Corona: “juist in linkse hoek grossiert een masochistisch genoegen in het onmondig maken”

Door: David Berger.

Wat zich tijdens de preventie van HIV bewees als de grote succesformule, lijkt thans vergeten te zijn: Bescherming van de gezondheid berust op vrijwilligheid en inzicht. Maar omdat het in de Corona-crisis niet langer echt om de gezondheid van de mensen gaat https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/corona-studie-experte-watmehr-tote-durch-lockdown-als-durch-corona-73508568,view=conversionToLogin.bild.html komt er voor het democratische ageren een “masochistisch genoegen in het onmondig gemaakt worden” met kafkaïaanse, want willekeurige gedwongen maatregelen in de plaats.

Midden in de eerste lockdown dit jaar, op 28 april 2020 publiceerde ik de satirische tekst “Sadomaso – of: Waarom boodschappen doen met mondbescherming alleen maar te gek is…” https://philosophia-perennis.com/2020/04/28/sadomaso-oder-warum-einkaufen-mit-mundschutz-einfach-nur-geil-ist/ – de hunkering van de bevolking naar nog meer lockdown nog scherpere controle en hardere straffen, naar het verklikken, zelfs van de naaste familie en vrienden, bij de politie, die alle aangiften niet eens kan verwerken, leek mij gewoonweg aan de orde van de dag te zijn.

De zomerpauze voor deze gevoelstoestand duurde maar kort, het grote sadomaso-spel gaat thans – duidelijk verder verplaatst naar het hardcore-gebied en allang tevens de grenzen der legaliteit overschrijdend – door.

Het emotionele wentelen in de massa der superieuren

De Duitse onderdaan (die vermoedelijk slechts geslapen heeft in de psyche an mijn medemensen) is weer aanwezig – in zijn volle glorie en de zucht naar grootheid, die het Derde Rijk tot Duizendjarig Rijk moest maken. Het emotionele wentelen in de grote massa der superieuren, die afvallig en vervuld van haat, zich boven alles en iedereen verheven voelend neerziet op hen, die aan dit grote sadomaso-experiment niet wilden of mochten meedoen, verschilt nauwelijks meer van de gevoelssituatie van de Duitsers, die de totale oorlog wilden.

Typisch zijn hier bivoorbeeld de reacties op een nieuwsbericht in de Berliner Kurier, die deze morgen bericht, dat uitgerekend de Berlijnse gastronomen, die door spoedopdrachten de tijdsgrens overschreden, de afgelopen nachten meerdere malen werden gecontroleerd. Een uiterst problematische actie, die door het merendeel van de commentaren op Twitter werd begroet met de motivering:

“Wie zich grootscheeps te weer stelt tegen het algemeen belang, kan rekenen op represailles”.

Allang afgevoerd lijkt het inzicht, dat de toestand van een democratie en van een rechtsstaat zich bewijst in hoezeer hij zich onledig houdt met het beschermen van minderheden en het veiligstellen van hun rechten. Zij gold voor linkse sociologen klaarblijkelijk net zo lang als axioma, als hun posities door minderheden werden vertegenwoordigd.

Zoals reeds destijds, toen nationalisme en socialisme elkaar vonden in een diabolische alliantie, vervagen sindsdien de categorieën “rechts” en “links”. De “Nazi”- of het vulgaire begrip “Fascisme” is onbruikbaar geworden, aangezien het nie8we totalitarisme nu vooral wordt aangevoerd en gekenmerkt door hen, die algemeen als links worden beschouwd.

Masochistisch genoegen in het onmondig maken

Vandaag heeft Eric Gujer, de hoofdredacteur van NZZ waarnemingen in een soortgelijke richting gedaan. Onder de titel “Het masochistische genoegen in het onmondig maken” https://www.nzz.ch/meinung/in-der-corona-krise-gilt-erst-recht-kontrolle-ist-gut-freiheit-ist-besser-ld.1583095 schrijft hij:

“Omdat momenteel de aantallen nieuwe besmettingen omhoog vliegen, geven wederom de administrators van het ambtelijke doorpakken de toon aan. Dat vindt altijd bijval, juist in de linkse hoek grossiert een masochistisch genoegen in het onmondig maken. Daat heeft men altijd al geweten, dat alleen de staat het in orde kan brengen.

Hoe grimmiger de toestand, des te meer is de samenleving evenwel aangewezen op de vrije wil van allen of minstens de meesten van haar leden. De meesten nemen hun verantwoordelijkheid. Zodoende geldt ook in de pandemie: Controle is goed, vrijheid is beter. De staat zou de grenzen aan zijn mogelijkheden moeten accepteren en dat niet alleen, omdat hij de economische gevolgen van een totale lockdown vreest.

Ook deze paradox behoort tot de pandemie: Hoe meer er wordt gesproken over verboden, des te duidelijker wordt het, dat het beschermen van de gezondheid op vrijwilligheid berust. Dwang kan alleen maar de absolute uitzondering zijn. Waar echter richtlijnen onvermijdbaar zijn, zijn er duidelijke regels nodig. In de oorlog, zo heet het, is de waarheid het eerste slachtoffer. In de oorlog met het virus mag hetzelfde niet gelden voor rechtsstatelijke verplichtingen en democratisch medezeggenschap. Anders wordt de Corona-bestrijding een bureaucratische nachtmerrie, die Kafka niet beter had kunnen verzinnen.”

Het Nieuwe Normaal

Ik moet bekennen, dat naar mijn persoonlijke ervaring deze nachtmerrie allang is begonnen. De Kafkaïaanse oorlog, waaruit wereldwijd het “Nieuwe Normaal” https://philosophia-perennis.com/2020/10/21/the-great-reset-der-angekuendigte-endsieg-der-globalen-umsturzbewegung/ moet ontstaan, is allang begonnen.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/10/23/corona-gerade-im-linken-spektrum-grassiert-eine-masochistische-lust-an-der-entmuendigung/