Reddingsacties vanwege “Corona-suïcide” nemen hand over hand toe

Door: Redactie JouWatch.

Onder de interne inzetcode 25D03 moest de Berlijnse brandweer in het Corona-jaar alleen al tot nu toe 24 keer uitrukken. Hierachter verbergt zich een inzet onder het steekwoord “Bijna gewurgd/opgehangen, thans wakker met ademproblemen”. Het suïcide-peil, opgewekt door een door politiek en media aangewakkerde Corona-paniek, neemt hand over hand toe. Dat wees een interpellatie uit van de buitenparlementaire afgevaardigde Marcel Luthe bij het Senaatsbestuur voor Binnenlandse Zaken en Sport.

Het suïcide-peil loopt in deze tijden op, net als de gevallen van huiselijk geweld.” Dit wordt vastgesteld door Micha Quäker, brandweerman in actieve dienst en deelstaatvoorzitter van de Duitse Brandweervakbond, volgens de Berliner Zeitung. In 2020 was er tot oktober al sprake van 294 acties. In het totale voorgaande jaar was er sprake van niet meer dan zeven acties onder genoemde actie-code. In dit geval weer eens zeer nuttig voor de Corona-politiek van Merkel: Vanwege de gegevensbescherming valt er uit het aantal acties op zichzelf niet op te maken, waar de extreme toename van de aantallen m. b. t. de trefwoorden “Bijna gewurgd/ opgehangen” op duidt.

Geheel overeenkomstige ontwikkelingen zijn er tevens in de VS waar te nemen. “Amerikaanse wetenschappers waarschuwen ervoor, dat in de komende jaren om en nabij de 75.000 Amerikanen extra zullen omkomen, hetzij door misbruik van alcohol en drugs, het zij door zelfmoord.” Hier aarzelde bv. de Tagesschau https://www.tagesschau.de/ausland/usa-corona-psyche-101.html in mei niet, om de collaterale schade van de Corona-politiek toe te schrijven aan de Amerikaanse president Trump en liet de directeur van het Robert Graham Center in Washington vallen, dat banenverlies en de daarmee samenhangende angsten om het bestaan de redenen zijn, die op de eerste plaats tot suïcide hebben geleid. “De tweede factor is de verregaande sociale isolatie. Iets dergelijks hebben wij in deze vorm nog nooit gehad. Noch in de VS, noch ergens anders. We weten, dat sociale isolatie psychische stoornissen oproept en aldus suïcide en drugsmisbruik enorm stimuleert.”

Geheel in overeenstemming hiermee is de conclusie van Michael Tsokos, directeur van het Instituut voor Rechtsmedicatie van de Charité en het Medisch College Berlijn, en zijn collega Claas T. Buschmann. Zij maken reeds in mei melding https://www.focus.de/gesundheit/news/rechtsmediziner-mahnt-michael-tsokos-wir-werden-eine-psycho-soziale-pandemie-erleben_id_11988295.html van acht dodelijke gevallen binnen twee maanden, “waarin de Corona-pandemie werd beoordeeld als oorzaak of tenminste als medeoorzaak voor de suïcidale daad”. Hierbij is volgens Tsokos een “nieuw soort motief voor suïcide voorhanden, dat voorheen nog niet bekend was: Mensen kiezen voor de dood als uitweg uit angst voor de dood. “Dat ken ik tot nu toe noch van HIV, noch van kanker- of influenza-aandoeningen, dat mensen, die in het geheel niet aan een kwaal leiden, zich uit louter angst daarvoor van het leven beroven.

Het tragische is, dat deze mensen, die wij hebben onderzocht, immers ook in het geheel niet leden aan Covid-19″, aldus de Patholoog-Anatoom, daarnaast leidend medicus van de ambulance ter bescherming tegen geweld van de Charité en auteur van verscheidene gespecialiseerde- zowel als populair-wetenschappelijke werken. En ook Tsokos eiste: Wij moeten geen paniek zaaien, maar wij moeten de mensen geruststellen. Dat is veel meer beslissend, dan in talkshows steeds maar weer met horror-scenario’s te komen aanzetten. Waaraan ik mij echt erger, is, dat er voortdurend wordt beweerd, dat de sterftecijfers toenemen”, aldus de medicus, die bevestigt, dat die cijfers vanzelfsprekend toenemen, aangezien alles cumulatief wordt opgeteld. “Eén dode erbij is al een toename. Maar dat zegt niets over de procentuele toename en is voor velen niet transparant. Vervolgens worden de mensen bang”. Dat is geen moderate communicatie, die politici en virologen zo zouden moeten voeren, aldus de medicus.

De buitenparlementaire afgevaardigde Marcel Luthe, die de actuele interpellatie betreffende de aantallen had aangevraagd, zegt volgens de Berliner Zeitung https://www.berliner-zeitung.de/news/berliner-feuerwehr-zahl-der-einsaetze-wegen-moeglichem-suiziden-steigt-massiv-an-li.117723 over de nieuwe aantallen van het Senaatsbestuur voor Binnenlandse Zaken: “Elk individueel geval is het resultaat van een diepgaande vertwijfeling. Waartoe die leidt, en met welke reden er sprake is van een dergelijke immense toename, moet de Senaat ophelderen en de oorzaken, die in veel gevallen mensenlevens kunnen kosten, moeten onmiddellijk worden ontmanteld.” (SB)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/11/16/rettungseinsaetze-corona-suizid/