromberg, mensen zoals u zou men niet op vrije burger mogen loslaten.

Voorbeeld: Stasi-methodes in Villingen-Schwenningen

Een niet minder verachtelijke kopie van de “methode Essen” vindt thans plaats in Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg). De stad heeft het besluit genomen, niet alleen medewerkers van de Gemeentelijke Ordedienst (KOD) te betrekken bij de controle op het aanhouden van de Corona-beslissingen, maar tevens niet-gespecialiseerd gemeentelijk personeel.

In de toekomst moeten dus (bijv.) mw. Müller van de afdeling kerkhoven of dhr. Schmidt van de stedelijke Waterwerken ’s avonds (in de vrije tijd!) op controle gaan en er voorál op letten, of de geachte medeburgers wel hun neus- en mondbescherming dragen.

En ook hier in het Zwarte Woud, net als in Essen, een avontuurlijke onderbouwing van de kant van de stad, van hun verklikkers-taak:

Er is sprake van “zeer veel klachten van burgers, gedeeltelijk per telefoon, gedeeltelijk per E-mail, die zich er aan gestoten hebben, dat verschillende ondernemers en gastronomen het met de regels ter bescherming tegen besmetting niet al te nauw zouden nemen. Dan zijn de registratielijsten niet ordentelijk bijgehouden, dan zijn er geen mondkapjes gedragen”. Natuurlijk zijn dergelijke “aangiftes” steeds anoniem of worden achteraf anoniem gemáákt.

“Het volk houdt van het verraad, maar niet van de verraders”- sic!

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/10/14/corona-wahn-macht-buerger-zu-spitzeln/#comment-76900