2020 net als 1933? Zijn wij opnieuw overvallen door ideologische waanzin?

Door: Alex Cryso.

De twee manifestaties van de islamcriticus Michael Stürzenberger (Pax Europa / BPE in Pforzheim en Bruchsal hebben onmiskenbaar duidelijk gemaakt: Dit land bevindt zich niet alleen in een ideologisch-morele uitzonderingstoestand – ook de geestelijke toerekeningsvatbaarheid van de zogeheten “meerderheid” dient steeds meer in twijfel getrokken te worden.

“Meerderheid”, dat kan als volgt worden gedefinieerd: Het loopt vanaf “doet er allemaal geen zák toe” (niet-stemmers, onwetenden, niet-geïnteresseerden) via het niet geringe aantal meelifters, opportunisten en profiteurs van de huidige situatie tot aan de openlijke Duitslandhaters, volksvertrappers, goedmenschen, Communisten, links-extremisten, Moslims, vluchtelingen, groenen, welstandsgefrustreerden, civilisatie-vermoeiden enz.

Bruchsal en Pforzheim toonden heel duidelijk aan, dat vooral de groepering der laatstgenoemden ertoe bereid is, met militante ijver en stompzinnig geweld voor hun doelstelling op te komen. Zonder inachtneming van verliezen, geen verwantschap kennende.

Kort en goed komt het er op neer, het volk te vernietigen, de democratie aan de kant te zetten en het kapitalisme op de knieën te dwingen.

Tot nu toe worden terroristen, verkrachters, moordenaars en sociale klaplopers gepamperd, getolereerd, overvoerd, gevleid en zelfs bij de zoveelste misdaad nog op vrije voeten gesteld. De burgeroorlog – of liever gezegd de “oorlog tegen de Duitse staatsburgers”- moet tenslotte in beweging worden gehouden. Naast de dagelijkse afslachting op straat wordt de strijd zowel op het morele als op het rationele vlak gevoerd:

Da media liegen ons voor, stompzinnig-leugenachtige “tolerantie” en “veelzijdigheid” wordt hersenspoelings-gewijs gepredikt, door middel van dagelijks herhaalde uitspraken roteert de dom makende machinerie tot in het oneindige.

In Bruchsal waren het veelkleurige uitgeklapte paraplu’s tegen Stürzenberger, die dapper doorpraatte en zich niet van de wijs liet brengen door de twijfelachtige aktie, die geïnitieerd werd door het zelfbenoemde “Verbond voor Menseljkheid”. Pijnlijk genoeg deed niet alleen Burgemeester Cornelia Petzold-Schick (met communistisch-geheven vuist) er aan mee, ook de steeds meer afglijdende SPD leek ermee op stemmenjacht te gaan: Zowel de SPD-wethouders Anja Krug en Fabian Verch (socialistisch kandidaat voor het parlement), alsook partijlid Karl Mangei, werden waargenomen in de directe nabijheid van de tot geweld bereid zijnde, in verschillende landen reeds openlijk tot terroristische organisatie verklaarde Antifa, resp. in die van hun bloedrode vlag.

Alleszins duidelijk werd tevens, dat de Moslims steeds meer de toon aangeven, zij zijn woordvoerders, beledigen, uiten ongegeneerde moordbedreigingen, voelen zich ten opzichte van ons (vooral wanneer ze met meer zijn) totaal boven ons verheven, houden geschreeuw voor argumenteren en laten zich door niets en niemand nog intimideren. Van de veel geciteerde “integratie” geen spoor – tenslotte heeft de gemene Duitser zich maar aan te passen aan onze eregasten uit de Oriënt. Veel eerder is de totale assimilatie in volle gang, want bovengenoemde “meerderheid” wordt steeds onbenulliger, Islam-onderhoriger, eerlozer, laffer, meer gehersenspoeld en meer van zichzelf vervreemd.

Wie er niet in meegaat, wordt overschreeuuwd – of met geweld inschikkelijk gemaakt

Zaterdag blokkeerde een Antifa-commando het publieke podium van Michael Stürzenberger aan de Pforzheimse Leopoldplatz. Zeven uur lang werd een vreedzame manifestatie tot een links gekkenhuis gemaakt: De Antifa beledigde, bedreigde en scandeerde zo hard ze maar kon. Verboden een mening te geven en te fotograferen. En vermoedelijk spoedig nog veel meer.

De samenleving staat compleet op instorten, de collaps van het systeem wordt regelrecht geforceerd. Daarnaast ontwaken tevens herinneringen aan duistere oude tijden: Hoewel alles zo overduidelijk blijkt, staat genoemde “meerderheid” achter het hele debacle alsof het de Nieuwe Openbaring betrof. Een heel land gaat kopje onder, maar iedereen praat over het weer! Zowel nu als toen is dat ondanks alle gruwelijkheden het enige juiste om te doen, aldus het algemene waandenkbeeld! Dat van vroeger was iets heel anders, maar dat is het nu toch ook!

Gaat het Socialisme zijn wegen, dan houden os noch ezel hem tegen! De massa’s marcheren weer en vormen het fundament voor het nieuwe Duitsland-vernietigende linksfascisme. Met geweld en militantie moeten ideologisch twijfelachtig doelstellingen er worden doorgedrukt! Vroeger rukten wij de Joden uit ons midden weg, tegenwoordig worden de Moslims tot over de pijngrens heen in bescherming genomen. Dat maakt alles alleen maar nog veel, veel erger!

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/10/18/2020-ist-wie-1933-sind-wir-erneut-vom-ideologischen-wahnsinn-befallen/